Loading...

Társasági  adó* változások 2015

Jövedelem- (nyereség) minimum

 • nő az adókulcs: 2%-ról 3%-ra
 • változik a minimumadó alapjának a kiszámítása: nem vonható le a bevételből:
  • az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) és
  • az eladott közvetített szolgáltatások értéke

Veszetségelhatárolás

 • veszteségelhatárolás 5 éves időbeli korlátja (ismét) bevezetésre került
  • az időbeli korlátot 2015-ben keletkező veszteséggel összefüggésben kell először alkalmazni
  • átmeneti rendelkezés: 2014. adóév végéig keletkezett veszteséget, a keletkezés évében érvényes szabályok szerint használhatóak fel, legkésőbb 2015.12.31-ig (10 éves felhasználhatósági szabály)

K + F adókedvezmény

 • K+F kedvezmény érvényesítéséhez nem kell a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának előzetes minősétése
 • csupán jogtechnikai változás, megújítás történt, tartalmi változás nem
 • 2015-ben még várható szigorítás

Felsőoktatási támogatási megállapodás kedvezménye

 • új adóalap csökkentő kedvezmény (már 2014. évi adókötelezettségre is alkalmazható)
 • felsőoktatási intézményeknek támogatási szerződés keretében  nyújtott támogatás összegének 50%-a (legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig)
 • feltétel:
  • legalább 5 éves időtartamra kötött szerződés
  • minden évben nyújtani kell támogatást
  • alapításra, működésre adható
  • adható:
   • pénz
   • bármely eszköz
   • szolgáltatás

Kapcsolt vállalkozás fogalma

 • 2015-től kapcsolt vállalkozásnak minősül az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg
 • bejelentési kötelezettség: 15 napon belül a NAV-nak

Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak

 • az adóalap “mozgatások” visszaélése miatt jelentősen szigorodnak a szabályok
 • 2015. adóévtől kezdődő adókötelezettségre indokolt esetben az adatbázis szűrés során kapott értékeket tovább kell szűkíteni arra a tartományra, amelybe a minta elemeinek a fele esik (ez az interkvartilis)

Reklámadó társasági adó vonzata (a reklám megrendelőjére vonatkozó adóalap növelés)

 • a reklám megrendelője éves szinten 30 millió Ft (2,5 millió Ft / hó * 12 hó) felett csak akkor számolhat el reklámadó hatálya alá tartozó költséget, ha:
  • rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával
  • kísérletet tett annak beszerzésére
  • közzétevő szerepel a NAV adatbázisban

Üzleti vagy cégérték után értékcsökkenési leírás elszámolása

 • lehetővé válik, hogy az üzleti vagy végértékre 10% értékcsökkenési leírás érvényesítése a társasági adóalap megállapításánál
 • feltétel:
  • az adózó nyilatkozik az adóbevallásban arról, hogy az üzleti vagy cégérték kimutatásának körülményei megfelelnek a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének

Egyes kis és közép vállalkozásokat érintő kedvezmények igénybevétele

 • új uniós jogszabályok lehetővé teszik, hogy egyes kis és közép vállalkozásokat érintő kedvezményeket (beruházási adóalap-kedvezmény, kamatkedvezmény és egyösszegű értékcsökkenési leírás) a mezőgazdasági termékek feldolgozását és  forgalmazását végző vállalkozó az új agrár csoportmentességi (ABER) rendelet szerinti támogatásként is igénybevehesse

Nonprofit gazdasági társaságok adókötelezettsége

 • nonprofit gazdasági társaság közhasznú jogállást szerezhet úgy is, ha még nem működött két évig
 • ha lezárt két üzleti éve alapján nem teljesíti a Civil törvényben írt feltételeket, vagy a közhasznú jogállás elnyerésétől számított két éven belül megszűnik, akkor a társaságnak el eltelt két évre visszamenőleg adófizetési és egyéb kötelezettsége keletkezik

Hiányzó eszköz nem elismert költség a TAO-ban

 • nem elismert a hiány, ha nem megfelelő gondosság és annak mérséklésére vonatkozó törekvés egyértelműen megállapítható

Látvány-csapatsport és színháztámogatás rendszere

 • támogatás 2015-ben két féle módon nyújtható
 • ugyanazon évben a két módon nyújtható kedvezmény együttesen nem alkalmazható
  • jelenlegi szabályok szerint (max. a TAO 70%-ig)
  •  adózói rendelkezés az adóról és az adófelajánlás esetén adójóváírásban részesül (max. a TAO 80%-ig)
  • rendelkezés az adóról, az adófelajánlás rendszere:
   •  az adózó az őt terhelő 2015. évi adóévi
    • adóelőleg (50%-áról)
    • adóelőleg kiegészítés (80%-ra kiegészítheti)
    • adó (80%-ra kiegészítheti)
   • meghatározott részéről valamely kedvezményezett célra (sport, színháztámogatás) felajánlást tehet, melyet az adóhatóság teljesít a kedvezményezett részére. Az adózót a NAV által átutalt összegre tekintettel adójóváírás illeti meg.
   •  ha a felajánlás nem éri el a fizetendő adó 80%-át vagy nem rendelkezett, akkor a feltöltésnél a társasági adóbevallásban újra rendelkezhet
  • az adójóváírás összege:
   • az adóelőleg és az adóelőleg-kiegészítés terhére juttatott felajánlás összegének 7,5%-a, de legfeljebb a fizetendő adó 80%-nak a 7,5%-a, valamint
   • a fizetendő adó terhére juttatott felajánlás 2,5%-a, de legfeljebb a fizetendő adó 80%-ának a 2,5%-a

* 1996.évi LXXXI törvény a társasági adóról