!!!

!!!

TETSZIK AZ OLDAL? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Név:*
E-mail cím:*
Milyen képzésre jársz jelenleg?:*

2014. december 14., vasárnap

Adóváltozások 2015 (TAO)

Társasági  adó* változások 2015


Jövedelem- (nyereség) minimum
 • nő az adókulcs: 2%-ról 3%-ra
 • változik a minimumadó alapjának a kiszámítása: nem vonható le a bevételből:
  • az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) és
  • az eladott közvetített szolgáltatások értéke

Veszetségelhatárolás
 • veszteségelhatárolás 5 éves időbeli korlátja (ismét) bevezetésre került
  • az időbeli korlátot 2015-ben keletkező veszteséggel összefüggésben kell először alkalmazni
  • átmeneti rendelkezés: 2014. adóév végéig keletkezett veszteséget, a keletkezés évében érvényes szabályok szerint használhatóak fel, legkésőbb 2015.12.31-ig (10 éves felhasználhatósági szabály)

K + F adókedvezmény
 • K+F kedvezmény érvényesítéséhez nem kell a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának előzetes minősétése
 • csupán jogtechnikai változás, megújítás történt, tartalmi változás nem
 • 2015-ben még várható szigorítás

Felsőoktatási támogatási megállapodás kedvezménye
 • új adóalap csökkentő kedvezmény (már 2014. évi adókötelezettségre is alkalmazható)
 • felsőoktatási intézményeknek támogatási szerződés keretében  nyújtott támogatás összegének 50%-a (legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig)
 • feltétel:
  • legalább 5 éves időtartamra kötött szerződés
  • minden évben nyújtani kell támogatást
  • alapításra, működésre adható
  • adható:
   • pénz
   • bármely eszköz
   • szolgáltatás

Kapcsolt vállalkozás fogalma
 • 2015-től kapcsolt vállalkozásnak minősül az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg
 • bejelentési kötelezettség: 15 napon belül a NAV-nak

Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak
 • az adóalap "mozgatások" visszaélése miatt jelentősen szigorodnak a szabályok
 • 2015. adóévtől kezdődő adókötelezettségre indokolt esetben az adatbázis szűrés során kapott értékeket tovább kell szűkíteni arra a tartományra, amelybe a minta elemeinek a fele esik (ez az interkvartilis)

Reklámadó társasági adó vonzata (a reklám megrendelőjére vonatkozó adóalap növelés)
 • a reklám megrendelője éves szinten 30 millió Ft (2,5 millió Ft / hó * 12 hó) felett csak akkor számolhat el reklámadó hatálya alá tartozó költséget, ha:
  • rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával
  • kísérletet tett annak beszerzésére
  • közzétevő szerepel a NAV adatbázisban

Üzleti vagy cégérték után értékcsökkenési leírás elszámolása
 • lehetővé válik, hogy az üzleti vagy végértékre 10% értékcsökkenési leírás érvényesítése a társasági adóalap megállapításánál
 • feltétel:
  • az adózó nyilatkozik az adóbevallásban arról, hogy az üzleti vagy cégérték kimutatásának körülményei megfelelnek a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének


Egyes kis és közép vállalkozásokat érintő kedvezmények igénybevétele
 • új uniós jogszabályok lehetővé teszik, hogy egyes kis és közép vállalkozásokat érintő kedvezményeket (beruházási adóalap-kedvezmény, kamatkedvezmény és egyösszegű értékcsökkenési leírás) a mezőgazdasági termékek feldolgozását és  forgalmazását végző vállalkozó az új agrár csoportmentességi (ABER) rendelet szerinti támogatásként is igénybevehesse


Nonprofit gazdasági társaságok adókötelezettsége
 • nonprofit gazdasági társaság közhasznú jogállást szerezhet úgy is, ha még nem működött két évig
 • ha lezárt két üzleti éve alapján nem teljesíti a Civil törvényben írt feltételeket, vagy a közhasznú jogállás elnyerésétől számított két éven belül megszűnik, akkor a társaságnak el eltelt két évre visszamenőleg adófizetési és egyéb kötelezettsége keletkezik

Hiányzó eszköz nem elismert költség a TAO-ban
 • nem elismert a hiány, ha nem megfelelő gondosság és annak mérséklésére vonatkozó törekvés egyértelműen megállapítható


Látvány-csapatsport és színháztámogatás rendszere
 • támogatás 2015-ben két féle módon nyújtható
 • ugyanazon évben a két módon nyújtható kedvezmény együttesen nem alkalmazható
  • jelenlegi szabályok szerint (max. a TAO 70%-ig)
  •  adózói rendelkezés az adóról és az adófelajánlás esetén adójóváírásban részesül (max. a TAO 80%-ig)
  • rendelkezés az adóról, az adófelajánlás rendszere:
   •  az adózó az őt terhelő 2015. évi adóévi
    • adóelőleg (50%-áról)
    • adóelőleg kiegészítés (80%-ra kiegészítheti)
    • adó (80%-ra kiegészítheti)
   • meghatározott részéről valamely kedvezményezett célra (sport, színháztámogatás) felajánlást tehet, melyet az adóhatóság teljesít a kedvezményezett részére. Az adózót a NAV által átutalt összegre tekintettel adójóváírás illeti meg.
   •  ha a felajánlás nem éri el a fizetendő adó 80%-át vagy nem rendelkezett, akkor a feltöltésnél a társasági adóbevallásban újra rendelkezhet
  • az adójóváírás összege:
   • az adóelőleg és az adóelőleg-kiegészítés terhére juttatott felajánlás összegének 7,5%-a, de legfeljebb a fizetendő adó 80%-nak a 7,5%-a, valamint
   • a fizetendő adó terhére juttatott felajánlás 2,5%-a, de legfeljebb a fizetendő adó 80%-ának a 2,5%-a


* 1996.évi LXXXI törvény a társasági adóról

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Kedves Krisztina!

Biztos ebben, hogy a jövedelem- (nyereség) minimum nő az adókulcs: 2%-ról 3%-ra.
Az adó és vámértesítő 2015 ben is 2%-ot ír.

Köszönettel:
Veronika

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)

Címkék

Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (150) Pénzügyi számvitel (109) Feladatok (88) Számvitel alapjai (56) Tárgyi eszközök (46) Vásárolt készletek (36) Adózás (30) Áfa (28) ÁFA feladat (20) Általános Forgalmi adó (18) Nyilvántartási ár (16) ÁFA különös rendelkezések (13) Eredménykimutatás (12) KFK (11) Kontírozás (11) Gépi könyvelés (10) Gyakorlati könyvelés (9) Időbeli elhatárolások (9) Áfa elmélet (9) Devizák (8) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (8) Értékcsökkenés (8) Elszámoló ár (7) FIFO módszer (7) Vezetői számvitel (7) Átlagár (7) Értékpapírok (7) Passzív időbeli elhatárolás (6) Saját termelésű készletek (6) Aktív időbeli elhatárolás (5) Számvitel oktatás (5) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Váltó (5) Fogyasztói ár (4) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Nem számvitel (4) Számlatükör (4) Számvitel röpdoga (4) személyi jövedelemadó (4) 6/7-es számlaosztály (3) Betétdíjas ár (3) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Nincs évközi nyilvántartás (3) STKÁV (3) Számlaosztályok (3) Vizsgasorok (3) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) mezőgazdasági tevékenység (3) műalkotásokra (3) 2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) Munkabérek (2) Részesedések (2) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) látvány-csapatsport támogatás (2) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) ART (1) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) Főkönyvi kivonat (1) Helyi adó (1) Illeték (1) Reklámadó (1) Személyi jövedelem adó (1) Számviteli törvény változásai (1) Teszt (1) Társadalombizotsítás (1) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) adózás rendjéről szóló törvény (1) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) bevallása (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) feladat (1) felvásárlási okirat (1) főbb elve (1) jövedelem (1) jövedéki adó (1) kompenzációs felár (1) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) megosztás (1) nem önálló jövedelem (1) nyilvános árverező (1) népegészségügyi termékadó (1) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) társasági adó változás 2015 (1) viszonteladó (1) ÁFA elszámolása (1) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) Általáns Forgalmi Adó (1) Átvezetési számla (1) áfamentesség (1) általános jellemzők (1) árrés (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)