Loading...

Társadalombiztosítás* változás 2015

 • a személyi jövedelemadóról szóló szabályozással összhangban a kifizető is köteles a családi járulékkedvezmény havi összegét megállapítani, ha a magánszemély részére az összevont adóalapba tartozó rendszeres jövedelmet juttat
 • járulékalapot képző jövedelem pontosítása SZJA törvény szerinti összevont adóalapba tartozó jövedelem hiányában
  •  ilyen eset pl.:  ha a munkavállaló külföldön dolgozik, de Magyarországon marad biztosított és a munkát külföldön a külföldi jog szerint megkötött munkaszerződés alapján végzi
  • ebben az esetben: a külföldi jog szerint megkötött szerződésben meghatározott díj havi összege számít járulékalapot képző jövedelemnek
 • egészségügyi szolgáltatási járulék
  • havi összege 6.810 Ft-ról 6.930 Ft-ra változik (napi 231Ft-ra)
 • nemzetközi kiküldöttek
  • 3. országból jött munkavállalók esetén 2015.01.01-ig nics TB járulék és SZOCHO fizetési kötelezettség (csak SZJA)
  • ez meghosszabbodik 2015.07.01-ig

Egészségügyi hozzájárulás** változás 2015

 • nem belföldi előadóművészeket 14%-os EHO fizetési kötelezettség terheli, melyet egy adóéven belül legfeljebb 450.000 Ft-ig kell megfizetni


Szociális hozzájárulási adó*** változás 2015

 • részmunkaidőben foglalkoztatott kisgyermekes szülők után nem kell az arányosítási szabályt alkalmazni
 • bruttó 100.000 Ft-os összeghatárig alkalmazható a SZOCHO kedvezmény

*: 1997. évi  LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről
**: 1998. évi LXVI. évi törvény az egészségügyi hozzájárulásról
***: 2011. évi CLVI törvény a szociális hozzájárulási adóról