!!!

2015. január 1., csütörtök

Adóváltozások 2015 (ART)

Adózás rendje* változás 2015

Alapelvek bővítése
 • Egy korábbi alapelv visszakerült a törvénybe, amely szerint az adóhatóság a jogviszony alanyainak ellenőrzése során ugyanazt a vizsgálattal érintett és már minősített jogviszonyt nem minősítheti eltérően.
 • új alapelv:
  •  ha nemzetközi szerződéssel érintett ügylet illetve, jogviszony az államok közötti eltérő jogi minősítés alapján az adóztatás - szerződő államok által nem szándékolt - elmaradását eredményezné, úgy ezt az adókötelezettség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni
  • az olyan ügyletek során, ahol a kétszeres nem adózás az államok általi eltérő jogi minősítés miatt alakul ki, a módosítás eredményeként jellemzően megnyílik a hazai adóztatási jog
Adóügyek elektronikus ügyintézése
 • Aadóügyekben  az elektronikus  ügyintézésre az ART-ben és a a felhatalmazása alapján kiadott, az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013 (XI.7) NGM rendeletben meghatározott ügycsoportban van lehetőség, ezért a törvény kizárja a Ket. (Közigazgatási hatósági eljárás) ügyintézésre vonatkozó szabályinak alkalmazását adóügyekben.
Képviseleti szabály
 • A képviselők felsorolásában eddig nem szerepeltek a könyvvizsgálók.
Élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automata berendezések bejelentése
 • Élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automata-berendezést üzemeltetőknek még az automata üzembehelyezése, a bejelentés adattartalmának változása, illetve az értékesítési tevékenység beszüntetése előtt ezt a tevékenységet be kell jelentenie az állami adóhatóságnak.
 • Azon adózók, akik 2015.01.01-jén legalább egy élelmiszer-értékesítést végző, kezelőszemélyzet nélküli automatát üzemeltetnek, 2015.03.31-ig eleget kell, hogy tegyenek az állami adóhatósághoz történő bejelentési kötelezettségüknek.
Adóbevallás
 • Havi adóbevallásban külön kell szerepeltetni a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének e minőségben megszerzett tiszteletdíját, az uniós illetőségű személyek részére életbiztosítási szerződés alapján történő biztosítói teljesítést, ezen személyek ingatlan-értékesítésből és hasznosításból származó jövedelmét.
Adatszolgáltatás
 • A NAV lehetőséget kap arra, hogy megkeresésre adatot kapjon az internetes vásárlások fogalmai adatairól a telekommunikációs cégektől (pl. Telenor, Vodafone, T-Mobil...), amely az elektronikus szolgáltatások figyelését és feltérképezését segítené az adófizetési kötelezettség elősegítése érdekében.
Adóhatósági igazolás
 • Az állami adóhatóság adóhatósági igazolást ( adó-, együttes adó, jövedelem-és illetőségigazolás) állít ki a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon feltéve, ha  a nyomtatvány angol nyelvű, vagy, ha a kérelmező csatolja annak magyar nyelvű fordítását.
 • Eddig az állami adóhatóság a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon csak illetőségigazolást állított ki a kérelmező részére.
Hatáskör az ellenőrzési eljárásban
 • Az áruszállításban érintett általános forgalmiadó-alany nyilatkoztatásának a lehetőségét megteremti a módosítás a valótlan tartalmú nyilatkozatok (pl.: fiktív címzett, átvevő feltüntetése...) kiszűréséhez
Adóhatóság, adózó joga, kötelezettsége az ellenőrzésben
 • Amennyiben az állami adóhatóság a rendelkezésére álló adatok, illetve az eljárása során feltárt tények, körülmények alapján több adózót érintő olyan szerződéses vagy egyéb kapcsolatot észlel, amellyel összefüggésben adókijátszásra, az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülésére irányuló magatartást állapít meg, vagy ilyen valószínűsít, az érintett adózót a rendeltetésszerű és körültekintő joggyakorlás előmozdítása érdekében tájékoztathatja más adózók vonatkozásában észlelt tényekről, körülményekről.
Az adó feltételes megállapítása
 • Az adózónak 2015.01.01-től meg kell jelölnie a tartós feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának kezdő időpontját, amely a kérelem. benyújtása és az azt követő két adóév, vagy a kérelem benyújtását követő három adóév lehet.
 • A nemzetközi jogi kötelezettség változás esetén, annak hatályba lépésének időpontjától sem alkalmazható a feltételes adómegállapítás.
 • Kivétel:
  •  jövőbeni ügyletnek minősülő folyamatos teljesítésű jogügyletek 
  • vagyis feltételes adómegállapítás iránti kérelemben foglalt folyamatos teljesítésű ügylet esetén csak az általános forgalmi adó adónemet érintő adókötelezettséget, illetve annak hiányát állapíthatja meg
 • Az alap ügyintézési határidő 75 napról 90 napra emelkedik, amely 60 nappal továbbra is meghosszabbítható.
 • Sürgősségi eljárásban történő elbírálásra irányuló kérelem esetén az ügyintézési határidő 45 napról 60 napra emelkedik, amely 30 nappal meghosszabbítható.
 • A személyes konzultáció díja 100eFt-ról 500eFt-ra módosul.
Fellebbezés
 • Jogorvoslati eljárásban a másodfokú adóhatóságnak utólagos adómegállapítás, illetve mögöttes felelősségre kötelezés tárgyában is döntenie kell határozatban.
 • Utólagos adómegállapításnál a határozathozatalra 60 nap, a mögöttes felelősségre kötelezés tárgyában 30 nap áll rendelkezésre.
Elévülés
 • A csődbűncselekmény elkövetése esetén az adó megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége nem évül el.
Mulasztási bírság
 •  Az eljárás ismételt akadályozása esetén a magánszeméllyel szemben 500eFt, más adózóval szemben 1MFt mulasztási bírság szabható ki
 • a közúti fuvarozással járó tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettség nem teljesítésének jogkövetkezménye (a be nem jelentett termék igazolatlan eredetűnek minősül), hogy az állami adó- és vámhatóság a be nem jelentett áru értékének 40%-ig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.
ÁFA csalók visszaszorítására tett intézkedések
 • Amennyiben az adózó a NAV szerint feltételezhetőleg adócsalási láncban szerepel, tájékoztató levelet küld neki és felhívja a figyelmét a rendeltetésszerű joggyakorlásra
Egyéb jelentős változások:
 • pénztárgép üzemeltetését, szervizelését, forgalmazását a vámhatóság is ellenőrizheti
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző rendszer (EKÁER)
 • valós idejű árukövetés, melynek lényege, hogy Magyarországon ne mozogjon olyan áru, amit nem várnak
 • 2015.01.01-től útdíjköteles közúti fuvarozást csak EKÁER számmal rendelkező adózó folytathat 
 
*:  2003.évi XCII. törvény az adózás rendjéről (ART)

Nincsenek megjegyzések:

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)

HOGYAN TEGYÉL SIKERES SZÁMVITEL VIZSGÁT?

-Nehezen megy a számvitel?
-Nem érted, hogy a tanár miről beszél az órán?
-Csak ülsz a tankönyv felett és nem tudod megfejteni a megoldást?
-Közeledik a vizsga és úgy érzed, hogy nem fog menni? Vagy mér túl is vagy néhány sikertelen vizsgán?

Mennyivel jobb lenne, ha már túl lennél rajta:

-Végre felszabadulna rengeteg, eddig tanulásra fordított időd
-Sikerülne megfelelő állást találnod
-Feljebb léphetnél a vállalati ranglétrán
-Több fizetést kaphatnál


IRATKOZZ FEL MOST, ÉS BEBIZONYÍTOM NEKED: A SZÁMVITEL EGYÁLTALÁN NEM NEHÉZ!


CSAK FELIRATKOZOTT OLVASÓKNAK: 

-8 tanács a sikeres számvitel vizsgához

-20 kidolgozott feladat 78 nap alatt!

+Bónusz: készletek puska
 
++Meglepetés azonnal a regisztráció után 


AZ OLDAL HASZNÁLATA INGYENES, A REGISZTRÁCIÓVAL SEM KELETKEZIK SEMMIFÉLE FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGED! ÉN KÖSZÖNÖM, HOGY MEGTISZTELTÉL A FIGYELMEDDEL!

Nézzük, milyen anyagokat kapsz tőlem, ha feliratkozol:

8 tanács a sikeres számvitel vizsgához: 

1. Hogy kezdj neki a számvitel tanulásnak? Ha ezt nem tartod szem előtt, akkor soha sem fogod megtanulni a számvitelt

2. Milyen sorrendben haladj? Alapoktól a mérlegképes szintig.

3. Hogyan tanulj hatékonyan?

4. Mennyi időt szánj a tanulásra (naponta és összesen)?

5. Miből tanulj? Elmondom, hogy szerintem melyik tankönyvet érdemes megvenni.

6. Hogyan lehet felgyorsítani a számvitel tanulást?

7. A számviteloktatás rákfenéje. Miért ilyen nagy a bukási arány? Csak a diák a hibás?

8. Érdemes magántanárhoz járni? Ha igen, hogyan válassz?

20 kidolgozott feladat a következő témakörökből:

-számvitel alapjai:
könyvelési tétel szerkesztése a T-K rendszerben, vállalkozás könyvelése nyitástól zárásig, áfa elszámolása, átvezetési számla

-pénzügyi számvitel:
tárgyi eszközök, vásárolt készletek, értékpapírok

+ Bónusz: részletes puska vásárolt készletekből

++Meglepetés azonnal a regisztráció után

Miért éppen a számvitel navigátor? 

Mert a többi hasonló oldaltól eltérően itt valós oktatási tapasztalaton nyugvó segítséget kapsz: 

-több mint 30 000 kontakt órát tartottam alapoktól a legmagasabb szintig

-több ezer hallgatóm tett sikeres záróvizsgát

-vizsgabizottságokban több ezer vizsgázó írásbeli dolgozatát javítottam, illetve szóbelizettem

-diákjaim országos számvitelversenyeken sorozatosan a legjobb eredményeket érték el

-az ország legnívósabb oktatási intézményeiben oktattam

-több iskolában is megkaptam a megtisztelő „év legjobb oktatója” címet

Ne habozz, kérd most az ingyenes e-mail tanfolyamot itt:
 
Név:*
E-mail:*
Hol tanulsz számvitelt? Mérlegképes könyvelő tanfolyam
Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam
Főiskola: számvitel alapjai
Főiskola: pénzügyi számvitel
Főiskola: vezetői számvitel
Egyéb
Melyik iskolában tanulod?
Melyik városban?
Hogyan találtál ide? Véletlenül
Ajánlotta valaki
Egyéb

Címkék

Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (150) Pénzügyi számvitel (109) Feladatok (88) Számvitel alapjai (56) Tárgyi eszközök (46) Vásárolt készletek (36) Adózás (30) Áfa (28) ÁFA feladat (20) Általános Forgalmi adó (18) Nyilvántartási ár (16) ÁFA különös rendelkezések (13) Eredménykimutatás (12) KFK (11) Kontírozás (11) Gépi könyvelés (10) Gyakorlati könyvelés (9) Időbeli elhatárolások (9) Áfa elmélet (9) Devizák (8) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (8) Értékcsökkenés (8) Elszámoló ár (7) FIFO módszer (7) Vezetői számvitel (7) Átlagár (7) Értékpapírok (7) Passzív időbeli elhatárolás (6) Saját termelésű készletek (6) Aktív időbeli elhatárolás (5) Számvitel oktatás (5) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Váltó (5) Fogyasztói ár (4) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Nem számvitel (4) Számlatükör (4) Számvitel röpdoga (4) személyi jövedelemadó (4) 6/7-es számlaosztály (3) Betétdíjas ár (3) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Nincs évközi nyilvántartás (3) STKÁV (3) Számlaosztályok (3) Vizsgasorok (3) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) mezőgazdasági tevékenység (3) műalkotásokra (3) 2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) Munkabérek (2) Részesedések (2) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) látvány-csapatsport támogatás (2) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) ART (1) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) Főkönyvi kivonat (1) Helyi adó (1) Illeték (1) Reklámadó (1) Személyi jövedelem adó (1) Számviteli törvény változásai (1) Teszt (1) Társadalombizotsítás (1) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) adózás rendjéről szóló törvény (1) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) bevallása (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) feladat (1) felvásárlási okirat (1) főbb elve (1) jövedelem (1) jövedéki adó (1) kompenzációs felár (1) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) megosztás (1) nem önálló jövedelem (1) nyilvános árverező (1) népegészségügyi termékadó (1) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) társasági adó változás 2015 (1) viszonteladó (1) ÁFA elszámolása (1) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) Általáns Forgalmi Adó (1) Átvezetési számla (1) áfamentesség (1) általános jellemzők (1) árrés (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)