!!!

!!!

TETSZIK AZ OLDAL? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Név:*
E-mail cím:*
Milyen képzésre jársz jelenleg?:*

2015. január 1., csütörtök

Adóváltozások 2015 (HELYI, RAT, ILL)

Helyi adó* változások 2015
 • Települési adó
  • az önkormányzatok települési adót vezethetnek be bármely adótárgyra, ha annak adózása nem tartozik más törvény hatálya alá
  • bevezethető kivetéssel és önadózással is
  • nem terjed ki a gazdasági társaságokra
 • Helyi iparűzési adó alap megállapítása kapcsolt vállalkozásoknál: 
  • csak a kapcsolt vállalkozási viszony fennállásának időtartamára jutó, napi időarányosítással megállapított adóalap összegét kell figyelembe venni

Reklámadó** (változások) 2015
 • Reklámadó alanya: illetőségtől függetlenül adóalanynak minősül minden olyan személy vagy szervezet, amely  a reklámadó törvény szerinti adóköteles tevékenységet végez (reklám-közzététel, reklám-közzététel megrendelése)
 • Reklámadó mértéke: a felső adókulcs(20Mrd Ft-ot meghaladó adóalaprész után) 40%-ról 50%-ra emelkedik ("RTL adó", EU eljárás van folyamatban)
 • Reklámadó adóhatósági nyilvántartása
  • legfontosabb változás a 2015-től létező adóhatósági nyilvántartási rendszer
  • az adóhatóság a honlapján közzéteszi az adókötelezettséget jogszerűen teljesítő és az adófizetésre nem köteles reklámközzétevőket
  • aki szerepel a nyilvántartásban, annak nem kell nyilatkoznia
 • Reklám közzététel megrendelése esetén mentesülés a reklámadó alól
  • a megrendelő rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával
  • a megrendelő nem kapott nyilatkozatot és kéri annak kiadását (hitelt érdemlő módon pl.: tértivevény, e-mail olvasási jelentés...), de azt az érintett számla kézhezvételétől számított 10 napon belül nem kapta meg, és a közzétevő személyét, közzététel ellenértékét bejelenti a NAV-nak ("besúgós adatbázis")
  • a közzétevő szerepel a NAV honlapján közzétett adatbázisban
 • Sportszövetségek, sportszervezetek adómentessége
  • a közösségi közcélokat szolgáló sporttevékenységi formákkal összefüggésben végzett reklám-közzétételi tevékenység mentesül az adókötelezettség alól
  • a sportágazatban, a sporttevékenység keretében, továbbá az országos szakszövetséghez, utánpótláshoz kapcsolódóan kifejtett reklám
 •  Reklámadó TAO vonatkozásai
  • bekerült a TAO törvénybe is
  • nem minősül elismert költségnek a reklám költsége, amennyiben annak nettó értéke meghaladja éves szinten a 30MFt-ot, és az adózó nem rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával vagy nem kérte azt, vagy nem szerepel a NAV adatbázisában

Illeték *** változások 2015
 • Bírósági eljárási, közigazgatási eljárási illeték fizetése
  • ha a bírósági eljárási illeték összege az 500eFt-ot meghaladja (és a polgári perrendtartásról szóló törvény nem határoz meg 31 napnál rövidebb keresetindítási határidőt), az illetéke átutalással is meg lehet fizetni az állami adóhatóság elektronikus bírósági eljárási illetékbeszedési számlájára
  • a közigazgatási hatósági eljárási illetéket banki átutalással is lehet teljesíteni, nem szükséges illetékbélyeget vásárolni
 • Kapcsolt vállalkozások között alkalmazható illetékmentesség
  • ingatlanforgalmazási célú illetékkedvezmény, továbbá a kapcsolt vállalkozások részére biztosított illetékmentességi rendelkezés az ingatlan olyan kapcsolt vállalkozások közötti átruházásával, ahol az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg nem alkalmazható

*: 1990. évi C. törvény a helyi adókról (HELYI)
**: 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (RAT)
***: 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (ILL)

Nincsenek megjegyzések:

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)

Címkék

Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (150) Pénzügyi számvitel (109) Feladatok (88) Számvitel alapjai (56) Tárgyi eszközök (46) Vásárolt készletek (36) Adózás (30) Áfa (28) ÁFA feladat (20) Általános Forgalmi adó (18) Nyilvántartási ár (16) ÁFA különös rendelkezések (13) Eredménykimutatás (12) KFK (11) Kontírozás (11) Gépi könyvelés (10) Gyakorlati könyvelés (9) Időbeli elhatárolások (9) Áfa elmélet (9) Devizák (8) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (8) Értékcsökkenés (8) Elszámoló ár (7) FIFO módszer (7) Vezetői számvitel (7) Átlagár (7) Értékpapírok (7) Passzív időbeli elhatárolás (6) Saját termelésű készletek (6) Aktív időbeli elhatárolás (5) Számvitel oktatás (5) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Váltó (5) Fogyasztói ár (4) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Nem számvitel (4) Számlatükör (4) Számvitel röpdoga (4) személyi jövedelemadó (4) 6/7-es számlaosztály (3) Betétdíjas ár (3) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Nincs évközi nyilvántartás (3) STKÁV (3) Számlaosztályok (3) Vizsgasorok (3) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) mezőgazdasági tevékenység (3) műalkotásokra (3) 2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) Munkabérek (2) Részesedések (2) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) látvány-csapatsport támogatás (2) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) ART (1) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) Főkönyvi kivonat (1) Helyi adó (1) Illeték (1) Reklámadó (1) Személyi jövedelem adó (1) Számviteli törvény változásai (1) Teszt (1) Társadalombizotsítás (1) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) adózás rendjéről szóló törvény (1) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) bevallása (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) feladat (1) felvásárlási okirat (1) főbb elve (1) jövedelem (1) jövedéki adó (1) kompenzációs felár (1) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) megosztás (1) nem önálló jövedelem (1) nyilvános árverező (1) népegészségügyi termékadó (1) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) társasági adó változás 2015 (1) viszonteladó (1) ÁFA elszámolása (1) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) Általáns Forgalmi Adó (1) Átvezetési számla (1) áfamentesség (1) általános jellemzők (1) árrés (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)