Loading...

Helyi adó* változások 2015

 • Települési adó
  • az önkormányzatok települési adót vezethetnek be bármely adótárgyra, ha annak adózása nem tartozik más törvény hatálya alá
  • bevezethető kivetéssel és önadózással is
  • nem terjed ki a gazdasági társaságokra
 • Helyi iparűzési adó alap megállapítása kapcsolt vállalkozásoknál: 
  • csak a kapcsolt vállalkozási viszony fennállásának időtartamára jutó, napi időarányosítással megállapított adóalap összegét kell figyelembe venni


Reklámadó** (változások) 2015

 • Reklámadó alanya: illetőségtől függetlenül adóalanynak minősül minden olyan személy vagy szervezet, amely  a reklámadó törvény szerinti adóköteles tevékenységet végez (reklám-közzététel, reklám-közzététel megrendelése)
 • Reklámadó mértéke: a felső adókulcs(20Mrd Ft-ot meghaladó adóalaprész után) 40%-ról 50%-ra emelkedik (“RTL adó”, EU eljárás van folyamatban)
 • Reklámadó adóhatósági nyilvántartása
  • legfontosabb változás a 2015-től létező adóhatósági nyilvántartási rendszer
  • az adóhatóság a honlapján közzéteszi az adókötelezettséget jogszerűen teljesítő és az adófizetésre nem köteles reklámközzétevőket
  • aki szerepel a nyilvántartásban, annak nem kell nyilatkoznia
 • Reklám közzététel megrendelése esetén mentesülés a reklámadó alól
  • a megrendelő rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával
  • a megrendelő nem kapott nyilatkozatot és kéri annak kiadását (hitelt érdemlő módon pl.: tértivevény, e-mail olvasási jelentés…), de azt az érintett számla kézhezvételétől számított 10 napon belül nem kapta meg, és a közzétevő személyét, közzététel ellenértékét bejelenti a NAV-nak (“besúgós adatbázis”)
  • a közzétevő szerepel a NAV honlapján közzétett adatbázisban
 • Sportszövetségek, sportszervezetek adómentessége
  • a közösségi közcélokat szolgáló sporttevékenységi formákkal összefüggésben végzett reklám-közzétételi tevékenység mentesül az adókötelezettség alól
  • a sportágazatban, a sporttevékenység keretében, továbbá az országos szakszövetséghez, utánpótláshoz kapcsolódóan kifejtett reklám
 •  Reklámadó TAO vonatkozásai
  • bekerült a TAO törvénybe is
  • nem minősül elismert költségnek a reklám költsége, amennyiben annak nettó értéke meghaladja éves szinten a 30MFt-ot, és az adózó nem rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával vagy nem kérte azt, vagy nem szerepel a NAV adatbázisában

Illeték *** változások 2015

 • Bírósági eljárási, közigazgatási eljárási illeték fizetése
  • ha a bírósági eljárási illeték összege az 500eFt-ot meghaladja (és a polgári perrendtartásról szóló törvény nem határoz meg 31 napnál rövidebb keresetindítási határidőt), az illetéke átutalással is meg lehet fizetni az állami adóhatóság elektronikus bírósági eljárási illetékbeszedési számlájára
  • a közigazgatási hatósági eljárási illetéket banki átutalással is lehet teljesíteni, nem szükséges illetékbélyeget vásárolni
 • Kapcsolt vállalkozások között alkalmazható illetékmentesség
  • ingatlanforgalmazási célú illetékkedvezmény, továbbá a kapcsolt vállalkozások részére biztosított illetékmentességi rendelkezés az ingatlan olyan kapcsolt vállalkozások közötti átruházásával, ahol az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg nem alkalmazható

*: 1990. évi C. törvény a helyi adókról (HELYI)
**: 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (RAT)
***: 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (ILL)