Loading...

Népegészségügyi termékadó* változás 2015

 • alkoholos italok után is termékadót kell fizetni
 • NETA-köteles alkohol terméknek minősül a jövedéki törvény szerinti alkoholtermék, kivéve:
  • gyógyszernek vagy gyógyhatási készítménynek minősülő alkoholtermék
  • gyümölcspárlatot és adalékanyagot nem tartalmazó, legalább 7 gyógynövény felhasználásával készült szeszes ital
 •  a legalább 20%-os méztartalmú, de legfeljebb 40%-os cukortartalmú termékek kikerülnek az adóköteles cukrozott termékek köréből


Élelmiszerlánc felügyeleti díj** változás 2015

 • felügyeleti díj hatálya alá tartozó tevékenységből származó – jövedéki adó és népegészségügyi termékadó nélküli – előző évi nettó árbevétel összegétől sávosan függő 0,1% és 6% közötti mértékű felügyeleti díjat kell fizetni
  • előző évi nettó árbevételének
   500 millió forintot meg nem haladó része után 0%,
   az 500 millió forintot meghaladó, de 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1%,
   az 50 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%,
   a 100 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 2%,
   a 150 milliárd forintot meghaladó, de 200 milliárd forintot meg nem haladó része után 3%,
   a 200 milliárd forintot meghaladó, de 250 milliárd forintot meg nem haladó része után 4%,
   a 250 milliárd forintot meghaladó, de 300 milliárd forintot meg nem haladó része után 5%,
   a 300 milliárd forintot meghaladó része után 6%.

 • (eddig egy kulcsos volt, melynek mértéke 0,1% volt)

Jövedéki adó***változás 2015

 •  (2014.12.30-án a NAV közzétette a jövedéki adótörvény változásra vonatkozó felhívását, amely a 2014.11.26-án kihirdetett szabályokhoz képest még jelentős módosítást tartalmaz…)
 • magánfőzési és bérfőzési szabályok változása:
  • magánfőzésnek minősül: max. 100 liter űrtartalmú párlat előállatás céljára kialakított desztilálóberendezéssel, max. évente 50 liter mennyiségig
  • magánfőző: 18. évét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, saját tulajdonú berendezéssel rendelkezik
  • 50 liter túllépés esetén vámhatósághoz be kell jelenteni, és a többletmennyiség megsemmisítéséről gondoskodni kell
  • magánfőzésben elállított párlat adója évi 1000Ft (amely a magánfőző lakhelye szerinti önkormányzat bevétele)
  • a magánfőző a desztilálóberendezés feletti tulajdonszerzést a lakóhelye szerinti önkormányzat adóhatóságához köteles bejelenteni
  • bérfőzés keretében a bérfőzető alapanyagából előállított párlat adója egy bérfőző részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig 167eFt (50 liter felett 333,385eFt)
 • a kedvezményes adómértékkel befőzött párlat és magánfőzőtt párlat kivételével megszűnik a differenciált jövedéki adómérték, az alkohol termék jövedéki adómértéke: 333,385Ft (adóalap: az alkoholtermék 100 térfogatszázalékok etilalkohol-tartalommal hektoliterben meghatározott, 20C(fokon) mért mennyiségen)
 •  palackozott fröccs: új jövedéki termék kategória (szőlőbor és hozzáadott ízesítés nélküli szénsavas víz 8,5 térfogatszázalékot meg nem haladó alkoholtartalmú, olyan kiszerelt keveréke, melyben a szőlőbor aránya meghaladja az 50%-ot)
 • kereskedelmi gázolaj visszaigénylés összege literenként 11Ft (korábban 17Ft volt)
 • ásványolaj adómértékének korrekciója: vámtarifaszámhoz kötött, Ft/ EUR válozása miatt…
 •  sűrített gáz jövedéki adójának visszaigénylése autóbusz üzemeltetéssel összefüggésben:
  • új adó-visszaigénylési jogcím
 •  szivar, szivarka fogalmának módosítása
 • szárított dohánnyal, valamint fermentált dohánnyal végzett tevékenység regisztrációra kötelezettek köre kibővült
 • jövedéki adóbiztosítékok összege jelentősen növekszik:
  • alkohol termékek esetén: 22MFt-ról 150MFt-ra
  • ásványolaj termékek esetén 120MFt-ról 600MFt-ra
  • kizárólag kenőolajat és üzemanyag-adalékot forgalmazók adóbiztosítéka 6MFt lesz (eddigi 120MFt-tal szemben)

Környezetvédelmi termékdíj**** változás 2015

 • környezetvédelmi termékdíjszámítás változott:
  • a korábbi díjtételek megszűnnek, egy bázis kerül meghatározásra, amelyet szorozni kell a kategória súlyszámával
  • a bázis értéke: 19 Ft
  • a súlyszámok a szennyezés függvényében emelkednek
 • bővül a termékdíj köteles termékek köre:
  • csomagolószerek és 
  • elektromos, elektronikai berendezések eseént
 • új termékkörök a termékdíj hatálya alatt:
  • egyéb műanyag termék (művirág)
  • egyéb vegyipari termék (szappan, tisztítószer, stb)
  • irodai papír (írásra, nyomtatásra, fénymásolásra alkalmas papír)

*:  2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról (NETA)
**: 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (ÉLFD)
***: 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól (JÖV)
****: 2011 évi LXXXV törvény a környezetvédelmi temékdíjról (KÖRNY)