!!!

!!!

TETSZIK AZ OLDAL? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Név:*
E-mail cím:*
Milyen képzésre jársz jelenleg?:*

2015. január 1., csütörtök

Adóváltozások 2015 (NETA, ÉLFD, JÖV, KÖRNY)

Népegészségügyi termékadó* változás 2015

 • alkoholos italok után is termékadót kell fizetni
 • NETA-köteles alkohol terméknek minősül a jövedéki törvény szerinti alkoholtermék, kivéve:
  • gyógyszernek vagy gyógyhatási készítménynek minősülő alkoholtermék
  • gyümölcspárlatot és adalékanyagot nem tartalmazó, legalább 7 gyógynövény felhasználásával készült szeszes ital
 •  a legalább 20%-os méztartalmú, de legfeljebb 40%-os cukortartalmú termékek kikerülnek az adóköteles cukrozott termékek köréből

Élelmiszerlánc felügyeleti díj** változás 2015
 • felügyeleti díj hatálya alá tartozó tevékenységből származó - jövedéki adó és népegészségügyi termékadó nélküli - előző évi nettó árbevétel összegétől sávosan függő 0,1% és 6% közötti mértékű felügyeleti díjat kell fizetni
  • előző évi nettó árbevételének
   500 millió forintot meg nem haladó része után 0%,
   az 500 millió forintot meghaladó, de 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1%,
   az 50 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%,
   a 100 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 2%,
   a 150 milliárd forintot meghaladó, de 200 milliárd forintot meg nem haladó része után 3%,
   a 200 milliárd forintot meghaladó, de 250 milliárd forintot meg nem haladó része után 4%,
   a 250 milliárd forintot meghaladó, de 300 milliárd forintot meg nem haladó része után 5%,
   a 300 milliárd forintot meghaladó része után 6%.

 • (eddig egy kulcsos volt, melynek mértéke 0,1% volt)

Jövedéki adó***változás 2015
 •  (2014.12.30-án a NAV közzétette a jövedéki adótörvény változásra vonatkozó felhívását, amely a 2014.11.26-án kihirdetett szabályokhoz képest még jelentős módosítást tartalmaz...)
 • magánfőzési és bérfőzési szabályok változása:
  • magánfőzésnek minősül: max. 100 liter űrtartalmú párlat előállatás céljára kialakított desztilálóberendezéssel, max. évente 50 liter mennyiségig
  • magánfőző: 18. évét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, saját tulajdonú berendezéssel rendelkezik
  • 50 liter túllépés esetén vámhatósághoz be kell jelenteni, és a többletmennyiség megsemmisítéséről gondoskodni kell
  • magánfőzésben elállított párlat adója évi 1000Ft (amely a magánfőző lakhelye szerinti önkormányzat bevétele)
  • a magánfőző a desztilálóberendezés feletti tulajdonszerzést a lakóhelye szerinti önkormányzat adóhatóságához köteles bejelenteni
  • bérfőzés keretében a bérfőzető alapanyagából előállított párlat adója egy bérfőző részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig 167eFt (50 liter felett 333,385eFt)
 • a kedvezményes adómértékkel befőzött párlat és magánfőzőtt párlat kivételével megszűnik a differenciált jövedéki adómérték, az alkohol termék jövedéki adómértéke: 333,385Ft (adóalap: az alkoholtermék 100 térfogatszázalékok etilalkohol-tartalommal hektoliterben meghatározott, 20C(fokon) mért mennyiségen)
 •  palackozott fröccs: új jövedéki termék kategória (szőlőbor és hozzáadott ízesítés nélküli szénsavas víz 8,5 térfogatszázalékot meg nem haladó alkoholtartalmú, olyan kiszerelt keveréke, melyben a szőlőbor aránya meghaladja az 50%-ot)
 • kereskedelmi gázolaj visszaigénylés összege literenként 11Ft (korábban 17Ft volt)
 • ásványolaj adómértékének korrekciója: vámtarifaszámhoz kötött, Ft/ EUR válozása miatt...
 •  sűrített gáz jövedéki adójának visszaigénylése autóbusz üzemeltetéssel összefüggésben:
  • új adó-visszaigénylési jogcím
 •  szivar, szivarka fogalmának módosítása
 • szárított dohánnyal, valamint fermentált dohánnyal végzett tevékenység regisztrációra kötelezettek köre kibővült
 • jövedéki adóbiztosítékok összege jelentősen növekszik:
  • alkohol termékek esetén: 22MFt-ról 150MFt-ra
  • ásványolaj termékek esetén 120MFt-ról 600MFt-ra
  • kizárólag kenőolajat és üzemanyag-adalékot forgalmazók adóbiztosítéka 6MFt lesz (eddigi 120MFt-tal szemben)

Környezetvédelmi termékdíj**** változás 2015
 • környezetvédelmi termékdíjszámítás változott:
  • a korábbi díjtételek megszűnnek, egy bázis kerül meghatározásra, amelyet szorozni kell a kategória súlyszámával
  • a bázis értéke: 19 Ft
  • a súlyszámok a szennyezés függvényében emelkednek
 • bővül a termékdíj köteles termékek köre:
  • csomagolószerek és 
  • elektromos, elektronikai berendezések eseént
 • új termékkörök a termékdíj hatálya alatt:
  • egyéb műanyag termék (művirág)
  • egyéb vegyipari termék (szappan, tisztítószer, stb)
  • irodai papír (írásra, nyomtatásra, fénymásolásra alkalmas papír)

*:  2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról (NETA)
**: 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (ÉLFD)
***: 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól (JÖV)
****: 2011 évi LXXXV törvény a környezetvédelmi temékdíjról (KÖRNY)

Nincsenek megjegyzések:

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)

Címkék

Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (150) Pénzügyi számvitel (109) Feladatok (88) Számvitel alapjai (56) Tárgyi eszközök (46) Vásárolt készletek (36) Adózás (30) Áfa (28) ÁFA feladat (20) Általános Forgalmi adó (18) Nyilvántartási ár (16) ÁFA különös rendelkezések (13) Eredménykimutatás (12) KFK (11) Kontírozás (11) Gépi könyvelés (10) Gyakorlati könyvelés (9) Időbeli elhatárolások (9) Áfa elmélet (9) Devizák (8) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (8) Értékcsökkenés (8) Elszámoló ár (7) FIFO módszer (7) Vezetői számvitel (7) Átlagár (7) Értékpapírok (7) Passzív időbeli elhatárolás (6) Saját termelésű készletek (6) Aktív időbeli elhatárolás (5) Számvitel oktatás (5) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Váltó (5) Fogyasztói ár (4) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Nem számvitel (4) Számlatükör (4) Számvitel röpdoga (4) személyi jövedelemadó (4) 6/7-es számlaosztály (3) Betétdíjas ár (3) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Nincs évközi nyilvántartás (3) STKÁV (3) Számlaosztályok (3) Vizsgasorok (3) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) mezőgazdasági tevékenység (3) műalkotásokra (3) 2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) Munkabérek (2) Részesedések (2) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) látvány-csapatsport támogatás (2) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) ART (1) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) Főkönyvi kivonat (1) Helyi adó (1) Illeték (1) Reklámadó (1) Személyi jövedelem adó (1) Számviteli törvény változásai (1) Teszt (1) Társadalombizotsítás (1) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) adózás rendjéről szóló törvény (1) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) bevallása (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) feladat (1) felvásárlási okirat (1) főbb elve (1) jövedelem (1) jövedéki adó (1) kompenzációs felár (1) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) megosztás (1) nem önálló jövedelem (1) nyilvános árverező (1) népegészségügyi termékadó (1) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) társasági adó változás 2015 (1) viszonteladó (1) ÁFA elszámolása (1) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) Általáns Forgalmi Adó (1) Átvezetési számla (1) áfamentesség (1) általános jellemzők (1) árrés (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)