Loading...

Napokon belül elkészülnek a pénzügyi számvitel tananyagrész első kurzusai, amely az alapok és a vizsgafelkészítő szint között helyezkedik el.

A “Pénzügyi számvitelt” az alábbi tematika alapján tanítjuk:

1. Bevezetés az időbeli elhatárolásokba
2. Tárgyi eszközök
3. Készletek
4. Pénzeszközök
5. Követelések és követelés-jellegű vagyonelemek
6. Kötelezettségek
7. Értékpapírok
8. Immateriális javak
9. Időbeli elhatárolások 2
10. Saját tőke
11. Céltartalékok

Ebből egy kis ízelítő: