Loading...

Az adott engedmények fajtái

  • Az értékesítésről kiállított számlában, nyugtában adott engedmény

Az értékesítés nettó árbevétele nem tartalmazhatja az értékesítésről kiállított számlában, nyugtában – a konkrét vásárolt és saját termelésű készlethez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan – adott engedmény összegét.

  • Konkrét értékesítéshez kapcsolódóan helyesbítő számlában, nyugtában utólag adott engedmény

Az értékesítés nettó árbevételét csökkentő tételként kell elszámolni:

a) a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan utólag adott engedmény helyesbítő számlában, nyugtában rögzített – általános forgalmi adót nem tartalmazó – értékét (a helyesbítés a teljesítés időpontjára vonatkozik);

b)  a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan – a teljesítés időpontjában már fennálló, megismerhető, a szerződés szerinti feltételektől való eltérések vagy a teljesítést követően végrehajtott szerződésmódosítások miatt – utólag adott engedmény helyesbítő számlában, nyugtában rögzített – általános forgalmi adót nem tartalmazó – értékét (a helyesbítés a teljesítés időpontjára vonatkozik);

c) A – teljesítés időpontjában a vevő által szerződés szerinti teljesítésként elfogadott – vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan – a szavatossági jogok (igények) érvényesítése során – utólag adott engedmény helyesbítő számlában, nyugtában rögzített – általános forgalmi adót nem tartalmazó – értékét (a helyesbítés a szavatossági igény megismerésének időpontjára vonatkozik).

Könyvviteli elszámolás:

T 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele/961. Egyéb bevételek – K 311. Belföldi követelések
T 467. Fizetendő áfa – K 311. Belföldi követelések

  • Konkrét értékesítéshez közvetve kapcsolódóan adott engedmény

Egyéb ráfordításként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag adott (fizetendő) engedmény szerződés szerinti összegét, ideértve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti közvetett pénz-visszatérítési akció keretében adott (fizetendő) engedmény – általános forgalmi adóval csökkentett – összegét is.

Könyvviteli elszámolás:
T 864. Egyéb ráfordítások – K 384. Elszámolási betétszámla
VAGY
T 864. Egyéb ráfordítások – K 479. Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Megjegyzés: Amennyiben a pénzügyi teljesítés az adott üzleti évet követő évben esedékes, az engedmény összegét a különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségekkel szemben kell állományba venni.

  • Fizetési határidőn belül történt pénzügyi rendezés esetén adott engedmény

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell kimutatni a szerződésben meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén adott – a szerződésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendő ellenérték 3%-át meg nem haladó, nem számlázott – engedmény összegét.

Könyvviteli elszámolás:
• a vevő a skontó értékével csökkentett összeget utalja át
T 384. Elszámolási betétszámla – K 311. Belföldi követelések
• a késedelmi kamattal arányos skontó elszámolása
T 879. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai – K 311. Vevők
• a késedelmi kamaton felüli „skontó” elszámolása elengedett követelésként
T 868. Egyéb ráfordítások – K 311. Vevők

Feladat (Belföldi vevőkövetelések – felár, engedmények, visszaküldés)

A „FELÁRésENGEDMÉNY2” Zrt. 4 800 EFt könyv szerinti értékű árut értékesített 6 000 EFt-ért + 1 620 EFt áfá-ért „VV2” vevőnek. Az áruk ellenértéke az átutalásos számla alapján 20 nap múlva kerül kiegyenlítésre.

Variációk:
a) A vevő kifogásolta a leszállított termék minőségét, ezért utólag 15 % engedményt kapott. A helyesbítő számla kibocsátásra került.
b) A vevő az eredeti megállapodáshoz képest két héttel korábbi időpontra kérte a szállítást, ezért vállalkozás 160 EFt + 43,2 EFt áfa felárat számított fel. A helyesbítő számla kibocsátásra került.
a) A „VV2” vevő a bónusz szerződések alapján utólag 2 200 EFt nagyvevői engedményt kapott a tárgyidőszaki forgalom függvényében. Az átutalásról a bankkivonat megérkezett megtörtént.
c) A vevő minőségi kifogással visszaküldte a leszállított áru 20 %-át. A számla helyesbítésre került.
d) A vevő a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőzően egyenlítette ki tartozását, ezért a megállapodás értelmében 3 % skontó jár neki, ami a pénzügyi teljesítés során érvényesítésre is került.

Feladat: Könyveljük idősorosan a gazdasági eseményeket a különböző variációkban!

Feladat megoldása:

kontírozó ív
számviteli napló

Ha hasznosnak tarod a bejegyzést, nyomd meg a tetszik (magyarul lájk) gombot