Loading...

Válasszuk ki az apportra vonatkozó helyes állítást/állításokat! 

a. Az apportba adott értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgy létesítő okiratban meghatározott értékének és nyilvántartás szerinti értékének különbözetét az egyéb bevételek között kell kimutatni, ha a létesítő okiratban meghatározott érték a több.

b. Az apportba adott eszközök létesítő okiratban meghatározott értékének és nyilvántartás szerinti értékének különbözetét minden esetben az egyéb bevételek között kell kimutatni, ha a létesítő okiratban meghatározott érték a több.

c. Az apportba adott értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgy létesítő okiratban meghatározott értékének és nyilvántartás szerinti értékének különbözetét az egyéb ráfordítások között kell kimutatni, ha a nyilvántartás szerinti érték a több.

d. Az apportba adott értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgy létesítő okiratban meghatározott értékének és nyilvántartás szerinti értékének különbözete vagy növeli vagy csökkenti a vállalkozás üzemi (üzleti) tevékenységének az eredményét.

Apport könyvelése: 

2016-tól az apportba adást nettó módon számoljuk el, vagyis az átadott eszköz könyv szerinti értékének és a kapott részesedés értékének a különbözete jelenik meg a ráfordítások (veszteség esetén), vagy bevételek (nyereség esetén) között.

Az elszámolás technikailag többféleképpen megvalósítható, mi a 3 Technikai számlát használjuk, ezen vezetjük össze az értékeket.

Apportba adott eszköz könyvelése
Apportba adott eszköz könyvelése

1. Apportba adott eszköz kivezetése (könyv szerinti, nyilvántartás szerinti értéken)
T 3 Technikai számla  K1-3 Eszköz (a feladatban nem jelöltünk meg konkrét eszközt)
(Ha van értékcsökkenés, vagy értékvesztés, akkor azt is kivezetjük:
T1-3 Eszköz értékcsökkenése, értékvesztése    K 3 Technikai számla

2. Kapott részesedés létesítő okirat szerinti értéken
T 17 Befektetett részesedések  K3 Technikai számla

3. Nyereség, vagy veszteség:
-nyereség esetén:
T3 Technikai számla   K96 Egyéb bevételek
-veszteség esetén
T86 Egyéb ráfordítások  K3 Technikai számla

Vagyis a válaszaink:

a) Igaz
b) Látszólag igaz, valójában nem. Ugyanis a részesedések, értékpapírok apportba adásának nyereségét nem az egyéb bevételek között, hanem a pénzügyi műveletek bevételei között kell elszámolni!
c) Igaz
d) Igaz (kivéve, ha megegyezik a két érték)

Ha hasznosnak tartod, nyomd meg a tetszik gombot!