Loading...

A vállalkozás a tárgyévben részt vett egy Kft. alapításában. 

A vállalkozás az alapított Kft-be egy a tevékenységet közvetlenül szolgáló gépet apportált. Az apportba adott gép bruttó értéke 30 000 EFt, az átadásig elszámolt terv szerinti értékcsökkenése 6 000 EFt. A gép létesítő okiratban meghatározott értéke 34 000 EFt. Az alapított vállalkozást bejegyezték.

Az alábbi állítások közül válasszuk ki a helyes állítást/állításokat!

a. A gazdasági események hatására az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye változott.
b. A gazdasági események hatására a pénzügyi műveletek eredménye is változott.
c. A gazdasági események hatására az egyéb bevételek 10 000 EFt-tal nőttek.
d. A gazdasági események hatására az adózás előtti eredmény 10 000 EFt-tal nőtt.

Megoldás:

Az apport könyvelése:

1. Kivezetés
a) Bruttó érték kivezetése
T3 Technikai számla  K131  30 000
b) Értékcsökkenés kivezetése
T139  K3 Technikai számla    6 000

2. Kapott részesedés:
T17  K3 Technikai számla  34 000

3. Apport eredménye:

T3 Technikai számla  K96  10 000

Válaszaink:

a) Igaz, mert az egyéb bevétel az üzemi (üzleti) tevékenység eredményére hatott

b) Nem igaz, mert sem az egyéb bevételek, sem az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nincs hatással a pénzügyi műveletek eredményére

c) Igaz (lásd 3. lépés)

d) Igaz, hiszen az adózás előtti eredmény minden bevételt és ráfordítást tartalmaz

Ha hasznosnak tarod a bejegyzést, nyomd meg a tetszik (magyarul lájk) gombot