Loading...

A vállalkozás a tárgyévben leselejtezte irodai berendezéseinek egy részét. 

Az irodai berendezésekkel kapcsolatosan a következő információkat ismerjük: bruttó érték 4 000 EFt, halmozott terv szerinti értékcsökkenés 2 800 EFt. Válasszuk ki a hamis állítást/állításokat!

a. A gazdasági esemény az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét 1 200 EFt-tal csökkentette.
b. A gazdasági esemény a pénzügyi műveletek eredményét nem érinti.
c. Az irodai berendezések nettó értékét terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni.
d. Ha a selejtezett irodai berendezések nettó értéke a vállalkozás számviteli politikája alapján jelentős, akkor a selejtezett berendezések nettó értékét a pénzügyi műveletek ráfordításai között kell elszámolni.

Megoldás:

Először könyvelés:

1. Könyv szerinti érték elszámolása terven felüli értékcsökkenésként:

T86   K148  1 200 000 (a könyv szerinti érték = bruttó-écs, vagyis 4 000 000 – 2 800 000)

2. Kivezetés

a) Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése:
T139  K131  2 800 000
b) Terven felüli értékcsökkenés kivezetése:
T138  K131  1 200 000

Nézzük a válaszokat (figyelem a hamisakat kell bekarikáznunk!):

a) 1 200 000 Ft-ot számoltunk el egyéb ráfordításként, ami csökkenti az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét

b) Egyéb ráfordításokra könyveltünk, pénzügyi bevételre illetve ráfordításra nem, vagyis ez is igaz

c) Az irodai berendezés értékét terven felüli értékcsökkenésként számoltuk el az 1. pontban, tehát ez is igaz

d) Ha a gép értéke a számviteli politika alapján jelentős összegű, akkor is egyéb ráfordításként kell elszámolni. Soha nem kerülhet a pénzügyi műveletek ráfordításai közé! Tehát ez az állítás hamis.

Összefoglalva: a d) választ kell bejelölnünk.

Ha hasznosnak tarod a bejegyzést, nyomd meg a tetszik (magyarul lájk) gombot