Loading...

Kapott engedmények számviteli kezelése

A kapott engedmények fajtái a következők:

A kiállított számlában, nyugtában kapott engedmény
o A vásárolt eszköz bekerülési értéke, illetve az igénybe vett szolgáltatás értéke nem tartalmazhatja a kiállított számlában, nyugtában – a konkrét vásárolt eszközhöz, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan – kapott engedmény összegét.

Konkrét értékesítéshez kapcsolódóan helyesbítő számlában, nyugtában utólag kapott engedmény
o Az utólag számlahelyesbítéssel kapott engedmény csökkenti az eszköz bekerülési értékét, az igénybe vett szolgáltatás értékét.
T 454/455. Szállítók – K 1-2. Eszközök/51. Anyagköltség/52. Igénybe vett szolgáltatás értéke/814. ELÁBÉ
T 454/455. Szállítók – K 466. Előzetesen felszámított áfa

Konkrét értékesítéshez közvetve kapcsolódóan kapott engedmény
o Egyéb bevételként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag kapott (járó) engedmény szerződés szerinti összegét, ideértve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti közvetett pénz-visszatérítési akció keretében kapott (járó) engedmény – általános forgalmi adóval csökkentett – összegét is.
T 384. Elszámolási betétszámla – K 964. Egyéb bevételek
VAGY
T 368. Egyéb követelések – K 964. Egyéb bevételek
Megjegyzés: Amennyiben a pénzügyi teljesítés az adott üzleti évet követő évben esedékes, az engedmény összegét az egyéb követelésekkel szemben kell állományba venni.

Fizetési határidőn belül történt pénzügyi rendezés esetén kapott engedmény
o Pénzügyi műveletek egyéb bevételeként kell kimutatni a szerződésben meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén kapott – a szerződésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendő ellenérték 3%-át meg nem haladó, nem számlázott – engedmény összegét.
a szállítónak skontó értékével csökkentett összeg kerül átutalásra
T 454/455. Szállítók – K 384. Elszámolási betét
a késedelmi kamattal arányos skontó elszámolása
T 454/455. Szállítók – K 979. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
a késedelmi kamaton felüli „skontó” elszámolása elengedett kötelezettségként
T 454/455. Szállítók – K 968. Egyéb bevételek


1. feladat (Kapott engedmények)

A „Belföldről-VÁSÁRL-Ó2” Kft. tárgyidőszaki gazdálkodásához kapcsolódóan a következő kiemelt gazdasági eseményeket ismeri:

1. A vállalkozás „SZ2” Zrt.-től kereskedelmi árukészletet vásárolt. A vásárolt készlet vételára az átutalásos számla alapján 1 000 EFt + 270 EFt ÁFA.
2. A vállalkozás az „SZ2” Zrt.-től vásárolt árukészlet átvételekor kifogásolta annak minőségét, ezért utólag 10 % engedményt kért. Az „SZ2” Zrt. a vállalkozás kifogását jogosnak ítélte meg és az engedményt megadta. A helyesbítő számla kibocsátásra került.
3. A vállalkozás „SZ2” Zrt.-től utólag 500 EFt nagyvevői engedményt kapott. A jóváírásról a bankkivonat megérkezett.
4. A vállalkozás „A&A” Nyrt.-től-től alapanyagot vásárolt. A vásárolt készlet vételára az átutalásos számla alapján 3 000 EFt + 810 EFt ÁFA.
5. A vállalkozás az „A&A” Nyrt.-vel szembeni szállítói tartozását fizetési határidő előtt egyenlítette ki, ezért az előzetes szerződés alapján 2 % skonto került érvényesítésre.

Kiegészítő információ: A vállalkozás az alapanyagokról és a kereskedelmi árukészletekről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet.

Feladat: Könyvelje idősorosan a tárgyidőszaki gazdasági eseményeket!

1. feladat megoldása

kapott engedmény
Kapott engedmény

Ha hasznosnak tartod, akkor nyomd meg a tetszik (lájk) gombot!