Loading...

A vállalkozás a tárgyévben részt vett egy Kft. alapításában. 

A vállalkozás az alapított Kft-be egy a tevékenységet közvetlenül szolgáló gépet apportált.
Az apportba adott gép bruttó értéke 30 000 EFt, az átadásig elszámolt terv szerinti értékcsökkenése 9 000 EFt, az átadásig elszámolt terven felüli értékcsökkenése 1 000 EFt. A gép létesítő okiratban meghatározott értéke 17 000 EFt. Az alapított vállalkozást bejegyezték.

Az alábbi állítások közül válasszuk ki a helyes állítást/állításokat!

a. A gazdasági események hatására az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nőtt.
b. A gazdasági események hatására az adózás előtti eredmény nem változott.
c. A gazdasági események hatására az egyéb ráfordítás 3 000 EFt-tal nőtt.
d. A gazdasági események hatására az egyéb bevétel 17 000 EFt-tal nőtt.

Megoldás:

Az apport könyvelése:

1. Kivezetés

a) Bruttó érték kivezetése
T3 Technikai számla  K131  30 000

b) Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése
T139  K3 Technikai számla    9 000

c) Terven felüli értékcsökkenés kivezetése
T138  K3 Technikai számla    1 000

2. Kapott részesedés:

T17  K3 Technikai számla  17 000

3. Apport eredménye:

T86  K3 Technikai számla  3 000

Válaszaink:

a) nem igaz, mert csökkent
b) nem igaz, mert csökkent
c) igaz
d) nem igaz, mert 2016-tól csak a nettó eredményt könyveljük le.