Loading...

Pénzügyi számviteli ügyintéző tanfolyam vizsgarendje a 2016. 09.01. után indult képzéseknélA pénzügyi számviteli ügyintéző képzés moduljai (tantárgyai)

Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés moduljai
Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés moduljai

Vizsgarendszer

A vizsgarendszer két jól elkülöníthető részből áll:

I. Modulzáró vizsgák (a képzés alatt) 
II. Komplex szakmai vizsga (a képzés befejezését követi)

Részletesen:

I. Modulzáró vizsgák (a képzés alatt) 

Pénzügyi számviteli ügyintéző komplex szakmai vizsgára az jelentkezhet, aki:

-iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben: a mudulzáró vizsgákat eredményesen teljesítése. A modulzáró vizsgák minden modulját külön-külön legalább 50%-ra kell teljesíteni. Ha mindegyik sikeres, akkor jelentkezhetsz a komplex szakmai vizsgára.

Modulzáró vizsgák (iskolarendszeren kívüli képzésben): 

Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés modulzáró vizsgái
Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés modulzáró vizsgái
-iskolarendszerű képzésben: esettanulmány készítése és előírt határidőre történő leadása a projekttervezés és -finanszírozás témakörében + minden tantárgyból minimum elégséges osztályzatú bizonyítvány. Tehát nincsenek az előző táblázatban feltüntetett modulzáró vizsgák!
II. Komplex szakmai vizsga 

Három vizsgatevékenységből áll (gyakorlati, írásbeli, szóbeli). A vizsgatevékenységeken belül ún. vizsgafeladatokat kell teljesítenünk.
1. Gyakorlati vizsgatevékenység: számítógépes könyvelés és analitika készítése, elektronikus bevallás és az esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével. 
Ezen belül:
a) vizsgafeladat: számítógépes könyvelés és analitika készítése (10%-os súllyal, 90 perc). 
Integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz és bérelszámoló alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása központi gyakorlati feladatlap alapján
b) vizsgafeladat: elektronikus adóbevallás (10%-os súllyal, 90 perc). 
A központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 
c) vizsgafeladat: projektismeretek esettanulmány bemutatása (10%-os súllyal, 20 perc) 
A projekttervezés és -finanszírozás témakörében készített esettanulmány bemutatása és a témakörhöz kapcsolódó projektismeretek számonkérése
Érvényes, ha a vizsgázó vizsgafeladatrészeket külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.
2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: pénzügyi feladatok, könyvvezetés és beszámolókészítés. 
a) vizsgafeladat: Pénzügyi feladatok (20%-os súllyal, 90 perc)
Az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. Tehát ez egy öszvér vizsgafeladat, amely „Gazdálkodási feladatok ellátása” modul és a „Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok” modul pénzügyi vonatkozásait kérdezi
b) vizsgafeladat: Könyvvezetés és beszámolókészítés (20%-os súllyal, 90 perc) 
A tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, munkabér, költségek, pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladatok. Megadott adatok és könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elkészítése.
Érvényes, ha a vizsgázó a vizsgafeladatrészeket külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.
3. Szóbeli vizsgatevékenység: pénzügyi és adózási feladatok, könyvvezetés és beszámoló készítés és az esettanulmány projektismerete
a) vizsgafeladat: Pénzügyi és adózási feladatok
A vállalkozásfinanszírozás és az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. Az adózási feladat adóelőleg és adószámítási feladatokat is tartalmaz adónemenként
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
b) vizsgafeladat: Könyvvezetés és beszámoló készítés
A könyvvezetés és beszámolókészítéshez kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
c) vizsgafeladat: Az esettanulmány projektismerete
Az esettanulmányhoz kapcsolódó szakmai kérdés megválaszolása (két kérdés a központi szóbeli tételsorból). A szóbeli tételsor a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulok ismeretkompetenciái szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
A szóbeli vizsgatevékenység a) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat rész csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a központi írásbeli a) Pénzügyi feladatok vizsgafeladatrészt legalább 50%-os szinten teljesíti.
A szóbeli vizsgatevékenység b) Könyvvezetés és beszámoló készítés vizsgafeladat rész csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a központi írásbeli b) Könyvvezetés és beszámoló készítés vizsgafeladatrészt legalább 50%-os szinten teljesíti.
A szóbeli vizsgatevékenység c) Az esettanulmány projektismerete vizsgafeladat rész csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység c) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével vizsgafeladatrészt legalább 50%-os szinten teljesíti. 
A Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés komplex záróvizsgája két napot vesz igénybe:
1. nap: írásos tevékenységek:
-gyakorlati vizsgatevékenység a) + b) része (számítógépes könyvelés és analitika készítése + elektronikus bevallás
-központi írásbeli vizsgatevékenység mindkét része (pénzügy és könyvvezetés) 
2. nap: szóbeli tevékenységek:
-gyakorlati vizsgatevékenységből a projektismeretek esettanulmány bemutatása 
-szóbeli vizsgatevékenység a) + b) + c) része (teljes)
Összefoglalás a pénzügyi számviteli ügyintéző tanfolyam komplex vizsgájáról:

Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés komplex vizsgái
Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés komplex vizsgái

A Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés komplex szakmai vizsgájának egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:
90 – 100% jeles (5)
80 – 89% jó (4)
65 – 79% közepes (3)
50 – 64% elégséges (2)
0 – 49% elégtelen (1)
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának/vizsgafeladatrészének érdemjegye elégtelen (1). 
Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból/vizsgafeladatrészből kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri el az 50%-ot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.
Segített az eligazodásban? Ha igen, nyomd meg a tetszik (magyarul lájk) gombot!