!!!

2016. október 10., hétfő

Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam vizsgái


Pénzügyi számviteli ügyintéző tanfolyam vizsgarendje a 2016. 09.01. után indult képzéseknélA pénzügyi számviteli ügyintéző képzés moduljai (tantárgyai)

Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés moduljai
Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés moduljai

Vizsgarendszer

A vizsgarendszer két jól elkülöníthető részből áll:

I. Modulzáró vizsgák (a képzés alatt) 
II. Komplex szakmai vizsga (a képzés befejezését követi)

Részletesen:

I. Modulzáró vizsgák (a képzés alatt) 

Pénzügyi számviteli ügyintéző komplex szakmai vizsgára az jelentkezhet, aki:

-iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben: a mudulzáró vizsgákat eredményesen teljesítése. A modulzáró vizsgák minden modulját külön-külön legalább 50%-ra kell teljesíteni. Ha mindegyik sikeres, akkor jelentkezhetsz a komplex szakmai vizsgára.

Modulzáró vizsgák (iskolarendszeren kívüli képzésben): 

Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés modulzáró vizsgái
Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés modulzáró vizsgái


-iskolarendszerű képzésben: esettanulmány készítése és előírt határidőre történő leadása a projekttervezés és -finanszírozás témakörében + minden tantárgyból minimum elégséges osztályzatú bizonyítvány. Tehát nincsenek az előző táblázatban feltüntetett modulzáró vizsgák!

II. Komplex szakmai vizsga 

Három vizsgatevékenységből áll (gyakorlati, írásbeli, szóbeli). A vizsgatevékenységeken belül ún. vizsgafeladatokat kell teljesítenünk.

1. Gyakorlati vizsgatevékenység: számítógépes könyvelés és analitika készítése, elektronikus bevallás és az esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével. 

Ezen belül:

a) vizsgafeladat: számítógépes könyvelés és analitika készítése (10%-os súllyal, 90 perc). 
Integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz és bérelszámoló alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása központi gyakorlati feladatlap alapján

b) vizsgafeladat: elektronikus adóbevallás (10%-os súllyal, 90 perc). 
A központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 

c) vizsgafeladat: projektismeretek esettanulmány bemutatása (10%-os súllyal, 20 perc) 

A projekttervezés és -finanszírozás témakörében készített esettanulmány bemutatása és a témakörhöz kapcsolódó projektismeretek számonkérése

Érvényes, ha a vizsgázó vizsgafeladatrészeket külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: pénzügyi feladatok, könyvvezetés és beszámolókészítés. 

a) vizsgafeladat: Pénzügyi feladatok (20%-os súllyal, 90 perc)

Az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. Tehát ez egy öszvér vizsgafeladat, amely „Gazdálkodási feladatok ellátása” modul és a „Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok” modul pénzügyi vonatkozásait kérdezi

b) vizsgafeladat: Könyvvezetés és beszámolókészítés (20%-os súllyal, 90 perc) 

A tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, munkabér, költségek, pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladatok. Megadott adatok és könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elkészítése.

Érvényes, ha a vizsgázó a vizsgafeladatrészeket külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

3. Szóbeli vizsgatevékenység: pénzügyi és adózási feladatok, könyvvezetés és beszámoló készítés és az esettanulmány projektismerete

a) vizsgafeladat: Pénzügyi és adózási feladatok

A vállalkozásfinanszírozás és az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. Az adózási feladat adóelőleg és adószámítási feladatokat is tartalmaz adónemenként

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

b) vizsgafeladat: Könyvvezetés és beszámoló készítés

A könyvvezetés és beszámolókészítéshez kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

c) vizsgafeladat: Az esettanulmány projektismerete

Az esettanulmányhoz kapcsolódó szakmai kérdés megválaszolása (két kérdés a központi szóbeli tételsorból). A szóbeli tételsor a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulok ismeretkompetenciái szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

A szóbeli vizsgatevékenység a) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat rész csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a központi írásbeli a) Pénzügyi feladatok vizsgafeladatrészt legalább 50%-os szinten teljesíti.

A szóbeli vizsgatevékenység b) Könyvvezetés és beszámoló készítés vizsgafeladat rész csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a központi írásbeli b) Könyvvezetés és beszámoló készítés vizsgafeladatrészt legalább 50%-os szinten teljesíti.

A szóbeli vizsgatevékenység c) Az esettanulmány projektismerete vizsgafeladat rész csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység c) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével vizsgafeladatrészt legalább 50%-os szinten teljesíti. 

A Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés komplex záróvizsgája két napot vesz igénybe:

1. nap: írásos tevékenységek:

-gyakorlati vizsgatevékenység a) + b) része (számítógépes könyvelés és analitika készítése + elektronikus bevallás
-központi írásbeli vizsgatevékenység mindkét része (pénzügy és könyvvezetés) 

2. nap: szóbeli tevékenységek:

-gyakorlati vizsgatevékenységből a projektismeretek esettanulmány bemutatása 
-szóbeli vizsgatevékenység a) + b) + c) része (teljes)

Összefoglalás a pénzügyi számviteli ügyintéző tanfolyam komplex vizsgájáról:

Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés komplex vizsgái
Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés komplex vizsgái

A Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés komplex szakmai vizsgájának egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

90 - 100% jeles (5)
80 - 89% jó (4)
65 - 79% közepes (3)
50 - 64% elégséges (2)
0 - 49% elégtelen (1)

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának/vizsgafeladatrészének érdemjegye elégtelen (1). 

Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból/vizsgafeladatrészből kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri el az 50%-ot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.

Segített az eligazodásban? Ha igen, nyomd meg a tetszik (magyarul lájk) gombot!

Nincsenek megjegyzések:

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)

HOGYAN TEGYÉL SIKERES SZÁMVITEL VIZSGÁT?

-Nehezen megy a számvitel?
-Nem érted, hogy a tanár miről beszél az órán?
-Csak ülsz a tankönyv felett és nem tudod megfejteni a megoldást?
-Közeledik a vizsga és úgy érzed, hogy nem fog menni? Vagy mér túl is vagy néhány sikertelen vizsgán?

Mennyivel jobb lenne, ha már túl lennél rajta:

-Végre felszabadulna rengeteg, eddig tanulásra fordított időd
-Sikerülne megfelelő állást találnod
-Feljebb léphetnél a vállalati ranglétrán
-Több fizetést kaphatnál


IRATKOZZ FEL MOST, ÉS BEBIZONYÍTOM NEKED: A SZÁMVITEL EGYÁLTALÁN NEM NEHÉZ!


CSAK FELIRATKOZOTT OLVASÓKNAK: 

-8 tanács a sikeres számvitel vizsgához

-20 kidolgozott feladat 78 nap alatt!

+Bónusz: készletek puska
 
++Meglepetés azonnal a regisztráció után 


AZ OLDAL HASZNÁLATA INGYENES, A REGISZTRÁCIÓVAL SEM KELETKEZIK SEMMIFÉLE FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGED! ÉN KÖSZÖNÖM, HOGY MEGTISZTELTÉL A FIGYELMEDDEL!

Nézzük, milyen anyagokat kapsz tőlem, ha feliratkozol:

8 tanács a sikeres számvitel vizsgához: 

1. Hogy kezdj neki a számvitel tanulásnak? Ha ezt nem tartod szem előtt, akkor soha sem fogod megtanulni a számvitelt

2. Milyen sorrendben haladj? Alapoktól a mérlegképes szintig.

3. Hogyan tanulj hatékonyan?

4. Mennyi időt szánj a tanulásra (naponta és összesen)?

5. Miből tanulj? Elmondom, hogy szerintem melyik tankönyvet érdemes megvenni.

6. Hogyan lehet felgyorsítani a számvitel tanulást?

7. A számviteloktatás rákfenéje. Miért ilyen nagy a bukási arány? Csak a diák a hibás?

8. Érdemes magántanárhoz járni? Ha igen, hogyan válassz?

20 kidolgozott feladat a következő témakörökből:

-számvitel alapjai:
könyvelési tétel szerkesztése a T-K rendszerben, vállalkozás könyvelése nyitástól zárásig, áfa elszámolása, átvezetési számla

-pénzügyi számvitel:
tárgyi eszközök, vásárolt készletek, értékpapírok

+ Bónusz: részletes puska vásárolt készletekből

++Meglepetés azonnal a regisztráció után

Miért éppen a számvitel navigátor? 

Mert a többi hasonló oldaltól eltérően itt valós oktatási tapasztalaton nyugvó segítséget kapsz: 

-több mint 30 000 kontakt órát tartottam alapoktól a legmagasabb szintig

-több ezer hallgatóm tett sikeres záróvizsgát

-vizsgabizottságokban több ezer vizsgázó írásbeli dolgozatát javítottam, illetve szóbelizettem

-diákjaim országos számvitelversenyeken sorozatosan a legjobb eredményeket érték el

-az ország legnívósabb oktatási intézményeiben oktattam

-több iskolában is megkaptam a megtisztelő „év legjobb oktatója” címet

Ne habozz, kérd most az ingyenes e-mail tanfolyamot itt:
 
Név:*
E-mail:*
Hol tanulsz számvitelt? Mérlegképes könyvelő tanfolyam
Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam
Főiskola: számvitel alapjai
Főiskola: pénzügyi számvitel
Főiskola: vezetői számvitel
Egyéb
Melyik iskolában tanulod?
Melyik városban?
Hogyan találtál ide? Véletlenül
Ajánlotta valaki
Egyéb

Címkék

Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (150) Pénzügyi számvitel (109) Feladatok (88) Számvitel alapjai (56) Tárgyi eszközök (46) Vásárolt készletek (36) Adózás (30) Áfa (28) ÁFA feladat (20) Általános Forgalmi adó (18) Nyilvántartási ár (16) ÁFA különös rendelkezések (13) Eredménykimutatás (12) KFK (11) Kontírozás (11) Gépi könyvelés (10) Gyakorlati könyvelés (9) Időbeli elhatárolások (9) Áfa elmélet (9) Devizák (8) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (8) Értékcsökkenés (8) Elszámoló ár (7) FIFO módszer (7) Vezetői számvitel (7) Átlagár (7) Értékpapírok (7) Passzív időbeli elhatárolás (6) Saját termelésű készletek (6) Aktív időbeli elhatárolás (5) Számvitel oktatás (5) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Váltó (5) Fogyasztói ár (4) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Nem számvitel (4) Számlatükör (4) Számvitel röpdoga (4) személyi jövedelemadó (4) 6/7-es számlaosztály (3) Betétdíjas ár (3) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Nincs évközi nyilvántartás (3) STKÁV (3) Számlaosztályok (3) Vizsgasorok (3) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) mezőgazdasági tevékenység (3) műalkotásokra (3) 2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) Munkabérek (2) Részesedések (2) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) látvány-csapatsport támogatás (2) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) ART (1) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) Főkönyvi kivonat (1) Helyi adó (1) Illeték (1) Reklámadó (1) Személyi jövedelem adó (1) Számviteli törvény változásai (1) Teszt (1) Társadalombizotsítás (1) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) adózás rendjéről szóló törvény (1) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) bevallása (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) feladat (1) felvásárlási okirat (1) főbb elve (1) jövedelem (1) jövedéki adó (1) kompenzációs felár (1) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) megosztás (1) nem önálló jövedelem (1) nyilvános árverező (1) népegészségügyi termékadó (1) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) társasági adó változás 2015 (1) viszonteladó (1) ÁFA elszámolása (1) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) Általáns Forgalmi Adó (1) Átvezetési számla (1) áfamentesség (1) általános jellemzők (1) árrés (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)