Loading...

Az adott engedmények fajtái a következők:

1. Az értékesítésről kiállított számlában, nyugtában adott engedmény („Egyből engedmény”)

 • Az értékesítés nettó árbevétele nem tartalmazhatja az értékesítésről kiállított számlában, nyugtában – a konkrét vásárolt és saját termelésű készlethez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan – adott engedmény összegét.

2. Konkrét értékesítéshez kapcsolódóan helyesbítő számlában, nyugtában utólag adott engedmény („A klasszikus”)
   

 • Az értékesítés nettó árbevételét csökkentő tételként kell elszámolni
  •  a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan utólag adott engedmény helyesbítő számlában, nyugtában rögzített – általános forgalmi adót nem tartalmazó – értékét (a helyesbítés a teljesítés időpontjára vonatkozik);   
             
  • a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan – a teljesítés időpontjában már fennálló, megismerhető, a szerződés szerinti feltételektől való eltérések vagy a teljesítést követően végrehajtott szerződésmódosítások miatt – utólag adott engedmény helyesbítő számlában, nyugtában rögzített – általános forgalmi adót nem tartalmazó – értékét (a helyesbítés a teljesítés időpontjára vonatkozik)
       
  •  a – teljesítés időpontjában a vevő által szerződés szerinti teljesítésként elfogadott – vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan – a szavatossági jogok (igények) érvényesítése során – utólag adott engedmény helyesbítő számlában, nyugtában rögzített – általános forgalmi adót nem tartalmazó – értékét (a helyesbítés a szavatossági igény megismerésének időpontjára vonatkozik).

 • T 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele/961. Egyéb bevételek – K 311. Belföldi követelések
 • T 467. Fizetendő áfa – K 311. Belföldi követelések

3. Konkrét értékesítéshez közvetve kapcsolódóan adott engedmény (A „nagyvevői”)

 • Egyéb ráfordításként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag adott (fizetendő) engedmény szerződés szerinti összegét, ideértve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti közvetett pénz-visszatérítési akció keretében adott (fizetendő) engedmény – általános forgalmi adóval csökkentett – összegét is.
 • T 864. Egyéb ráfordítások – K 384. Elszámolási betétszámla
 • VAGY
 • T 864. Egyéb ráfordítások – K 479. Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 • Megjegyzés: Amennyiben a pénzügyi teljesítés az adott üzleti évet követő évben esedékes, az engedmény összegét a különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségekkel szemben kell állományba venni.

4. Fizetési határidőn belül történt pénzügyi rendezés esetén adott engedmény (A „skontó”)

 • Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell kimutatni a szerződésben meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén adott – a szerződésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendő ellenérték 3%-át meg nem haladó, nem számlázott – engedmény összegét.
 • a vevő a skontó értékével csökkentett összeget utalja át
 • T 384. Elszámolási betétszámla – K 311. Belföldi követelések
 • a késedelmi kamattal arányos skontó elszámolása
 • T 879. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai – K 311. Vevők
 • a késedelmi kamaton felüli „skontó” elszámolása elengedett követelésként
 • T 868. Egyéb ráfordítások – K 311. Vevők


Feladat (Belföldi vevőkövetelések – felár, engedmények, visszaküldés)

A „FELÁRésENGEDMÉNY2” Zrt. 4 800 EFt könyv szerinti értékű árut értékesített 6 000 EFt-ért + 1 620 EFt áfá-ért „VV2” vevőnek. Az áruk ellenértéke az átutalásos számla alapján 20 nap múlva kerül kiegyenlítésre.

Variációk:
a) A vevő kifogásolta a leszállított termék minőségét, ezért utólag 15 % engedményt kapott. A helyesbítő számla kibocsátásra került.
b) A vevő az eredeti megállapodáshoz képest két héttel korábbi időpontra kérte a szállítást, ezért vállalkozás 160 EFt + 43,2 EFt áfa felárat számított fel. A helyesbítő számla kibocsátásra került.
a) A „VV2” vevő a bónusz szerződések alapján utólag 2 200 EFt nagyvevői engedményt kapott a tárgyidőszaki forgalom függvényében. Az átutalásról a bankkivonat megérkezett megtörtént.
c) A vevő minőségi kifogással visszaküldte a leszállított áru 20 %-át. A számla helyesbítésre került.
d) A vevő a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőzően egyenlítette ki tartozását, ezért a megállapodás értelmében 3 % skontó jár neki, ami a pénzügyi teljesítés során érvényesítésre is került.

Feladat: Könyveljük idősorosan a gazdasági eseményeket a különböző variációkban!

Adott engedmények feladat megoldása
Adott engedmények feladat megoldása

Ha tetszett, nyomd meg a tetszik gombot!