Loading...

Utólagos elszámolásra kiadott valuta könyvviteli elszámolása és könyvelése

(Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés tananyagának nem része a külföldi pénzértékre szóló eszközöz és források értékelése, de a mérlegképeseknek kell)

Fontos! A gazdasági események könyvviteli elszámolásánál a Számviteli törvény 60. § (1) bekezdése az irányadó: „A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést (tehát az munkavállalóval szembeni egyéb követelést is), befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára (valutapénztárnál), illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó (munkavállalóval szembeni egyéb követelésnél, szállítói tartozásnál) – a (4)-(6) bekezdés szerinti (azaz választott árfolyamon, ami „alapesetben” lehet az MNB, átlag, EKB) – devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.”

Nem egyszerű, mert rengeteg árfolyamot kell használnunk.

Ezek a következők:

1. az előleg kiadása

a) a valutapénztár csökkenése annak könyv szerinti árfolyamán történik (ha több valuta beszerzésünk volt különböző árfolyamokon, akkor FIFO módszert, vagy átlagárat kell alkalmaznunk)
(T368. “Technikai” K382. Valutapénztár)

b) a munkavállalókkal szembeni követelésünk növekedése a kiadás napi választott árfolyamon történik.
(T361. Munkavállalókkal szembeni követelések K368. “Technikai”

c) az előző két árfolyam miatt árfolyamkülönbözet keletkezik
(nyereség esetén: T368. “Technikai” K976. PM egyéb bevételei,
veszteség esetén: T876. PM egyéb ráfordításai K368. „Technikai”)

2. előleg elszámolása

a) megmaradt valuta visszavételezése a napi választott árfolyamon
(T382. Valutapénztár K368. “Technikai”)

b) munkavállalóval szembeni követelés kivezetési könyv szerinti árfolyamon
(T368. “Technikai” K361. Munkavállalókkal szembeni követelések)

c) az előző két árfolyam miatt árfolyamkülönbözet keletkezik
(nyereség esetén: T368. “Technikai” K976. PM egyéb bevételei,
veszteség esetén: T876. PM egyéb ráfordításai K368. „Technikai”)

d) Költségszámla elszámolása kötelezettségként a teljesítés napjának árfolyamán (tényleges összegben)
(T1-3. Eszközök, vagy 5. Költségnemek K454. Szállítók)

e) Munkavállalóval szembeni követelés kivezetése annak könyv szerinti árfolyamán
(T454. Szállítók K361. Munkavállalókkal szembeni követelések)

f) az előző két árfolyam miatt árfolyamkülönbözet keletkezik
(nyereség esetén: T368. “Technikai” K976. PM egyéb bevételei,
veszteség esetén: T876. PM egyéb ráfordításai K368. „Technikai”)

Nézzünk egy példát!

1. 3000 DEV előleg kifizetése munkavállalónak utazási előleg címén a valutapénztárból. A 3000 DEV kifizetésekor a valutapénztárban 4 000 DEV volt, melyből 1 800 DEV 320 Ft/DEV, majd ezt követően a 2200 DEV 330 Ft/DEV árfolyamon került be. A 3 000 DEV kifizetésekor a választott devizaárfolyam 340 Ft/DEV. (A valutapénztár értékelése az átlagáras értékelési eljárással történik.)
2. A munkavállaló 10 nappal később 400 DEV-t visszafizet a valutapénztárba, és „leadja” az egyetlen (egyszerűsítés kedvéért!) 2 600 DEV-ről szóló számláját (igénybe vett szolgáltatás). Az előleg rendezésének napján a választott devizaárfolyam 325 Ft/DEV. Az „egyetlen” számla teljesítésének napjára vonatkozó választott devizaárfolyam 335 Ft/DEV.

Megoldás:

SSZ. Gazdasági esemény megnevezése

Számlaszám

Összeg

Tartozik

Követel

1.1.a

Valutapénztár kivezetése könyv szerinti árfolyamon

Átlagárfolyam = (1 800 * 320 + 2 200 * 330) / 4 000 = 325,5 Ft / DEV

Kivezetett valuta könyv felhasználható = 3 000 DEV * 325,5 Ft / DEV

 

368. „Technikai”

 

382. Valutapénztár

 

976 500

 

1.1.b

Munkavállalóval szembeni követelés elszámolás a napi választott árfolyamon
3000 DEV * 340 Ft / DEV

361. Munkavállalókkal szembeni követelés

368. „Technikai”

1 020 000

1.1.c

Árfolyamnyereség

368. „Technikai”

976. PM egyéb bevételei

43 500

 

2.1.a

400 DEV valuta visszavétele a valutapénztárba a napi választott árfolyamon
400 DEV * 325 Ft / DEV

 

382. Valutapénztár

 

368. „Technikai”

130 000

2.1.b

400 DEV munkavállalókkal szembeni követelések kivezetése
könyv szerinti árfolyamon
400 DEV * 340 Ft / DEV


368. „Technikai”


361.
Munkavállalókkal szembeni követelés


136 000

2.1.c

Árfolyamveszteség

876. PM egyéb ráfordításai

368. „Technikai”

6 000

2.2.a

Költségszámla elszámolása a teljesítés napi árfolyamon
2 600 DEV * 335 Ft / DEV


529. ISZ érték


454. Szállítók


871 000

2.2.b

2600 DEV munkavállalókkal szembeni követelések kivezetése könyv szerinti árfolyamon
2 600 DEV * 340 Ft / DEV


454. Szállítók


361.
Munkavállalókkal szembeni követelés


884 000

2.2.c

Árfolyamveszteség

876. PM egyéb ráfordításai

454. Szállítók

13 000

 

Hasznos volt? Akkor nyomd meg az tetszik gombot! :)