Loading...

Egy vállalkozás követeléseivel kapcsolatosan a következő információkat ismerjük:

311. Belföldi vevők egyenlege: 1 400 000 Ft

A vállalkozás követelése fejében július 31-én 7 hónapos futamidővel és 12% kamattal egy váltót fogadtak el. A váltót a futamidő végén beváltották

Feladat: Könyveljük idősorosan a váltóval kapcsolatos tárgyévi és a tárgyévet követő évi gazdasági eseményeket!

Megoldás:

Tárgyév
1. Váltó elfogadása: T341 Váltólövetelés  K311 Vevők  1 400 000
2. Elhatárolás: T391 Bevételek AIE   K974 Kamatbevételek  70 000  (1 400 000×0,12*(5/12))

Tárgyévet követő év
1. Feloldás: 974 Kamatbevételek   K391 Bevételek AIR   70 000
2a/1 Tőke befolyik:  T384 Elszámolási betét   K341 Váltókövetelések   1 400 000
2a/2 Kamat befolyik:  T384 Elszámolási betét  K974 Kamatbevételek   98 000  (1 400 000×0,12*(7/12))