Loading...

Tőketartalék

A tőketartalék legfontosabb növekedési jogcímei:

1. Részvénytársaságnál a részvények kibocsátáskori, tőkeemeléskori (jegyzési) ellenértéke és névértéke közötti különbözet, azaz az ázsió befizetett, rendezett összegben

Részvények kibocsátási értékéből a részvényesek által teljesített befizetések és apport elszámolása:
T 1-3. Eszközök     K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Cégbíróságon bejegyzett alaptőke (kibocsátott részvények névértéke összesen) elszámolása a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg:
T 33. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke     K 411. Jegyzett tőke

A teljesített vagyoni hozzájárulások névértékének rendezése:
T 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek     K 33. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

Ázsió átvezetése a tőketartalékba a cégbejegyzést (tőkeemelést) követően:
T 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek     K 412. Tőketartalék

2. A részvénytársaságon kívüli egyéb vállalkozónál a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor, illetve a tőkeemeléskor tőketartalékként (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értéke

T 1-3. Eszközök    K 412. Tőketartalék

3. A jegyzett tőke leszállítása a tőketartalékkal szemben

T 411. Jegyzett tőke    K 412. Tőketartalék

A jegyzett tőke leszállítása maximum annak törvényben előírt minimumáig lehetséges!

4. A tőketartalékból lekötött tartalék visszavezetett összege a lekötés feloldása alapján

T 414. Lekötött tartalék    K 412. Tőketartalék

A lekötési jogcímekkel és azok feloldásával a lekötött tartalék részfejezetben foglalkozunk.

5. A pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján tőketartalékba helyezett pénzeszközök, átvett eszközök értéke

T 1-3. Eszközök     K 412. Tőketartalék

A tőketartalék legfontosabb csökkenési jogcímei:

1. A jegyzett tőke emelése a szabad tőketartalékból

T 412. Tőketartalék     K 411. Jegyzett tőke

2. A veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált összeg

T 412. Tőketartalék      K 413. Eredménytartalék

3. A tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó – a jegyzett tőke leszállításával arányos – tőketartalék-kivonás összege

A Ptk. alapján a kilépő tagot a névértéken felül a jegyzett tőkén felüli szabad saját tőke is megilleti, azaz a tőketartalékból a rá eső rész a jegyzett tőke leszállításával arányosan.

T 412. Tőketartalék    K 4. Rövid lejáratú kötelezettség a tulajdonosokkal szemben

4. A tőketartalékból lekötött tartalékba átvezetett összeg

T 412. Tőketartalék    K 412. Lekötött tartalék

5. A pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján tőketartalékkal szemben átadott pénzeszközök, eszközök értéke

T 412. Tőketartalék      K 1-3. Eszközök