Loading...

Eredménytartalék

Az eredménytartalék legfontosabb növekedési jogcímei:

1. Az előző üzleti évi adózott eredménye (nyeresége), ideértve az ellenőrzés előző üzleti év(ek ) adózott eredményét növelő módosítását (nyereségét) is

T 419. Adózott eredmény    K413. Eredménytartalék

2. A jegyzett tőke leszállítása az eredménytartalékkal szemben

T 411. Jegyzett tőke    K 413. Eredménytartalék

3. A veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált tőketartalék

T 412. Tőketartalék
K 413. Eredménytartalék

4. A gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a veszteség pótlásához nem szükséges – korábban ilyen címen adott – pótbefizetés visszakapott összegét a pénzmozgással egyidejűleg

T 384. Elszámolási betét  K 413. Eredménytartalék

5. Az eredménytartalékból lekötött tartalék visszavezetett összege a lekötés feloldása alapján

T 414. Lekötött tartalék       K413. Eredménytartalék

6. A pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján eredménytartalékba helyezett pénzeszközök, átvett eszközök értéke

T 1-3. Eszközök      K 413. Eredménytartalék

7. Bevont saját részvények üzletrészek névértékének és visszavásárlási értékének különbözete, amennyiben a visszavásárlás a névérték alatt történt.

T376. Értékpapír elszámolási számla      T 413. Eredménytartalék

Az eredménytartalék legfontosabb csökkenési jogcímei:

1. Az előző üzleti évi adózott eredménye (vesztesége), ideértve az ellenőrzés előző év(ek) adózott eredményét csökkentő módosítását (veszteségét) is

T 413. Eredménytartalék    K 419. Adózott eredmény

2. A jegyzett tőke emelése a rendelkezésre álló szabad eredménytartalékból

T 413. Eredménytartalék     K 411. Jegyzett tőke

3. Az eredménytartalék lekötött tartalékba átvezetett összege

T 413. Eredménytartalék    K 414. Lekötött tartalék

4. Az osztalékra, részesedésre, kamatozó részvény kamatára, továbbá az eredménytartalékot terhelő adóra igénybe vett összeget

T 413. Eredménytartalék     K 4. Osztaléktartozás számla

5. A gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság veszteségének fedezetére teljesített – törvényi előíráson alapuló – pótbefizetés összegét a pénzmozgással egyidejűleg

T 413. Eredménytartalék    K 384. Elszámolási betét

6. A tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó – a jegyzett tőke leszállításával arányos – eredménytartalék-kivonás összege

T 413. Eredménytartalék     K 4. Rövid lejáratú kötelezettség a tulajdonosokkal szemben

A Ptk. alapján a kilépő tagot a névértéken felül megilleti a jegyzett tőkén felüli szabad saját tőke is.

7. A pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átadott pénzeszközök, eszközök értéke

T 413. Eredménytartalék    K 1-3. Eszközök

8. Bevont saját részvények üzletrészek névértékének és visszavásárlási értékének különbözete, amennyiben a visszavásárlás a névérték felett történt

T 413. Eredménytartalék     K376. Értékpapír elszámolási számla