Loading...

Teljesítési fok alapján meghatározott árbevételhez kapcsolódó korrekció

A készlet az értékesítésig (vevőnek történő átadásig, a raktárba történő beszállításig) az eladó vállalkozás tulajdona. Egyes esetekben (például építőipari szolgáltatások) ez az időszak igen hosszú lehet és ezért a bevétel elszámolása már az átadás előtt szükségessé válhat. A hosszú teljesítési időszak leginkább az építőipari kivitelezési munkák sajátossága. Az eladó ilyen esetekben értelemszerűen nem tud várni a kivitelezési munka végéig várni teljesítményeinek realizálásával (bevételeinek kiszámlázásával). A meghatározott részteljesítésekhez kapcsolódóan kiszámlázott árbevétel nem minden esetben felel meg az összemérés elvének megfelelő adott időszaki árbevétel nagyságának, ezért az árbevételt időbeli elhatárolással kell korrigálni a teljesítési fokhoz „igazított” árbevétel összegére. A teljesítési fok a ténylegesen elvégzett munkának az elvégzendő munkához viszonyított arányát fejezi ki és azt a számviteli politikában meghatározott módszerrel kell meghatározni.

Kapcsolódó kiemelt törvényi előírások

A szerződés elszámolási egysége:

a) jogilag – a szerződés felek által meghatározott tárgya alapján – egy egységet képező – a megrendelővel kötött, a megrendelő által meghatározott jellemzőkkel rendelkező termék vagy szolgáltatás létrehozására és értékesítésére vonatkozó – szerződés egésze (a szerződés összes részteljesítése, összes teljesítési kötelme együttesen, függetlenül attól, hogy a szerződés egy vagy több részteljesítést, teljesítési kötelmet tartalmaz);
b) az ugyanazzal a megrendelővel kötött a) pont szerinti szerződések egy csoportja, amennyiben:
ba) a szerződések csoportjának feltételeit egyetlen csomagban tárgyalták,
bb) a szerződések egymással annyira szoros kapcsolatban állnak, hogy valójában egy közös nyereséghányaddal rendelkező egyetlen projekt részeit képezik, és
bc) a szerződések egyidejűleg, vagy egymást szorosan követően valósulnak meg.

Teljesítési fok: a tényleges teljesítésnek a szerződés elszámolási egységére meghatározott mértéke, amely a ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított – a számviteli politikában meghatározott módszer szerinti – arányát fejezi ki.

Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a szerződés elszámolási egysége – általános forgalmi adót nem tartalmazó – teljes szerződéses ellenértékének mérlegfordulónapi teljesítési fok arányában számított összege azon részét, amely meghaladja a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban az előző üzleti év(ek)ben és a tárgyévben együttesen elszámolt nettó árbevételt.

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban az előző üzleti év(ek)ben és a tárgyévben együttesen elszámolt nettó árbevételnek azt a részét, amely meghaladja a szerződés elszámolási egysége – általános forgalmi adót nem tartalmazó – teljes szerződéses ellenértékének mérlegfordulónapi teljesítési fok arányában számított összegét.

Az értékesítés nettó árbevételét:
• növeli az az összeg, amellyel a szerződés elszámolási egysége – általános forgalmi adót nem tartalmazó – teljes szerződéses ellenértékének teljesítési fok arányában számított összege meghaladja a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban elszámolt árbevételt,
• csökkenti az az összeg, amellyel a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban elszámolt árbevétel meghaladja a szerződés elszámolási egysége – általános forgalmi adót nem tartalmazó – teljes szerződéses ellenértékének teljesítési fok arányában számított összegét.

Mérlegképes könyvelőknek szóló vizsgafelkészítőinket folyamatosan aktualizáljuk, így mindig az aktuális tananyagot tanulhatod velünk.

Menj biztosra a vizsgáidon! Katt!

 

Példa (teljesítési fok alapján meghatározott árbevételhez kacsolódó időbeli elhatárolás)

Az „ÉPÍTÉSI – VÁLLALKOZÓ” Kft. 36 hónapos kivitelezési idővel vállalt útburkolást 2017. január 1-jén. A szolgáltatás szerződés szerinti eladási ára 6 000 MFt + 27 % ÁFA. A projekt tervezett összes költsége 5 520 MFt. A projekthez kapcsolódó közbenső kalkuláció eredményeként a várható összes költséget 2018. december 31-én 5 640 EFt-ra módosították. A közbenső kalkuláció alapján becsült többlet költség miatti többlet árbevétel 180 MFt + 27 % ÁFA. A projekthez kapcsolódó tervadatokat az alábbiak:

Feladatok:
1. Számítsuk ki a teljesítési fokot, a teljesítési fok alapján meghatározott árbevételt és az árbevételhez kapcsolódó időbeli elhatárolást az egyes években!
2. Könyveljük a 2017-2019. évi gazdasági eseményeket!

1. feladatrész megoldása

teljesítési fok építőipar

2. feladatrész megoldása

2017. évi gazdasági események

1/ Tárgyévi költségek elszámolása
T 51-57. Költségnemek – K 1-4. eszközök/Források 1 800

2/1 Kiszámlázott árbevétel
T 311. Vevők-K 911. Árbevétel 2 160

2/2 ÁFA
T 311. Vevők-K 467. Fizetendő ÁFA 583,2

3/ Árbevétel elhatárolása
T 911. Árbevétel – K 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 203

2018. évi gazdasági események

1/ Időbeli elhatárolás feloldása
T 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása-K 911. Árbevétel 203

2/ Tárgyévi költségek elszámolása
T 51-57. Költségnemek – K 1-4. eszközök/Források 2 400

3/1 Kiszámlázott árbevétel
T 311. Vevők-K 911. Árbevétel 2 160

3/2 ÁFA
T 311. Vevők-K 467. Fizetendő ÁFA 583,2

4/ Árbevétel elhatárolása
T 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása-K 911. Árbevétel 282

2019. évi gazdasági események

1/ Időbeli elhatárolás feloldása
T 911. Árbevétel – K 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 282

2/ Tárgyévi költségek elszámolása
T 51-57. Költségnemek – K 1-4. eszközök/Források 1 440

3/1 Kiszámlázott árbevétel
T 311. Vevők-K 911. Árbevétel 1 860

3/2 ÁFA
T 311. Vevők-K 467. Fizetendő ÁFA 502,2