Loading...

Az „Összetett” Kft. tárgyidőszaki gazdálkodásáról a következő információkat ismeri:

Tárgyidőszaki gazdasági események:

1. Az adózott eredmény átvezetése az eredménytartalékba.
2. A vállalkozás árut vásárolt. A 2400 e Ft-os vételár kiegyenlítése a számla alapján 20 nap múlva esedékes.
3. A vállalkozás az áruvásárlással kapcsolatos kötelezettségét átutalással rendezte.
4. A vállalkozás 780 e Ft-ot vett fel a bankszámlájáról, amely összeg a házipénztárban került bevételezésre. (A felvett készpénz összegével a bankszámlát megterhelték.)
5. A vállalkozás átutalta a rövid lejáratú kölcsöntartozásának esedékes törlesztőrészletét és a kamatot. A törlesztőrészlet 210 e Ft, a kamat 70 e Ft.
6. A vállalkozás 1800 e Ft könyv szerinti értékű árut értékesített 2500 e Ft készpénzért.
7. A vállalkozás 400 e Ft könyv szerinti értékű árut értékesített 600 e Ft-ért. Az áruk ellenértéke az átutalásos számla alapján 15 nap múlva kerül kiegyenlítésre.
8. Az előző időszaki áruértékesítéssel kapcsolatos követelések késedelmes teljesítése miatt a vállalkozás 80 e Ft késedelmi kamatot kapott. A késedelmi kamatot a bankszámlán jóváírták.
9. A leltározás során az árukészleteknél 110 e Ft könyv szerinti értékű hiányt állapítottak meg.

Feladat:
1. Mutasd be a tárgyévben bekövetkezett gazdasági események mérlegre és eredményre gyakorolt hatását a megadott kidolgozási segédletek alapján!
2. Készítsd el a záró mérleget és állapítsa meg a tárgyidőszak eredményét!

A feladatot és a megoldási segédletet innen töltsd le!

A 2. feladatrészt ide írd be (automatikusan javítja a megoldásodat):