Loading...

Közvéleménykutatás a mérlegképes könyvelő képzésről

A közvéleménykutatást a Számvitel Navigátor követői között végeztük.

Ha először jársz itt, biztosan felmerül benned a kérdés: mi az a Számvitel Navigátor?

A Számvitel Navigátor egy független, számviteloktatással foglalkozó blog, melyet két számvitel tanár ír: (Havass Norbert és Dr. Veress Attila).

Blogunk a hazai számviteloktatásban megkerülhetetlen, abból valamennyi iskola diákja tanul. Talán nincs is olyan pénzügyi-számviteli ügyintéző-, vagy mérlegképes könyvelő képzésen tanuló diák, aki ne ismerné és használná rendszeresen a blogunkat. Vagyis olvasóink, követőink összetétele megegyezik az országban működő iskolákban tanuló diákok összetételével.

Alapvetően vizsgafelkésztő kurzusokat készítünk pénzügyi-számviteli ügyintézőknek és mérlegképes könyvelőknek, melyeket bármely iskola hallgatója megvásárolhat. Vevőink -akárcsak olvasóink, követőink- az ország összes iskolájából képviseltetik magukat.

Ezen kívül a PENTA UNIÓ-val közösen vállalkozási mérlegképes könyvelő képzést is folytatunk. A PENTA UNIÓ magas színvonalon szervezi közös képzéseinket, mi pedig szakmai tartalommal töltjük meg közös tanfolyamainkat (többek között az online vizsgafelkészítő kurzusok több száz tanórára kibővített változatával).

Reprezentatívnak nevezhető-e a közvéleménykutatásunk?

Nem tudjuk, mert nem vagyunk közvéleménykutatók.

De, álljon itt néhány gondolat!

Közvéleménykutatók országos mérésekhez (pl. választások) 1 000 fős mintán dolgoznak. Ez a kb. 10 000 000 magyar lakos 0,01%-a. Vagyis 10 000 emberből 1-et kérdeznek meg, és ez reprezentatívnak minősül.

Magyarországon jelenleg évente kb. 2 500 – 3 000 fő tanul mérlegképes könyvelőnek.

Ráadásul miután idén kikerül a képzés az iskolarendszerből, így  jelentős csökkenésre számítunk. Valahol 2 000 – 2500 között lesz a jövőben a létszám.
(Nagyon elöregedett a szakma, nagyon sokan mennek nyugdíjba, nagyon kevés az utánpótlás, ezért kifejezetten ajánljuk a mérlegképes könyvelő végzettség megszerzését.)

A mi közvéleménykutatásunkra 257-en válaszoltak (250 választ vártunk, csak kicsit túlfutott), ez az éves összlétszám kb. 10 %-a.
Vagyis az közvéleménykutatók által reprezentatívnak nevezett 0,01% 1 000-szerese.

Az 1. kérdésre (lásd lejjebb) adott válaszok alapján látható, hogy a Számvitel Navigátor – PENTA UNIÓ közös pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésére a megkérdezettek mindössze 14,9 %-a jár(t), vagyis a kérdőívet kitöltők 85,1 %-a jelenleg nem a mi képzésünk hallgatója.

Hányan tanulnak mérlegképes könyvelőnek évente?

Az alábbi táblázatban szereplő adatokat állami nyilvántartásokból vettük.

Az iskolarendszerű mérlegképes könyvelő képzés adatait innen: www.oktatas.hu

A felnőttképzés adatait pedig innen: osap.mer.gov.hu

Az adatok a 2019-ben megkezdett (vagyis általában még most is folyó) mérlegképes könyvelő képzések adatait tartalmazza. (2020-as végleges adatok még nincsenek, de a létszámok évekre visszamenően nem mutatnak jelentős eltérést.)

Mérlegképes könyvelő
képzés városok szerint
Iskolarendszer / fő
+ felnőttképzés / fő
Összesen
Baja
Balassagyarmat
Békéscsaba
Budapest
Debrecen
Dunaújváros
Esztergom
Eger
Gyömrő
Győr
Hatvan
Hajdúszoboszló
Kalocsa
Kaposvár
Karcag
Kecskemét
Keszthely
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kistarcsa
Kunhegyes
Makó
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Pécs
Pusztaszabolcs
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Siófok
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szentes
Szolnok
Szombathely
Tata
Tiszafüred
Vác
Veszprém

Összesen

15+20
16+0
41+42
373+588
80+39
21+0
19+12
0+30
20+0
44+65
0+13
21+0
12+0
15+159
5+0
14+24
0+19
37+0
0+10
11+0
13+0
11+0
28+45
0+15
44+32
40+38
34+0
0+15
15+0
16+0
29+0
105+45
20+74
25+23
29+0
23+30
19+30
0+29
17+0
13+0
19+27

1 244+1 424

35
16
83
961
119
21
31
30
20
109
13
21
12
174
5
38
19
37
10
11
13
11
73
15
76
78
34
15
15
16
29
150
94
48
29
53
49
29
17
13
46

2 668

A táblázatból láthatjuk, hogy a mérlegképes könyvelő képzésen résztvevők 46,6%-a iskolarendszerben tanult, míg a többség (53,4%) a felnőttképzést választotta.

Budapesten tanult a résztvevők 36%-a.

Néhány érdekesség:

Békéscsaba, Hatvan, Kaposvár a lakosság számához képest kiugróan jól szerepel.
Debrecenben és Szegeden a képzés a város lélekszámának megfelelő.
Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán és Pécsen a vártnál lényegesen kevesebben iratkoztak be mérlegképes könyvelő képzésre.
Érdekes, hogy Zalaegerszegen, ami sokáig a BGE PSZK egyik bázisa volt, egyetlen mérlegképes hallgatót sem képeztek.

A bevezetés után térjünk rá a felmérésre!

Megjegyzés: írásunkban csak a Számvitel Navigátort és a PENTA UNIÓT nevesítjük. Ennek oka, hogy a többi felnőttképzőtől nem kértünk engedélyt a rájuk vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatalára.
Amennyiben megkeresnek, szívesen megnevezzük őket is, sőt az egész közvéleménykutatást megosztjuk velük, hogy hasznosíthassák az abban szereplő adatokat, véleményeket.

1. kérdés: Melyik iskolában végezted a pénzügyi-számviteli ügyintéző képzést?

Ahogy vártuk, a legtöbben az ingyenes iskolarendszert választották (32,2%)

Az önköltséges felnőttképzésben tanult a kitöltők 67,8 %-a. A válaszadók közel 20 felnőttképzőt jelöltek meg, de ezek közül 3 jelentős (PENTA UNIÓ – Számvitel Navigátor 14, 9 %, 2. helyezett iskola 13,3 %, 3. helyezett iskola 8,6 %)
Ha csak az önköltséges felnőttképzők egymás közötti arányát nézzük (tehát az ingyenes iskolarendszerű képzéseket kiszűrjük), akkor: PENTA UNIÓ – Számvitel Navigátor 22 %, 2. helyezett iskola 20 %, 3. helyezett iskola 12,7 %.

2. kérdés: Mikor végeztél, vagy fogsz végezni ügyintézőként?

2019 előtt: 30 fő
2019: 16 fő
2020: 153 fő
2021: 45 fő
2022: 4 fő
Nem értelmezhető (pl: már végeztem): 9 fő.

3. kérdés: Mikor szeretnéd elkezdeni a mérlegképes képzést?

Három lehetőséget adtunk meg.
A válaszlehetőségeket és a megoszlásukat az alábbi ábra mutatja:

 

 

4. kérdés: Melyik városban szeretnél mérlegképes képzésre járni?

Azokat a városokat emeljük ki, ahova legalább 3 fő szeretne jelentkezni

Békéscsaba 5 fő
Budapest 121 fő
Cegléd 4 fő
Debrecen 23 fő
Eger 3 fő
Győr 7 fő
Kaposvár 4 fő
Kecskemét 6 fő
Miskolc 8 fő
Nyíregyháza 5 fő
Pécs 9 fő
Szeged 7 fő
Székesfehérvár 7 fő
Szolnok 4 fő
Szombathely 4 fő
Veszprém 4 fő
Zalaegerszeg 3 fő
A többi várost 3 főnél kevesebb jelölte meg.

A létszámokból látszódik a vidéki hagyományos tantermi mérlegképes könyvelő képzés nagy problémája: 30 – 40 fő alatt nem éri meg elindítani a tanfolyamot. Különösen nagy probléma, hogy egy-egy városban több képző között oszlik meg az amúgy is alacsony létszám. Ezért van, hogy sokszor nem tudják elindítani az iskolák a képzéseiket. (Erre a problémára távoktatás kitűnő válasz.)

5. kérdés: Melyik iskolában szeretnéd folytatni a mérlegképes tanulmányaidat?

A válaszadók 65,4 %-a jelölt meg konkrét iskolát (több mint 20 képzőt), a “Még nem tudom (melyik iskola)” választ pedig 34,6% jelölte meg.

Legjobb mérlegképes könyvelő tanfolyam, képzés

A válaszadók elsöprő többsége a Számvitel Navigátor – Penta Unió közös mérlegképes könyvelő képzését választja.
Az összes válaszadó 45,9 %-a, és azok között, akik már döntöttek valamelyik iskola mellet (biztos iskolaválasztók, vagyis, ha iskola mellett még nem döntőket kiszűrjük) pedig  70,2 %.

A 2. helyezett iskolát az összes válaszadó 3,9 %-a választotta, azok között, akik már döntöttek valamelyik iskola mellet (biztos iskolaválasztók) pedig 6 %-a.

A 3. helyezett iskolát az összes válaszadó 3,1 %-a választotta, azok között, akik már döntöttek valamelyik iskola mellet (biztos iskolaválasztók) pedig 4,8 %-a.

Különösen figyelemreméltó, hogy míg a Számvitel Navigátor – PENTA UNIÓ közös képzése  a pénzügyi-számviteli ügyintéző szinten még csak 14,9 % (a felnőttképzők közül pedig 22 %), addig a mérlegképes könyvelő képzésnél a biztos iskolaválasztók között már 70,2 %. Vagyis a mérlegképes könyvelő képzésre több mint megháromszorozza az oda jelentkezők számát!

A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzést más iskolában (nem a Számvitel Navigátor – PENTA UNIÓ közös képzésén) végzők döntő többsége nem a saját iskolájában kívánja mérlegképes tanulmányait folytatni, hanem a Számvitel Navigátor – PENTA UNIÓ közös képzésén.
Ugyanakkor egyetlen olyan válaszadó sem volt, aki a Számvitel Navigátor – PENTA UNIÓ közös pénzügyi-számviteli ügyintéző képzése után mérlegképes tanulmányait más felnőttképzőben kívánná folytatni. Vagyis rendkívül erős a képzés vonzó-, illetve megtartó ereje.

Ennek oka, hogy a pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésre “pályán kívüli civilek” iratkoznak be (gyakorlatilag nem ismerik a képzőket és marketing, ár és helyszín alapján döntenek), míg a mérlegképes könyvelő tanfolyamot olyanok kezdik meg, akik már a pénzügyi-számviteli tanulmányaik során megismerkedtek a szakmával és a képzők nyújtotta minőséggel.

Vajon miért választják ilyen sokan a Számvitel Navigátor – PENTA UNIÓ közös mérlegképes könyvelő tanfolyamát?

Erre vonatkozott az utolsó kérdésünk.

6. kérdés: Miért ezt az iskolát választottad?

(A kérdés arra vonatkozott, hogy miért a megjelölt iskolában szeretne mérlegképes képzésen részt venni.)

Kifejtős kérdés volt, a válaszadás nem volt kötelező. Összesen 170-en válaszoltak.

Itt most csak a Számvitel Navigátor – PENTA UNIÓ közös képzését választók válaszait közöljük.

Akkor következzenek a válaszaitok (a szinte szó szerint azonos válaszokból csak egyet-egyet teszünk be)!

 • A számvitel navigátor vizsgafelkészítője miatt – jól felépített, érthető és jól előadott tananyag!

 • A sok pozitív vélemény és az oktatási rendszer miatt. Jelenleg is a Számvitel Navigátor oldal segítségével tanulok.

 • Használtam a számvitel navigátort a pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésnél is. A PENTA-nál találtam tantermi 320 órás képzést.

 • Sok jó visszajelzést kapnak.

 • Nagyon szimpatikus a tanítási módszer. Nem egy egyszerű szakmáról van szó, s emiatt különösen fontos ki(k) és hogyan tanítják meg a szakma rejtelmeit. Több videót is láttam már a két Tanárúrtól, s szerintem fantasztikusan jó tanárok, s szakemberek. Szeretnék tőlük tanulni a továbbiakban.

 • Egy elsőre rosszul megválasztott iskola, majd egy alaposabb utánajárás után (nem a Penta az első próbálkozás) választottam a Pentát. Nagyon sok pozitív visszajelzést láttam/hallottam, ismerős is ajánlotta. Illetve a távoktatásban tudtam, hogy már van tapasztalat, nem a vírushelyzet adta kényszer hozta be elsőnek, nekem pedig a távoktatás a legkivitelezhetőbb a munka mellett.

 • A Számvitel Navigátor hasznos videói miatt.

 • Mert meg vagyok elégedve az online Pénzügyi – számviteli felkészítő kurzussal, amire előfizettem. Többet tanultam, mint a …..nél.

 • Távoktatás, rugalmasság, modulrendszer.

 • Nagyon sokat segítettek az internetes pénzügy-számviteles anyagok a felkészülésben. Teljesen érthetően van megfogalmazva az összes tananyag, ezt várom a mérlegképes könyvelő képzéstől is.

 • Megnéztem pár videót a Számvitel Navigátoron, és nagyon tetszett az anyag érthetősége, felépítése, és az oktatók is nagyon szimpatikusak voltak. Másrészről nem szeretem a tantermi oktatást (bejárás, időponthoz igazodás), inkább a videós anyagokat kedvelem, mivel így időt és energiát takarítok meg, és ha valami nem érthető elsőre, egyszerűen visszapörgetem a videót. Mivel a Penta Uniónál adott a távoktatásos lehetőség és a Számvitel Navigátor oktatóitól tanulhatok, így nem volt kérdés, hogy mit választok. Már jelentkeztem is a 2020. szeptemberi képzésre a Penta Unióhoz.

 • A videós anyagok miatt.

 • Mert erről hallottam a legtöbb pozitív információt.

 • Ezt a képzőintézményt tartom a legszínvonalasabbnak.

 • A PENTA UNIÓ tanárai, tanítási módszere véleményem szerint a legjobb , szakszerűen türelmesen, pontosan érthetően adják le az anyagot. Mindenképpen itt szeretném folytatni a tanulást.

 • A Számviteli Navigátor miatt, mert nagyon jók a videoik és az iskoláról is pozitívak a visszajelzések.

 • Mert a Számvitel Navigátor tananyagai segítségével sikerültek az írásbeli vizsgáim.

 • Számomra ez nagyon szimpatikus iskola, a tanárok is a mindenben tudnak segíteni. Megfelelőek a távoktatási anyagok is, és a Számviteli Navigátor miatt is ezt az iskolát választottam.

 • Vizsga esetén ez van a legközelebb.

 • Azért választottam, mert nem csak a papír fontos, hanem a tudás is. Hiteles, megbízható adatok és referencia. Korrekt hozzáállás, segítőkészség, felkészült tanárok, színvonalas oktatási minőség, tökéletes online tananyagok és még sorolhatnám a pozitívumokat. :-)

 • Mert a Pénzügyi számviteli ügyintéző tanfolyamot is itt kezdtem el, és meg vagyok elégedve az oktatással.

 • 2019 márciusában kezdtem a …..nél Pécsett. A Pentanál szerettem volna, jelentkeztem is, de sajnos visszamondták, mert nem volt meg a létszám. Nem voltam sajnos elég türelmes és átjelentkeztem a …..hez. Legnagyobb hiba volt. Szakmailag felkészületlenek, szervezeten az egész. Már a negyedik tanulmányi ügyintézőnk van, mert mind felmondott. Nálatok, vagyis a Számvitel Navigatornál befizetnem a könyvvitel – számvitel prémium videókat, veletek készülök az októberi vizsgákra. A videóitok fantasztikusak, szuper ahogy van, verem a fejem a falba, hogy nem vártam a Pentára tavaly hogy elindítsa a képzést.

 • Mert tudom hogy ok. Legjobbak!

 • Sok jót hallottam róla!

 • Mert sajnos az …..nél tanulok most és ebben a helyzetben magamra hagytak. És semmilyen segítséget nem adnak a tanuláshoz. Már a számvitelnavigátor online vizsga felkészítővel készülök a vizsgára. Remélem megoldódik, hogy mi lesz az okj-s képzésekkel.

 • A távoktatás miatt.

 • Penta Unionál végeztem bérügyesként

 • Az elsők között volt az intézmény, ahol távoktatási formában is elindult a Mérlegképes könyvelői, OKJ képzés, ami egy igazán kedvező szempont volt a kiválasztásnál. Továbbá az iskola nagyon jó értékeléseket kapott a volt hallgatóitól, a tananyagok tekintetében pedig, az online videók és a példatárak kiváló oktatási formát nyújtanak. Valamint az oktatók nagyon szimpatikusak, és szakmai tudásuk teljes körű. ?

 • Nagyon jó a távoktatásos képzés, a bármikor visszanézhető tananyagokkal, és a saját időbeosztással. De leginkább az anyagok minősége miatt, minden anyagot elsőre érthetően magyaráznak el a tanárok.

 • Nagyon jó lehetőség, hogy távoktatásos formában is elvégezhetem a képzést itt. Másként nehezen tudnám összeegyeztetni a munkával. Egyéb felnőttképzéses iskolákról az olvasott vélemények nem túl megnyerőek, és a rugalmasságukat sem tapasztalni olyan mértékben, mint a Pentánál. Például hatalmas plusz pont volt, hogy a csoport jelenkezesi határideje után egy hónappal még tudtam csatlakozni egy második csoporthoz – amit a nagy érdeklődés aranyában elindítottatok – a pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésen. Ami helyileg közelebb lett volna iskola, már azon lerázott, ha a beiratkozás napján nem tudok megjelenni, nem kezdhetem a tanfolyamot. Utólag belegondolva jobban is jártam így. Külön elismerés, hogy online modulzárókat is szerveztetek a karantén idején. Hálás köszönet érte a nálatok dolgozó oktatóknak, és mindenkinek, aki részt vett ennek a gördülékeny szervezésében és kidolgozásában. Többek között ez is azt igazolja számomra, hogy jó intézménybe járok, és váratlan események esetén is jók a kilátások, hogy az idő szűke ellenére még a mérlegképes képzést is elvégezhessem itt.

 • A ……rők és a Pentáról hallani a legtöbbet. Hát én most a ……nél tanulok de az 100%, hogy még egyszer nem tanulok ennél az iskolánál.

 • Számvitel Navigátorral készülök a még hátralévő számviteli és pénzügyi vizsgákra és nagyon tetszik az oktatás menete, no és érthető, megtanulható! Sajnos én még 2018-ban kezdtem a tanfolyamot, de édesanyám betegsége majd anyák napi halála megviselt így elcsúsztam a vizsgákkal és csak remélem, hogy az Önök felkészítőjével újratanulom az egész évet, mert ugye az iskolapadban főleg 40 fokos melegben munka után igazából a számvitelt megtanulni lehetetlen!  Nagyon bízom abban, hogy újratanulva az Önök jól szerkesztett érthető anyagával sikerül végre befejeznem a pénzügyi-számviteli tanfolyamot és a mérlegképest már Önökkel csinálhatom végig!

 • A távoktatásos forma sokkal inkább beilleszthető az életembe, mint a tantermi (elsősorban családi okok miatt).

 • Az online képzés kiváló! Saját tempóm szerint haladok az anyag tanulásával. Több alkalommal megtekinthetem a leckéket. Az oktatók érthetően magyaráznak.

 • Azért, mert már a Facebook oldalra feltöltött videóik alapján is nagyon jónak tűnik az oktatás. Érthetően és részletesen magyarázzák el a dolgokat, könnyebb velük a tanulás.

 • Jókat hallottam róla.

 • Csak pozitív véleményeket hallottam róla. Győrben szerveznek vizsgákat, ami nekem nagyon fontos.

 • A megfelelő tudást adja, amivel sikeres vizsgát tehetek.

 • A tananyag tartalma rendezettsége tematikája kivitelezése. Figyelmesség, rendszeresség. Több formációban elérhetőség (mobilapp, Facebook, Penta és Számviteli Navigátor felület…)

 • Kitűnő oktatók profizmus, sok segítség

 • Jelenleg iskolarendszerben tanulom a számvitelt, ám rájöttem, hogy sajnos olyan minőségben oktatja a tanárnő, hogy biztosan meg van előlegezve a bukás. Megvásároltam a számviteli alapjait pszü-nek, ahol sok mindent megértettem, amit eddig nem. Érthető, precíz, könnyen érthető nekem eddig az anyag. Remélem később is így lesz.

 • A ……. nem adott tudást. A Számvitel Navigátor adott egy mentőövet, hatalmas segítség. Nemcsak megtanultam a tananyagot, hanem még meg is szerettem ezt a világot.

 • Mivel a Számvitel Navigátor a Pentával dolgozik együtt, tőlük szeretnék tanulni, a többi képzést már náluk szeretném elvégezni.

 • Mert jókat hallottam róla.

 • A Számvitel navigátor sokat segített az eddigi tanulmányaimban. Természetes, hogy tovább folytatom itt, a mérlegképes könyvelő képzést.

 • Az oktatók és az online képzés miatt.

 • Most is veletek készülök fel az ügyintézőire, érthető a tananyag, jók a tanárok.

 • Mert alaposan és nagyon korrekt módon adjátok le a tananyagot!

 • Jókat olvastam rólatok.

 • Sok jót hallottam a képzésükről

 • Mert a PSZÜ szakmai vizsgára való felkészülésben is a Számvitel Navigátor vizsgafelkészítő online tanfolyama segített.

 • Többen ajánlották és megtapasztaltam, hogy a távoktatás remekül működik. A mérlegképest is csak akkor kezdem el, ha jövőre is lehet távoktatás keretében tanulni.

 • Sok jót hallottam róla

 • Mert a távoktatási tananyag itt a legkidolgozottabb. Sokat segített a pénzügy számvitelnél is, érthető előadásmód

 • Sajnos az első számvitel vizsgám nem sikerült. Utána találtam Rátok az interneten, az online videóitokra. Nagyon sokat segítettek a felkészülésben. Hála Nektek, a következő pótvizsgám már sikerült is! :) Köszönöm szépen így utólag is!

 • Mindenképp Titeket foglak választani!

 • Perfekt az oktatásuk, nagyon összeszedett, érthető. Eddig is tanultam, hol közép, vagy fősuliban, de inkább próbálták tanitani, a fő szempont nem az volt, hogy meg is értse a diák, hanem, hogy le legyen adva a tananyag.

 • Online mérlegképes könyvelő képzés lehetősége miatt.

 • Elégedett vagyok velük.

 • Mert nagyon sokat tanultam az on-line oktatásukból a számviteli ügyintéző vizsgákra.

 • Megbízható, precíz, közel van a munkahelyemhez, jó időpontokban vannak a képzések.

 • Itt végzem a pénzügyi-számviteli ügyintéző képzést is, első körben a pozitív vélemények a képzésről, majd a kaposvári központ közelsége volt mérvadó. Menet közben megtetszett a képzés felépítése, az oktatók és nem utolsó sorban az oktatásszervező lelkiismeretes munkája. Nem egyszerű távoktatásban tanulni, de úgy gondolom, minden mankót megkapunk ahhoz, hogy sikeres vizsgát tegyünk. Tény, hogy hiányzik a tantermi képzés személyes jellege, de úgy gondolom, hogy azokon a kontaktórákon, amiket biztosítanak számunkra, megkapjuk azokat a válaszokat, melyek a videók nézése közben felmerülnek. Így, a személyes pozitív tapasztalatok miatt jó lenne, ha ugyanitt tudnám folytatni a mérlegképes könyvelő képzést, de ha nem is pont Kaposváron, egy másik, közeli Penta Unió-s képzés keretében.

 • Nagyon jó összefoglalók vannak a Számvitel Navigátor oldalon, szívesen látnék ilyen érthető magyarázatot pénzügyből is. Nagyon szimpatikus a Számvitel Navigátor, ha lenne képzés Szolnokon, vagy Debrecenben szívesen esne rá a választásom.

 • A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzést is távoktatásos rendszerben végeztem el. Az online tananyag összeszedettsége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy első körben minden vizsgám sikeres legyen.

 • A számvitel navigátor oktatói miatt. Az ingyenes leckéik sokat segítettek a pszü képzés alatt is.

 • Egy másik iskolában elkezdtem ugyan a képzést, de nem tudtam befejezni. (Végig jártam a tanfolyamot, a könyvvezetés és beszámolókészítés modul nem sikerült és így záró vizsgára nem tudtam jelentkezni, és nem is éreztem, hogy kellően felkészítettek volna rá…) Sok ingyenes, jól használható anyagot találtam a Számvitelnavigátor oldalon és úgy döntöttem, újra megpróbálom.

 • Hallgattam már előadásotokat és nagyon sokat segített.

 • Számvitel Navigátor képzéseit /pénzügy, számvitel/ használom, nagyon nagy segítség! Az …. iskolára a neten találtam !/sajnos; nagyon gyenge …/

 • Pénzügy-számvitel tanulmányaim alatt is sokat segített a Számvitel Navigátor. Nagyon érhető mind a honlapjuk, mind a videók, vizsgafelkészítők, profi, hozzáértő, szakmailag kiváló tanárokkal, előadókkal.

 • Mások is nagyon pozitív véleménnyel vannak. Egyedül a képzés anyagi vonzatát említeném, ami lehetne kicsit olcsóbb.

 • A saját iskolámmal nem vagyok elégedett. Hogy a számvitel világa átláthatóbb legyen, jelentkeztem a Számvitel Navigátor online kurzusára, ami sokat segít nekem. Bízom abban, hogy ha letettem a záróvizsgáimat, ott folytathatom majd tovább tanulmányaimat.

 • Mert ismerem a számvitelnavigátort, ami nagy segítséget nyújtott számomra.

 • Jó véleményeket, tapasztalatokat olvastam.

 • Mert teljesen elégesett vagyok a pénzügyi-számviteli távoktatással.

 • Érthetők, könnyen tanulhatók az anyagok, amelyeket a honlapon fenn vannak. A tanárok jól végzik a dolgukat.

 • Mert a tb bért már a Pentában kezdtem el.

 • Nagyon dicsérik, eddig csak a weboldalon olvasgattam a pénzügy-számvitel témakört, de nagyon érthető, részletes, paraszt nyelven is kifejtve ??.

 • A számvitel navigátoros oktató videók miatt.

 • Az előző iskola oktatási színvonalában csalódtam. Szerencsére rátaláltam a Számvitel Navigátorra, ami nagy segítségemre volt. Ezért a döntésem egyértelmű erre az iskolára esik a mérlegképes oktatást illetően.

 • Mert jó véleményeket hallottam róla. Nagyon tetszik a távoktatási portál. Nagyon kényelmes, akkor tanulok, amikor én akarok, nem kell utaznom, annyiszor nézem végig a videókat ahányszor csak akarom. Havas Norbert és Veres Attila a világ legjobb számvitel tanárai.

 • A számvitel navigátor miatt.

 • Mivel van távoktatási lehetőség.

 • Ez kínált részletfizetési lehetőséget a képzésre és számomra jó a képzés kezdési ideje.

 • Jelenleg is a számvitel navigátor oktatóvideóiból készülök fel a számvitel vizsgára. Érhető végre a tananyag veletek. Köszönjük!

 • Az online tananyagaik szuperek, eddig is sokat segítettek!

 • Itt végeztem el az ügyintézőit is és nagyon meg voltam elégedve a tanítás színvonalával nagyon szimpatikusak a tanárok.

 • Profizmus.

 • Referenciák, tanított ott tanító tanár.

 

Végül: töltsd ki Te is a felmérésünket, ha még nem tetted meg!

 

Ha hasznos volt a cikk, nyomd meg “Tetszik” gombot!