Loading...

ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYCSÖKKENÉSEI

Értékesítés

Kell:
Mérlegképes tanoncok,
Pszf hallgatók,
Pénzügyi-számviteli ügyintézőknek, kivéve e) lépés, mely nekik nincs
Használt számlák:
181 v. 375 Értékpapírok
376 Értékpapír elszámolási számla (az árfolyam különbözet elszámolására szolgáló technikai számla, növekedés-csökkenés nem értelmezhető rajta)
366 Követelés értékpapírok miatt (ha a vételár nem folyik be azonnal)
384, 381, 87, 97
Miért kell az értékpapír elszámolási technikai számla?

Mert a kötvény értékesítés során
a) egyrészt csökkentenünk kell, ki kell vezetnünk a kötvényt (és ezt olyan értéken kell tennünk amilyen értéken a nyilvántartásainkba bekerült),
b) másrészt le kell könyvelnünk az eladási árat, amely különbözik a z előbb kivezetett nyilvántartási értéktől.
Miután a két érték nem egyezik egymással, kell egy olyan segédeszköz, melyen a keletkezett feszültséget le tudjuk vezetni.

Nézzük a könyvelés lépéseit!

Kötvény értékesítés elszámolása
Kötvény értékesítés elszámolása


 
a) kivezetés könyv szerinti (nyilvántartás szerinti) értéken
A 181 (374) Értékpapír csökken (E-=K). Mivel a bankszámlát nem helyezhetjük vele szembe, hiszen az eladási ár összege más lesz, a 375 Értékpapír elszámolási számlára vezetjük ki.
Tehát: T376                 K181 (375)
Összeg: Értékesített mennyiség x könyv szerinti érték
 
Nagyon fontos, mert itt a vizsgázók 80%-a elúszik: az előző anyagban a vásárlásnál megnéztük, hogy az értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke a kamattal csökkentett vételár. Nos, ezt kell az értékesített mennyiséggel arányosan kivezetni!

b) eladási ár

Általában rögtön megkapjuk az ellenértéket (Bank, Pénztár+=T). Ha nem akkor a 366 Követelés Értékpapírok miatt számlára könyveljük az összeget, és itt várakozik a pénzügyi rendezésig. Az előző pontban a 376 Értékpapír elszámolási számlára vezettük ki a könyv szerinti értéket, így most innen vezetjük tovább a 381, 384, 366-ra az eladási árat.
Tehát: T 381, 384, 366         K376

Összeg: a kapott ellenérték, melyet vagy abszolút összegben megadnak, vagy db x névérték x árfolyam.

a)-b) lépés különbözeteként a 376-os számlán megjelent egy egyenlege. Ez az értékesítés nyeresége-vesztesége. Egyszerű lenne -mint pl. a részvényeknél- a pénzügyi bevétellel vagy ráfordítással szemben elszámolni. De ez itt sajnos nem ilyen egyszerű. Ugyanis ez egy kötvény. Kamatozó értékpapír!
A vásárlásnál már egyszer beszéltünk arról, hogy egy kötvény árát két tényező befolyásolja.
Egyrészt, hogy mikor volt az utolsó kamatfizetés, ugyanis lényegesen magasabb áron lehet eladni azt az értékpapírt, melynek 3 nap múlva fizetik ki az éves kamatát, mint azt a kötvény melynek éves kamatát éppen a múlt héten vettük fel. Tehát az eladási árra a felhalmozott kamat hatással van.
Másrészt a kötvény(ek) általános piaci megítélése (árfolyama) is hat az eladási árra.
Ezért az 376 technikai számlán keletkezett különbözetet ketté kell szednünk.
Egyrészt a felhalmozott kamat miatti nyereségre, másrészt az árfolyammozgásból származó nyereségre, vagy (és itt ez is lehet!) veszteségre.

 

c) eladási árban felhalmozott kamat (miatti nyereség)
A technikai számláról vezetjük át a 97 Pénzügyi bevételek közé (Bevétel + = K). Fontos, hogy ezt vagy tovább alá kell bontani, vagy ki kell írni, hogy „kamatbevétel”.
Tehát: T 376                   K 97 Kamatbevétel

Összeg: Db x névérték x kamatláb/12 hó (360 nap) x az utolsó kamatfizetéstől az eladásig eltelt hónapok (napok)

d) árfolyam nyereség-veszteség

Ha nyereség: T376                             K97 árfolyam nyereség
Ha veszteség: T87                              K376
Összeg: a 376-os egyenlege

e) A bekerülési érték és névérték elhatárolt különbözetének feloldása

Emlékszel még a vásárlás 1c) lépésére? Nos, ezt az elhatárolást kell arányosan feloldani. (Ebből következően pénzügyi-számviteli ügyintézőknek nem kell tudni. Mérlegképes tanoncok, főiskolások figyeljenek!)
Nyereségnél a feloldás: T97        K391
Veszteségnél: T482           K87
Összeg: elhatárolt összeg (1c. pont)/összes mennyiség x értékesített mennyiség

Térítés nélküli átadás

Kell:
Mérlegképes tanoncok,
Pszf hallgatók,

Pénzügyi-számviteli ügyintézőknek nincs

a) első lépésben ki kell vezetni a Kötvényt
(E-=K) a Pénzügyi műveletek ráfordításai közé (Ráfordítás + = T) 

T87                  K181 (375)

Összeg: értékesített mennyiség x könyv szerinti érték (Emlékszel? Ezt szokták elrontani! Könyv szerinti érték a kamattal csökkentett vételár!)

b) a bekerülési érték és névérték elhatárolt különbözetének feloldása (csak befektetett értékpapírnál, ha vásárláskor volt elhatárolás)

Nyereségnél a feloldás: T97                 K391

Veszteségnél: T482                 K87
Összeg: elhatárolt összeg (1c. pont)/összes mennyiség x értékesített mennyiség
 
Egyéb eszközöknél volt még a kapcsolódó áfa is. Itt nincs!
Értékpapír apportba adása

 

Kell:
Mérlegképes tanoncok,
Pszf hallgatók,
Pénzügyi-számviteli ügyintézőknek nincs

 

a) első lépés hasonló, mint  a korábbiaknál: ki kell vezetni a kötvényt

(E-=K) a 376 Értékpapír elszámolási technikai számlára
T376              K181 (375)
Összeg: Értékesített mennyiség x könyv szerinti érték (Itt se rontsd el! Könyv szerinti érték a kamattal csökkentett vételár!)
b) második lépésként a cserébe kapott részesedést kell lekönyvelni.
Más vállalkozásban nő a Részesedésünk (E+=T). Ellenszámla a 376 Értékpapír elszámolási technikai számla.
T17 Részesedések K376 Értékpapír elszámolási technikai számla
Összeg: a Társasági szerződésben rögzített érték
Még jobb, ha két lépésben könyveljük, hiszen az apportba történő átadás és a részesedés bejegyzése időben általában eltér.
Ekkor könyvelés:
Átadás pillanatában
T368 Egyéb követelések K376
Cégbírósági bejegyzéskor megy át a részesedésre:
T17 K368
 

e) Nyereség, vagy veszteség

Nyereség esetén: T376     K97
Veszteség esetén: T87      K376

Összeg: a 376 egyenlege

d) a bekerülési érték és névérték elhatárolt különbözetének feloldása (csak befektetett értékpapírnál, ha vásárláskor volt elhatárolás)
Nyereségnél a feloldás: T97          K391
Veszteségnél: T482            K87
Összeg: elhatárolt összeg (1c. pont)/összes mennyiség x értékesített mennyiség

Kamatok:

Kell:
Mérlegképes tanoncok,
Pszf hallgatók,
Pénzügyi-számviteli ügyintézők
a) év közben befolyt kamat
Növeli a Bankot (E+=T) és növeli a Pénzügyi bevételeket (Bevétel+=K)
T 384                K97
Összeg: db x névérték x kamatláb
b) December 31-én a tárgyévre arányosan járó, de be nem folyt kamatot el kell határolni (hiszen az idei eredménykimutatásban meg kell, hogy jelenjen a bevételek között)
Ez növeli a Pénzügyi bevételeket (Bevétel+=K), és a T oldalra mindig Aktív időbeli elhatárolás kerül.
T391 Bevételek Aie               K 97

Összeg: Db x névérték x kamatláb/12 hó (360 nap) x az utolsó kamatfizetéstől dec. 31-ig eltelt hónapok (napok).

Tipikus hiba: a vásárlástól számított kamat. Nem, az utolsó kamatfizetéstől halmozódik, ezért onnan számoljuk!
Ezt az elhatárolt kamatot másnap január 1-jén természetesen fel kell majd oldani.
T 97 K391
Egyenlőre ennyi!
Ami még hátra van értékpapír témakörben:
Futamidő alatt (tőkét) törlesztő értékpapír törlesztése
Év végi értékelések
Mérlegérték meghatározás
Összefoglaló az értékpapírok kontírozásáról és számításairól
Feladatok
Kedves Mérlegképes Tanoncok! Ha hasznosnak találjátok az anyagot, jelezzétek (hozzászólás, email)