Loading...

Értékpapírok év végi értékelése

Év végén az értékpapírokat értékelnünk kell.
Mit jelent az év vége? Hát, a követező év elejét.
Minden év végi értékelés december 31-i dátummal történik. Igen ám, de szilveszter napján minden normális könyvelő szabadságon van, és eszébe nem jut ezzel foglalkozni. Ténylegesen mikor történik az év végi értékelés? Amikor a könyvelőnek ideje van, valahol a fordulónap és a mérlegkészítés között. De a dátum, az mindenképpen december 31. lesz, mert ezzel tudjuk biztosítani, hogy az értékelés hatásai a megfelelő év beszámolójába kerüljenek.
Év végi teendők az értékpapírokkal kapcsolatban:
1. Kamatelhatárolás (tudni kell: mérlegképes könyvelő, Pszf, pénzügyi számviteli ügyintéző)
2. Értékelés (tudni kell: mérlegképes könyvelő, Pszf, pénzügyi számviteli ügyintéző, de nekik vizsgán emlékeim szerint még sosem volt)
3. Átsorolás (tudni kell: mérlegképes könyvelő, Pszf)
4. Mérlegérték meghatározás (tudni kell: mérlegképes könyvelő, Pszf, pénzügyi számviteli ügyintéző)
Nézzük részletesen!
1. Kamatelhatárolás
Az előző anyagban megnéztük, ezért most nem szólok róla
2. Értékelés 

Kell:
Mérlegképes tanoncok,
Pszf hallgatók,
Pénzügyi-számviteli ügyintézőknél soha nem volt még vizsgán
Az értékelés azt jelenti –egyébként kivétel nélkül valamennyi eszköznél- hogy a könyv szerinti értéket összehasonlítjuk a mérlegkészítéskor ismert piaci értékkel. (Ezt is rendszeresen elrontja a többség: mérlegkészítéskori piaci értékhez viszonyítunk, nem a fordulónapihoz!!!)
Ha a két érték különbsége tartós és jelentős, átértékeljük az értékpapírt.
(Tartós=1 éven túl fennáll, jelentős: én határozom meg a Számviteli Politikámban)
Még egy dolog ide kívánkozik: mi a könyv szerinti érték?
A könyv szerinti érték a bekerülési érték (emlékszel: kamattal csökkentett vételár) – a már korábban elszámolt értékvesztéssel csökkentve.

Értékvesztés elszámolása mérlegképes könyvelő
Értékvesztés

a) ha a könyv szerinti érték nagyobb mint a piaci érték, értékvesztést kell elszámolni.

Csökken az Értékpapír értéke (E-=K), de nem egyszerűen a 181 (375)-et csökkentjük, hanem ezek kiegészítő 9-re végződő számláját mint a tárgyi eszközök értékcsökkenésénél (189 v. 379 Értékpapírok értékvesztése), és nő a vállalkozás 87 Pénzügyi vesztesége (Ráfordítás +=T)
T87                       K189 (379)

Összeg: amennyivel magasabb a könyv szerint érték mint a piaci érték

számvitel értékpapírok
Értékvesztés visszaírása

b) Ha a könyv szerinti érték kisebb mint a 

piaci érték, akkor a teendő a következő:
ha van a korábbi évekről elszámolt értékvesztés, akkor visszaírjuk
T 189 (379)          K 87
Összeg: amennyivel magasabb a piaci érték mint a könyv szerinti, de max. a korábban elszámolt értékvesztés összege.

Fontos, mert ez is egy gyakori hiba amit el szoktak követni a vizsgázók: ha a visszaírás után még mindig magasabb a piaci érték, semmit nem tudunk a továbbiakban tenni, mert az Értékpapíroknál egyáltalán nincs

Értékhelyesbítés: csak a részesedéseknél van, itt nincs, vigyázz szeretik átverni a vizsgázókat)!

3. Átsorolás
Kell:
Mérlegképes tanoncok,
Pszf hallgatók,
Pénzügyi-számviteli ügyintézőknél soha nem volt még vizsgán
Amikor az értékpapírt megvásároltuk, hoztunk egy döntést arról, hogy mennyi ideig kívánjuk megtartani, és e szerint minősítettük befektetési-, vagy forgatási célúnak. Ez a szándék azonban idő közben megváltozhat, illetve lehetnek olyan objektív tényezők (pl. egy évente tőkét törlesztő kötvénynél a következő évben lejáró rész), melyek szükségessé teszik az átsorolást.
Nagyon egyszerű:
Ha hosszú lejáratú értékpapírt kell átsorolni a rövid lejáratúak közé:
Bekerülési érték átsorolása: T374     K181
És ha van értékvesztés, azt is átpakoljuk: T 189      K379
Ha rövidlejáratú értékpapír éven túli megtartása mellett döntünk, pont fordítva.
4. Mérlegérték meghatározása:
Kell:
Mérlegképes tanoncok,
Pszf hallgatók,
Pénzügyi-számviteli ügyintézők
Nagyon egyszerű: mérlegbe a könyv szerinti érték kerül, tehát az értékvesztéssel csökkentett (és visszaírt értékvesztéssel növelt) bekerülési érték. Vagyis 181 (374) egyenlege – 189 (379) egyenlege.
Mára ennyit!

Ami még hátra van értékpapír témakörben:

Összefoglaló az értékpapírok kontírozásáról és számításairól

Feladatok

Kedves Mérlegképes Tanoncok! Ha hasznosnak találjátok az anyagot, jelezzétek (hozzászólás, email)