Loading...

Terv szerinti értékcsökkenés (écs) számítása lineáris módszerrel

Kinek kell?
-Mérlegképes könyvelőknek
-Pénzügyi-számviteli ügyintézőknek
-Főiskolásoknak (van ahol a számvitel alapjainál, van ahol a pénzügyi számvitelnél tanítják)

 
Feladat
Egy tárgyi eszköz bekerülési értéke 1 000 000 Ft
Tervezett használati ideje 4 év
A használati idő végén várható maradványérték 200 000 Ft

Számoljuk ki az egyes évek végén lekönyvelendő értékcsökkenés összegét!

a) lineáris módszer


Minden módszernél (utolsó kivételével) az első lépés a leírandó érték megállapítása.
Leírandó érték= bekerülési érték-maradványérték
800 000=1 000 000-200 000

Lineáris módszernél ezután az éves értékcsökkenést állapítjuk meg.
Éves értékcsökkenés: leírandó érték/tervezett használati idő
800 000/4 év=200 000 Ft/év

Ezután már csak egy táblázatot kell rajzolnunk:

mérlegképes tanoncok feladatai
Lineáris értékcsökkenés

Láthatjuk, hogy az utolsó év végén elértük a tervezett 200 000 Ft-os maradványértéket!

Hogyan módosul az elszámolandó értékcsökkenés, ha a gép üzembe helyezése nem január 1-jén, hanem év közben (legyen VII.1.) történik?

Ekkor a 4 év 5 naptári évet fog érinteni.

számvitel alapjai
Lineáris értékcsökkenés évközi üzembehelyezésnél

1. év: 6 hónappal számolunk
2-4. év: teljes évekkel számolunk
5. év: elszámoljuk a maradék fél évet

További bejegyzések a terv szerinti értékcsökkenéssel kapcsolatban:

Értékcsökkenés (elmélet)
Értékcsökkenés (feladat()
Értékcsökkenés lineáris (itt jársz)
Értékcsökkenés évek száma összege (feladat)
Értékcsökkenés szorzószámok módszere (feladat)
Értékcsökkenés teljesítményarányos (feladat)
Értékcsökkenés nettó érték alapján (feladat)