Loading...

d) teljesítményarányos módszere

Kinek kell:
-Mérlegképes könyvelőknek
-Pénzügyi-számviteli ügyintézőknek
-Főiskolásoknak (van ahol a számvitel alapjainál, van ahol a pénzügyi számvitelnél tanítják)

Feladat

Alapadatok:

Egy tárgyi eszköz bekerülési értéke 1 000 000 Ft
Tervezett használati ideje 4 év
A használati idő végén várható maradványérték 200 000 Ft
Várható teljesítmények az egyes években:
1. év: 600 gépóra
2. év: 300 gépóra
3. év: 400 gépóra
4. év: 300 gépóra

Feladat: vezessük le a december 31-én elszámolandó értékcsökkenéseket a használati idő végéig!

Megoldás:


Az első lépés itt is a leírandó érték megállapítása.
Leírandó érték= bekerülési érték-maradványérték
800 000=1 000 000-200 000

Következő lépésben kiszámoljuk a várható összes teljesítményt (sokszor ez nem is kell, mert megadják)
Egyszerűen összeadjuk az egyes évek tervezett értékcsökkenését:
600+300+400+300=1600 gépóra

Ha ezzel megvagyunk, számoljuk ki az 1 gépórára jutó amortizációt!
Leírandó érték/várható össz. teljesítmény
800 000/1 600=500 Ft/gépóra

Ezután már ki is számolhatjuk az egyes évek értékcsökkenését, amit úgy kapunk meg, hogy az egy gépórára jutó értékcsökkenést, megszorozzuk az adott év teljesítményével.

Tehát, az egyes években elszámolandó értékcsökkenések:

1. év: 500×600=300 000
2. év: 500×300=150 000
3. év: 500×400=200 000
4. év: 500×300=150 000

Egyébként, ha összeadod ez pont 800 000, vagyis megegyezik a leírandó értékkel.

Ezután már csak egy táblázatot kell rajzolnunk:

Mérlegképes képzés
Teljesítmény arányos értékcsökkenés
Láthatjuk, hogy az utolsó év végén elértük a tervezett 200 000 Ft-os maradványértéket!
Hogyan módosul az elszámolás, ha a gép üzembe helyezése nem január 1-jén, hanem év közben (legyen VII. 1.) történik?
A korábbi feladatoktól eltérően, itt nem kell törni az évet. Ugyanis a teljesítményarányos leírásnak pontosan az a lényege, hogy év végén ki tudjuk olvasni a gépkönyvből, le tudjuk olvasni a kilométer óráról, stb…, hogy ténylegesen mennyit működött a gép az adott évben. Ilyen esetben tehát a feladat nem 4, hanem 5 értékcsökkenési adatot fog megadni (előfordul persze, hogy mégsem, ekkor nincs más választásunk, mint, hogy a korábban bemutatottak mintájára „törjük” az évet.
De azért mi csináljuk jól. Az egyes évek értékcsökkenései legyenek:
1. év: 600 gépóra
2. év: 300 gépóra
3. év: 400 gépóra
4. év: 200 gépóra
5. év: 100 gépóra
Mindent ugyanúgy számolunk mint az előbb, majd elérünk az egyes évek értékcsökkenéséhez, ami így fog kinézni:
1. év: 500×600=300 000
2. év: 500×300=150 000
3. év: 500×400=200 000
4. év: 500×200=100 000
5. év: 500×100=  50 000
És már mehet is a szokásos táblázat:
Pénzügyi számvitel
Teljesítmény arányos értékcsökkenés évközi üzembe helyezésnél