Loading...

Egy vállalkozás devizás tételeivel kapcsolatban az alábbiakat ismerjük:

Devizabetét nyitó egyenlege: 2 400 000 Ft    (10 000 Eur)

Az időszakban bekövetkezett gazdasági események:
Gépvásárlás 18 000 Eur                Árf:    242-244
Devizabetétről 8 000 Eur átutalása    Árf:    243-245
2 000 Eur átutalása elszbetétből        Árf:    246-248
XII. 31.                                Árf:    244-246
A vállalkozás devizás tételeinek értékelésére a hitelintézet átlagárfolyamát választotta!

Megoldás

Megjegyzés: a devizabetét nyitó árfolyama: 240 Ft/Euro

1. Vásárlás
A beruházásunk nő (E+=T). Nem fizetjük ki azonnal, ezért a szállítói tartozásunk is nő (F+=K)
T161 Beruházás   K455 Beruházási szállítók        4 374 000

Összeg:
A teljesítés napi (még véletlenül sem számlázás napi!) választott árfolyamon. Ez most a választott hitelintézet vételi és eladási árfolyamának átlaga.
18 000 x 243 = 4 374 000
2. Évközi kiegyenlítés
Devizabetétről utaljuk át a tartozásunkat
T455 Beruházási szállító        K386 Devizabetét    1 920 000
De milyen árfolyamon?
A devizabetét KÖNYV SZERINTI árfolyamán.
8 000 x 240 = 1 920 000
Árfolyamkülönbözet:
nyereség: T455 Beruházási szállító    K97 Pénzügyi bevételek     24 000
A szállító könyv szerinti árfolyama magasabb, mint az utaláskori árfolyam (kevesebb Ft-ot fizettünk, mint eredetileg kellett volna)
Összeg: kiegyenlített deviza x (szállító könyv szerinti árfolyama-az utaláskori árfolyam)
8 000 x (243-240) = 24 000
3. Átutalás elszámolási betétből.
Bank csökken (E-=K), szállító is csökken (F-=T)

T455 Beruházási szállító            K384 Bank        496 000
Milyen árfolyamon:
Gondolj bele: a német partnerünknek Ft-ban indítjuk az utalást. Neki viszont már Euro érkezik a bankszámlájára. Vagyis történt egy tényleges átváltás. A bank a Ft helyett devizában továbbította az összeget. Milyen árfolyamon váltotta át a forintunkat a bank devizára?
A vételi és az eladási árfolyamot mindig a bank szempontjából kell néznünk.
Vételi: a bank mennyiért veszi meg a devizánkat (hány Ft-ért vásárol 1 egység devizát)?
Eladási: a bank mennyiért ad el nekünk devizát (hány Ft Ft-ért ad el 1 egység devizát)?
Itt a bank eladott nekünk Eurót, vagyis az ELADÁSI árfolyamot kell használnunk.
2 000 x 248 = 496 000
Árfolyamkülönbözet:
veszteség: T87 Pénzügyi ráfordítások   K454 Szállító    10 000
A szállító könyv szerinti árfolyama kisebb, mint az utaláskori árfolyam (többet Ft-ot fizettünk, mint eredetileg kellett volna)
Összeg: kiegyenlített deviza x (szállító könyv szerinti árfolyama-az utaláskori árfolyam)
2 000 x (243 – 248) = 10 000

4. Év végi értékelés
Szállító:
8 000 x (243 – 245) = 16 000, nőtt az árfolyam, nőtt a tartozásunk, ezért veszteség
T368 Devák        K455 Beruházási szállítók    16 000
Devizabetét
2 000 x (240 – 245) = 10 000, nőtt az árfolyam, nőtt a devizabetétünk értéke, ezért nyereség
T386 Devizabetét    K368 Devák            10 000
Összevont veszteség
T87 Pénzügyi ráfordítások    K368 Devák        6 000