Loading...

341 Váltókövetelések

A váltókövetelést a kiváltott követelés összegében tartjuk nyilván. Vagyis nem névértéken, ami azt jelenti, hogy a kamat nem kerülhet rá a 341 váltókövetelés számlára!
Nem szeretem a mellébeszélést, rögtön egy példán keresztül nézzük meg!
311 Vevők egyenlege: 1 000 000 Ft
A vevőtől október 1-jén egy 9 hónapos futamidejű, 12%-os kamatozású váltót fogadunk el.
Feladat: könyveljük le a váltóval kapcsolatos gazdasági eseményeket a beváltásig.

1. Október 1., a váltó elfogadása
Váltókövetelésünk nő (E+=T) és a “sima” vevőkövetelésünk csökken (E-=K)
T 341 Váltókövetelés       K 311 Vevők        1 000 000 (a kiváltott követelés összege)
Slussz! Ennyi,semmi több!
2. December 31., Elhatárolás
Október 1-jén kaptuk a váltót. Ez azt jelent, hogy az idei évre arányosan 3 havi kamat jár. Igen ám, de ez csak a futamidő végén fog befolyni (akkor kapjuk meg az egész 9 havit egy összegben). De nekem ezt a 3 havi bevételt mindenképpen meg kell jelentetnem az idei eredménykimutatásomban. A járó kamat a pénzügyi műveletek bevételeit növeli (B+=K). Azon tűnődöm, hogy,de ki legyen a másik érintett, hiszen a bank és a pénztár növekedését idén nem könyvelhetem le. Öööööööö! Ki is legyen? Megvan! Erre való az időbeli elhatárolás! Még szerencse, hogy eszembe jutott! De melyik legyen az? Az elhatárolások külön fejezet. Addig is a következőt jegyezd meg: ha T oldalra kell elhatárolás, az mindig (nincs kivétel) a 39 Aktív időbeli elhatárolás. Ha K oldalra kell, az meg mindig a 48 Passzív időbeli elhatárolás. Rendben, tehát 39 AIE. (Ezen belül is van három fajta, ez a 391 Bevételek AIE-a)

T391 Bevételek AIE        K97 Pénzügyi bevételek      30 000
Összeg: követelésxkamatláb/12xkibocsátástól eltelt idő
1 000 000×0,12/12×3
 ————————————————————————————————————
3. Következő év január 1., Elhatárolás feloldása
A december 31-én elhatárolt összeget a következő év január 1-jén mindig automatikusan feloldjuk. Vagyis pont ellenkezően könyveljük le, mint ahogy ezt december 31-én tettük (hogy miért, azt a legvégén meglátod, egyenlőre fogadd el.
T97 Pénzügyi bevételek   K 391 Bevételek AIE   30 000
4. Július 1., Beváltás 
Két lépés lesz
a) Befolyt tőkerész
Nő a bankunk (E+=T) és csökken a váltókövetelésünk (E-=K)

T384 Bank      K 341 Váltókövetelés     1 000 000
b) Befolyt kamat.
Az egész futamidőre vonatkozó kamat most egy összegben folyik be.
Bank nő (E+=T) és a kapott kamat a pénzügyi bevételeket is növeli (B+=K)
T 384 Bank   K97 Pénzügyi bevételek  90 000

Összeg: követelésxkamatláb/12xfutmidő
1 000 000×0,12/12×9
Vizsgáljuk meg a kamatot: a 9 hónapos futamidőre összesen 90 000 Ft kamat járt (10 000 Ft/hó). Ebből az 1. évre 3 havi, vagyis 30 000, a második évre 6 havi, vagyis 60 000. Mindezt úgy kellett két részre osztanunk, hogy a végén egy összegben kaptuk meg a 90 000 Ft-ot.
Ezt az időbeli elhatárolás segítségével tudtuk helyre tenni. 
Az első évben a 97 pénzügyi bevételen ennek segítségével megjelenítettük a 30 000 Ft-ot.
A második évben a beváltáskor a 97-re rátettük az egész befolyt 90 000 Ft-ot. De ha csak ennyit csináltunk volna, akkor rosszul jártunk volna. Ez így ugyanis120 000 kamatbevétel és ez után kellene év végén társasági adót fizetnünk. A helyes végösszeget végül úgy értük el, hogy az első évben elhatárolt kamatbevételt január 1-jén feloldottuk. Így a második évben a 97-en végül az a 60 000 Ft bevétel maradt, ami erre az évre arányosan járt.