Loading...

Terven felüli értékcsökkenés és értékvesztés elszámolása, könyvelése (összefoglalás)

A terven felüli értékcsökkenés és az értékvesztés tulajdonképpen ugyan azt jelenti.

Terven felüli értékcsökkenésnek nevezzük a tárgyi eszközöknél. értékvesztésnek az összes többi eszköznél (értékpapírok, készletek, követelések, pénzeszközök, aktív időbeli elhatárolások).
Mikor számoljuk el?
1. Ha az eszköz megrongálódott, hiányzik, selejteztük.
2. Ha az eszköz mérlegkészítéskor ismert piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a könyv szerinti értéke. 

Terven felüli értékcsökkenés és értékvesztés könyvelése:

T86 Egyéb ráfordítások    K1x8 Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése
                                        K2x9, vagy 3×9 valamilyen eszköz értékvesztése
Kivétel:
Bankbetétek, értékpapírok, részesedések értékvesztése (mindegy, hogy befektetett, vagy forgó eszköz), mert ezek a 87-re mennek:
T 87 Pénzügyi ráfordítások  K1x9, vagy 3×9  Bankbetétek, értékpapírok, részesedések értékvesztése

Terven felüli értékcsökkenés és értékvesztés visszaírása:

Akkor írjuk vissza a korábban elszámolt Tf écs-t, értékvesztést, ha  az eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke magasabb, mint a könyv szerinti értéke. További feltétel, hogy korábban elszámoltunk tf. écs-t. értékvesztést.
Könyvelése:
T1x8 Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése      K96 egyéb bevételek
T2x9, vagy 3×9 valamilyen eszköz értékvesztése
A kivételeknél a visszaírás is rendhagyó, mert nem 97 pénzügyi bevétel, hanem 87 pénzügyi ráfordítást csökkentjük
T1x9, vagy 3×9  Bankbetétek, értékpapírok, részesedések értékvesztése  K87 Pénzügyi ráfordítás
Összefoglalva:
Terven felüli értékcsökkenés és értékvesztés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenés és értékvesztés elszámolása