Loading...

Egy vállalkozás termelési folyamatáról az alábbiak ismertek

Év eleji nyitó befejezetlen termelés értéke 300 000 Ft

A vállalkozás év közben felmerült költségei:

Költségnemek
Költségek
A közvetett anyagfelhasználásból 500 000 Ft a termék előállítás miatt merült fel.
Az év során elkészült, és készletre vett késztermék önköltsége 8 000 000 Ft, mennyisége 2 000 db.
Az év során értékesítésre került 1 400 db, eladási ár 6 000 Ft/db.
Év végén készletre vették a záró befejezetlen termelést.
Feladat: könyveljük a termelési folyamatot és  a saját termelésű készleteket érintő gazdasági eseményeket, zárjuk az eredményszámlákat,valamint állítsuk össze a vállalkozás eredménykimutatását az üzemi tevékenység eredményéig!

Megoldás:
1. Nyitó befejezetlen kivezetése
Csökken a befejezetlen termék (E-=K), és tudom, hogy a termék előállítási költségét növeli (K+=T)
T7 Költségviselő   K 23 Befejezetlen termék     300 000
2. Költségek könyvelése
a) elsődlegesen költségnemenként:
Összeg: itt most nyugodtan össze lehet adni a közvetlen és az általános költségeket, hiszen úgyis ugyanoda könyveljük.
-anyagköltség T51 K21-22   3 700 000
-bérköltség  T54   K471    3 600 000
-bérjárulék  T56     K463    1 550 000
-értékcsökkenés  T57   K1x9    960 000
– a hulladékmegtérülés azt jelent, hogy a termelés során még hasznosítható hulladékok keletkeztek, amelyet nem dobunk ki, hanem visszaveszünk a raktárba. Pl. egy bőrdíszműves a termeléshez elővesz egy nagy bőrt, és a széléről leeső csíkokat később még szíj alapanyagául fel tudja használni. Pont ellentétes a felhasználással, hiszen nő az anyagkészlet a raktáron (E+=T) és csökken az anyagköltség (K-=K), hiszen nem használta fel, visszakerült a raktárba.
T21-22  K51   100 000
Miután végeztünk a költségnemenkénti könyveléssel, a felmerült költségeket át kell vezetnünk a 6/7-es számlaosztályba is.
b) másodlagosan költségviselőkre, költséghelyekre
A közvetlen költségeket (melyekről rögtön tudjuk, hogy a termék előállítása miatt merültek fel), a 7 Költségviselőre (K+=T), a többi költséget, melyekről e pillanatban nem tudjuk megállapítani, hogy milyen összeggel terhelik a terméket, vagy tudjuk, hogy egyáltalán nem is a termék miatt merültek fel, a 6 Költséghelyre tesszük (K+=T).
Ezeket az 59 Költségnem átvezetési technikai számlával szemben vezetjük át (technikai számla nem nő, nem csökken), de miután a 6/7-es számlaosztály T oldalára könyveltünk az előbb, így az 59-nek már csak a K oldala marad)
T7 Költségviselő  K59 Költségnem átvezetési számla   7 300 000
Összeg: összeadjuk a közvetlen költségek oszlop számait, kivéve a hulladékmegtérülést, amit levonunk
T6 Költséghely K59 Költségnem átvezetési számla  2 410 000
Összeg: összeadjuk a költséghelyek oszlop számait
3. Költségfelosztás
A 6 Költséghelyen összegyűjtött olyan költségeket, melyek bizonyíthatóan a termék előállítása miatt merültek fel, bizonyos időszakonként át kell vezetnie a 7 Költségviselők számlára.
Lecsökkentjük a költséghely számlát (K-=K) és megnöveljük a Költségviselő számlát (K+=T).
T7 Költségviselő  T6 Költséghely     500 000
4. Elkészült termék készletre vétele
Elkészült a termék, vagyis a késztermék nő (E+=T) és a költségviselő (ahol eddig gyűjtöttük a költségeit) csökken (K-=K)
T25 Késztermék    K7 Költségviselő  8 000 000
Összeg: itt most megadtam, de általában ki kell számolnunk. Számolás:
7 Költségviselő számla egyenlege (minden költséget itt gyűjtöttünk össze a termékkel kapcsolatban)
-Záró befejezetlen termelés értéke (Azért vonjuk le, mert a termék vagy elkészül (késztermék), vagy nem (befejezetlen termék). Ha a befejezetlent adják meg (a példák többségénél), akkor azt félretesszük, és a maradék lesz a késztermék.
=Késztermék előállítási önköltsége
5. Készletcsökkenések
Csökken a késztermék (E-=K) és nő valamilyen ráfordítás (R+=T). Itt az értékesítésnél a 811 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége.
T811 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége   K25 Késztermék   5 600 000
Összeg: 8 000 000 Ft volt 2 000 db előállítási költsége, vagyis 4 000 Ft/db x 1 400 db
Eladási ár:
T311 Vevők    K91-92 Nettó árbevétel    8 400 000  (1 400×6 000)
T311 Vevők   K467 Fizetendő áfa      2 268 000
6. December 31., záró befejezetlen készletre vétele
Befejezetlen termék nő (E+=T), melyet Költségviselő számláról vezet át (K-=K).
T23 Befejezetlen termék   K7 Költségviselő     100 000
Összeg: általában megadja a feladat, de most ki kell számolnunk.
7 Költségviselő számla egyenlege (minden költséget itt gyűjtöttünk össze a termékkel kapcsolatban)
-Év közben készletre vett elkészült termék értéke (Azért vonjuk le, mert a termék vagy elkészül (késztermék), vagy nem (befejezetlen termék). Ha a késztermék értékét adják, akkor a maradék lesz a befejezetlen termék.
=Záró befejezetlen értéke
7 egyenlege: 300 000 + 7 300 000 + 500 000 = 8 100 000
– Késztermék előállítási költsége: 8 000 000
= Záró befejezetlen termelés értéke: 100 000
7. 6-os számlaosztály átvezetése
T85 Értékesítés közvetett költségei   K6 Költséghelyek, általános költségek  1 910 000
Összeg: a 6-os egyenlege
8. Eredményszámláinak zárása

Minden 8/9-est átvezetünk a 493 Adózott eredmény elszámolási számlára   
A ráfordításokat így:
T493 Adózott eredmény elszámolási számla    K811 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége      5 600 000
T493 Adózott eredmény elszámolási számla   K85 Értékesítés közvetett költségei 1 910 000
A bevételek így:
T91-92 Nettó árbevétel   K493 Adózott eredmény elszámolási számla  8 400 000
9. Költségnemek összevezetése 
Ha forgalmi költség típusú eredménykimutatást készítünk, akkor a költségnemeket nem vezethetjük át a 493 Adózott eredmény elszámolási számlára, ugyanis a költségnemek a forgalmi eredménykimutatásban nem jelennek meg  (lásd lejjebb az eredménykimutatásban). Ezeket az 59 Költségnem átvezetési számlával szemben zártjuk le.
T59 Költségnem átvezetési számla  K51 Anyagköltség  3 600 000
T59 Költségnem átvezetési számla  K54 Bérköltség  3 600 000
T59 Költségnem átvezetési számla  K56 Bérjárulék  1 550 000
T59 Költségnem átvezetési számla  K57 Értékcsökkenés   960 000
 Állítsuk össze az eredménykimutatást!

Forgalmi eredménykimutatás
Forgalmi eredménykimutatás

(x: nem ismerjük az Értékesítés közvetett költségeinek alábontását)