Értékpapírok (kötvények) feladat megoldással

»»»Értékpapírok (kötvények) feladat megoldással

Értékpapírok (kötvények) feladat megoldással

Loading...

Kötvényes feladat részletes megoldással

Feladat
1. Április 1-jén 100 db kötvényt vásárolunk befektetési céllal 120%-os árfolyamon.
    Névérték 10 000 Ft/db.
    Kibocsátás tavaly X. 1-én történt 3 éves futamidővel.
    Kamatfizetés (12%)minden év október 1.
2. Július 1-jén értékesítésre kerül 40 db 130%-on, az eladási ár befolyt
3. X.1. kamatfizetés
4. XII. 31.: elhatárolás
5. I.1. az elhatárolás feloldása
6. Február 1-jén 20 db értékesítésre kerül 110%-os árfolyamon, az eladási ár 2 héttel később folyt be

Feladat: könyveljük le a fenti gazdasági eseményeket!
Megoldás:

1. pont:  IV. 1., vásárlás
A befektetési célú kötvény vásárlása 2 vagy 3 lépésből áll, attól függően, hogy elhatároljuk-e a bekerülési érték és a névérték tárgyévre arányos különbözetét .
a) vételár:
Nő a kötvényünk (E+=T) és csökken a bankszámlán lévő pénzünk (E-=K)
T18        K384    1 200 000
Összeg:
db x névérték x vételi árfolyam
100 x 10 000 x 1,2 = 1 200 000
Figyelem, ha nem utaljuk azonnal a vételárat, akkor a 384 bank helyett a 479 egyéb rövid lejáratú kötelezettség kerül a K oldalra!
b) vételárban felhalmozott kamat:
A felhalmozott kamat egyrészt a pénzügyi műveletek bevételeit csökkent (B-=T), másrészt a kötvény bekerülési értékét (E-=K)
T97        K18        60 000
Összeg:
Db x névérték x kamatláb / 12 hónap vagy 365 nap x az utolsó kamatfizetéstől a vásárlásig eltelt idő
100 x 10 000 x 0,12 / 12 x 6 = 60 000
Figyelem: ha még nem volt kamatfizetés, akkor a kibocsájtástól a vásárlásig eltelt idővel számolunk!
c) a bekerülési érték és a névérték arányos különbözetének elhatárolása
Ismerni kell: mérlegképes tanoncoknak, főiskolásoknak (általában). Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésnek nem része!
Figyelem: ez nem kötelező, hanem csak lehetőség! A példában benne kell lennie, hogy a vállalkozás él-e a különbözet elhatárolásának lehetőségével!
Összeg (2 lépésben számoljuk):
1) Bekerülési érték: felhalmozott kamattal csökkentett vételár (vagyis a 18-as egyenlege)
1 200 000 – 60 000 = 1 140 000
2) Elhatárolandó arányos különbözet: bekerülési érték – névérték / vásárlástól a futamidő végéig hátralévő idő x vásárlástól XII. 31-ig hátralévő idő
1 140 000 – 1 000 000 /30 hónap x 9 hónap = 42 000
(30 hónap: egész futamidő 3 év = 36 hónap, de tavaly x. 1-jén bocsátották ki és idén IV. 1-jén vettük, vagyis 6 hónap már eltelt a teljes futamidőből)
A könyvelés kétféle lehet:
Nyereségjellegű különbözet esetén (ha a bekerülési érték < névérték)
Ha a különbözet nyereség jellegű, az növeli a Pénzügyi bevételeket (Bevétel+=K), és a T oldalra mindig aktív időbeli elhatárolás megy, tehát T 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása.

Tehát nyereség esetén: T391         K97
Veszteség jellegű különbözet esetén (ha bekerülési érték > mint névérték- tehát drágábban vettük, mint amennyit a futamidő végén kapunk)
Ha a különbözet veszteség jellegű, akkor a pénzügyi ráfordításokat növeljük (Ráfordítás+=T), és a K oldalra mindig passzív időbeli megy, pontosabban 482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása.
Tehát veszteség esetén (itt a példában is): T87           K482         42 000
Fontos: ezt az elhatárolást nem január 1-jén oldjuk fel, hanem a kötvény könyvekből történő kivezetésekor (eladás, beváltás, apportba adás, térítés nélküli átadás…)
2. pont: VII. 1., értékesítés

Értékpapír értékesítés számviteli elszámolása
Értékpapír értékesítés számviteli elszámolása


a) kivezetés könyv szerinti (nyilvántartás szerinti) értéken

A 18 Értékpapír csökken (E-=K). Mivel a bankszámlát nem helyezhetjük vele szembe, hiszen az eladási ár összege más lesz, a 376 Értékpapír elszámolási számlára vezetjük ki.
T376                 K181        456 000
Összeg:
Értékesített mennyiség x könyv szerinti érték
40 x 11 400 = 456 000
Nagyon fontos, a vásárlásnál (1/c pont) megnéztük, hogy az értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke a kamattal csökkentett vételár. Nos, ezt kell az értékesített mennyiséggel arányosan kivezetni!
b) eladási ár

Általában rögtön befolyik az eladási ár (Bank, Pénztár+=T). Ha nem akkor a 366 Követelés Értékpapírok miatt számlára könyveljük az összeget, és itt várakozik a pénzügyi rendezésig. Az előző pontban a 376 Értékpapír elszámolási számlára vezettük ki a könyv szerinti értéket, így most innen vezetjük tovább a 381, 384, 366-ra az eladási árat.
T 381, 384, 366         K376        520 000
Összeg:  
A kapott ellenérték, melyet vagy abszolút összegben megadnak, vagy db x névérték x árfolyam
40 x 10 000 x 1,3 = 520 000
c) eladási árban felhalmozott kamat (miatti nyereség)
A technikai számláról vezetjük át a 97 Pénzügyi bevételek közé (Bevétel + = K). Fontos, hogy ezt vagy tovább alá kell bontani, vagy ki kell írni, hogy „kamatbevétel”.
T 376                   K 97 Kamatbevétel        36 000
Összeg: 
Db x névérték x kamatláb/12 hó (360 nap) x az utolsó kamatfizetéstől az eladásig eltelt hónapok (napok)
40 x 10 000 x 0,12 / 12 x 9 = 36 000
d) árfolyam nyereség-veszteség
Nyereség: T376                 K97 árfolyam nyereség        28 000
(Ha veszteség lenne: T87                K376)
Összeg: 
A 376-os egyenlege
e) A bekerülési érték és névérték elhatárolt különbözetének feloldása
Emlékszel még a vásárlás 1c) lépésére? Nos, ezt az elhatárolást kell arányosan feloldani. (Ebből következően pénzügyi-számviteli ügyintézőknek nem kell tudni. Mérlegképes tanoncok, főiskolások figyeljenek!)
Veszteségnél (itt): T482           K87        16 800
(Nyereségnél a feloldás: T97        K391)
Összeg:  
Elhatárolt összeg (1c. pont)/összes mennyiség x értékesített mennyiség
42 000 / 100 x 40 = 16 800
3. pont: X. 1., befolyt kamat
Növeli a Bankot (E+=T) és növeli a Pénzügyi bevételeket (Bevétel+=K)

T 384                K97        72 000
Összeg:  
Db x névérték x kamatláb
60 x 10 000 x 0,12 = 72 000
4. pont: XII. 31., elhatárolás
December 31-én a tárgyévre arányosan járó, de be nem folyt kamatot el kell határolni (hiszen az idei eredménykimutatásban meg kell, hogy jelenjen a bevételek között)
Ez növeli a Pénzügyi bevételeket (Bevétel+=K), és a T oldalra mindig Aktív időbeli elhatárolás kerül.
T 391              K 97        18 000      
Összeg: 
Db x névérték x kamatláb/12 hó (360 nap) x az utolsó kamatfizetéstől dec. 31-ig eltelt hónapok (napok)
60 x 10 000 x 0,12 / 12 x 3 = 18 000
Tipikus hiba: a vásárlástól számított kamat. Nem, az utolsó kamatfizetéstől halmozódik, ezért onnan számoljuk!
5. pont: I. 1., elhatárolás feloldása
T97        K391        18 000

6. pont: II. 1., értékesítés

Kötvény értékesítés elszámolása
Kötvény értékesítés elszámolása


a) kivezetés könyv szerinti (nyilvántartás szerinti) értéken
A 18 Értékpapír csökken (E-=K). Mivel a bankszámlát nem helyezhetjük vele szembe, hiszen az eladási ár összege más lesz, a 376 Értékpapír elszámolási számlára vezetjük ki.
T376                 K181        228 000
Összeg: 
Értékesített mennyiség x könyv szerinti érték
20 x 11 400 = 228 000
Nagyon fontos, a vásárlásnál (1/c pont) megnéztük, hogy az értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke a kamattal csökkentett vételár. Nos, ezt kell az értékesített mennyiséggel arányosan kivezetni!

b) eladási ár
Általában rögtön befolyik az eladási ár (Bank, Pénztár+=T). Ha nem akkor a 366 Követelés Értékpapírok miatt számlára könyveljük az összeget, és itt várakozik a pénzügyi rendezésig. Az előző pontban a 376 Értékpapír elszámolási számlára vezettük ki a könyv szerinti értéket, így most innen vezetjük tovább a 381, 384, 366-ra az eladási árat.
T 366         K376        220 000
Összeg:  
A kapott ellenérték, melyet vagy abszolút összegben megadnak, vagy db x névérték x árfolyam
20 x 10 000 x 1,1 = 220 000
c) eladási árban felhalmozott kamat (miatti nyereség)
A technikai számláról vezetjük át a 97 Pénzügyi bevételek közé (Bevétel + = K). Fontos, hogy ezt vagy tovább alá kell bontani, vagy ki kell írni, hogy „kamatbevétel”.
T 376                   K 97 Kamatbevétel        8 000
Összeg: 
Db x névérték x kamatláb/12 hó (360 nap) x az utolsó kamatfizetéstől az eladásig eltelt hónapok (napok)
20 x 10 000 x 0,12 / 12 x 4 = 8 000
d) árfolyam nyereség-veszteség
Veszteség: T87             K376        16 000
(Ha nyereség lenne: T376                  K97 árfolyam nyereség)
Összeg:
A 376-os egyenlege

e) A bekerülési érték és névérték elhatárolt különbözetének feloldása
Emlékszel még a vásárlás 1c) lépésére? Nos, ezt az elhatárolást kell arányosan feloldani. (Ebből következően pénzügyi-számviteli ügyintézőknek nem kell tudni. Mérlegképes tanoncok, főiskolások figyeljenek!)
Veszteségnél: T482           K87        8 400
(Nyereségnél a feloldás: T97        K391)
Összeg:  
Elhatárolt összeg (1c. pont)/összes mennyiség x értékesített mennyiség
42 000 / 100 x 20 = 8 400

f) két héttel később befolyt az eladási ár

T 384                 K366            220 000

Kritika a példával kapcsolatban: befektetési céllal vettük, de 1 éven belül eladtuk egy részét. Ezt azért tettük, mert a bekerülési érték és névérték arányos különbözetének elhatárolását csak befektetési célú értékpapírnál határolhatjuk el. Ráadásul a valóságban is előfordulhat, hogy eredetileg ugyan befektetési céllal szerzünk be egy eszközt, de menet közben mégis az egy éven belüli eladás mellett döntünk.

15 hozzászólás

 1. Klyra 2013-03-24 - 08:24- Válasz

  Kedves Norbert!
  Először is szeretnék gratulálni a blogodhoz! Hihetetlenül nagy segíség, ha valamit nem értek, itt tuti kivilágosodik minden.
  Èrezhető a nagy tapasztalatod és hogy fontos Neked, hogy könnyen meg is értsük a lényeget; az, hogy tudod hol szoktunk hibázni, azt kiemeled, felhívod a figyelmet, ez külön dícsérendő, ettől (is) más mint a többi tananyag.
  Köszönöm Neked, így már van remény, hogy a májusi vizsgát sikerülni fog! 🙂
  Megjegyzés a fenti példához:
  A 6e pontban (elhatárolás arányos feloldása) a könyvelés összege 16800, de az összeg számításánál
  8400. Ugye a 8400 a helyes összeg?

  Köszönöm mégegyszer. Ezen a példán keresztül értettem meg az eddig mumus kötvény könyvelését.
  Drótos Klára

 2. Mérlegképes Tanárok 2013-03-24 - 08:55- Válasz

  Kedves Klára!

  Köszi, igen. A számolás jó volt, a könyvelésnél az összeget elgépeltem, javítottam.

 3. Névtelen 2013-04-30 - 17:02- Válasz

  Kedves Norbert a 11400 könyv szerinti érték hogy jön ki???

 4. Mérlegképes Tanárok 2013-04-30 - 18:39- Válasz

  Bekerülési érték: felhalmozott kamattal csökkentett vételár (vagyis a 18-as egyenlege)
  1 200 000 – 60 000 = 1 140 000

  1 140 000 Ft/100 db= 11 400/db

 5. Krisztina Kengyel 2013-06-04 - 12:16- Válasz

  Most már minden világos. Köszönöm szépeeeen!! 🙂

 6. Névtelen 2014-02-04 - 09:22- Válasz

  Kedves Norbert!

  Valamit nagyon nem értek ezzel a névérték alatti feletti elhatárolással kapcsolatban. A névérték feletti rész az ugye a teljes veszteség amit a futamidő alatt realizálunk időarányosan felosztva amíg tartjuk a papírt. Ez (11.400-10.000)/(3év*12hó-6hó)=4,667Ft/hó a beszerzéskor 100 db-nál. Lényegében 140e FT veszteséget kell szétteríteni a 30 hónapra míg nálunk lesz. Beszerzéskor megképeztük az első évben a maradék 9 hónapra (12-6=9 mert nyáron vettük) az adott évet illető veszteséget,42.000FT, majd ebből terményetsesn feloldottunk, mert ugyanezen évben kivezettünk 40 db papírt.(40bd/100db=40%-ot, azaz 42.000*0,4=16.000Ft).Idáig minden világos nekem. Innentől nem értem. Mért piszkálunk bele és oldunk fel újra a 482PIE számláról, ha a köveztkező értékesítés már a következő, 2. évben történik meg és ott még nem képeztük meg az arra az évre járó időarányos veszteséget a névérték feletti beszerzés miatt. Nem a 2. évre megképezett részből kellene feloldani az újabb 20 db részvény kivezetése miatt realizált veszteséget??? Értem ezt úgy, hogy van még 60 db papírunk és rajta 1.400Ft veszteség/ép=1.400*60db=84.000FT. Ezt tartjuk még: beszerzéskor:3*12-6=30 hó-9 hó (1. év)=21 hónapon át a 2. év jan.1-én. Így 84.000Ft/21 hó=4.000Ft/hó ha szétterítjük. Ebből tárgy évre, azaz a 2. évre jut, teljes év: 4.000*12=48.000FT. Ezt megképezzük, mert a tárgy évi eredményt érintő rész, T87-K482 PIE 48.000Ft, majd ennek az arányos részét kell feloldani, hiszen ebben az évben (2,-ban) értékesítünk újabb 20 db-ot. Azaz 20db/60db=0,3333 vagyis 3,333%-át. Így a feloldandó összeg: 48.000*0,333=16,000Ft és a könyvelése T482PIE-K87 pü.m.ráf. 16.000.- Nem??? Vagy valamint nagyon nem értek. Kérlek magyarázd el, hogy milyen számlát nyitunk meg, vagy azért nem értem, mert nem teljes a fenti feladat könyvelése??
  Köszönöm a segítséged.

  Üdv., Erika

 7. Számvitel Navigátor 2014-02-04 - 12:13- Válasz

  Kedves Erika!

  A felvetésed tulajdonképpen jogos, de mégsem az.

  Az utolsó mondatod a lényeg: nem teljes körű a feladat (mint ahogy a vizsgán sem az, mert csak egy évet szoktak számon kérni).

  A veszteség az értékesítés pillanatában megjelenik a második évben, a 20 db-ra előző évben képzett elhatárolás feloldásával biztosítjuk, hogy az eredménykimutatásban az 1. és a 2. évben is csak az arányos veszteség-rész jelenjen meg.

  Ami itt kimaradt: az év végi elhatárolás. Ugyanis dec. 31-én ( minden évben, egészen a beváltásig) a tárgyévre vonatkozó 12 hónap veszteségét majd el kell határolni). De ezt ez a feladat most nem kérte.
  Remélem

 8. Névtelen 2014-02-04 - 14:57- Válasz

  Köszönöm a gyors reagálást. Most már teljes számomra a kép.
  Egyébként nagyszerű a blogod. Jobb mint bármelyik tankönyv.

 9. Névtelen 2014-02-20 - 20:10- Válasz

  Kedves Norbert!

  Szuper jó az oldal, hatalmas segítség 🙂
  Csak annyit szeretnék jelezni, hogy a "Elhatárolandó arányos különbözet"-nél a képletbe hasznos lenne zárójelet használni, mert nekem elsőre így nem volt világos.

  Köszönjük szépen, hogy szerkeszti az oldalt!

 10. Névtelen 2014-06-06 - 14:07- Válasz

  Kedves Norbert!

  Én csak azt szeretném kérdezni Erika bejegyzésével kapcsolatosan, hogy ha ezt a gondolatmenetet követjük, akkor nem csak a 2. évre elhatárolt veszteség arányos részét, hanem az első évre eső arányos részt is fel kell oldani. Példa szerint 8400 + 16000 = 24400. Vagy rosszul gondolom?
  Köszönettel: Andi

 11. Számvitel Navigátor 2014-06-06 - 14:15- Válasz

  Minden évben csak az arra az évre vonatkozó összeget határoljuk el. Így egyre csak gyűlik-gyűlik. A feloldás viszont nem január 1-jén történik, mint általában az elhatárolásoknál, hanem beváltáskor (értékesítéskor) egy összegben.

 12. oldalam 2016-11-06 - 10:30- Válasz

  Kedves Norbert!

  A 6. c ponttal kapcsolatban kérdezném, hogy a "felhalmozott kamat"-ot ebben az esetben nem veszteségként kell könyvelni? Hiszen az eladási ár alacsonyabb mint a könyv szerinti érték.
  köszönöm a választ!

 13. Számvitel Navigátor 2016-11-06 - 15:00- Válasz

  A törvény a felhalmozott kamatot mindenkéépen bevételre kéri.

 14. Unknown 2017-12-05 - 13:38- Válasz

  Kedves Norbert!

  Én nem vizsgára készülök, hanem 20 éve vagyok már könyvelő, de eddig – jelen állás szerint hála Istennek 🙂 – elkerültek az értékpapír ügyletek. Most viszont…

  Az 1/c pont alapján szeretném kérdezni, hogy jól értem, hogy vásárláskor nem kötelező a bekerülési érték és a névérték közötti különbözetet elhatárolni, de itt a Megjegyzéseknél Erika kérdésére 14/02/04-én adott válaszában azt írja, hogy év végén viszont el kell számolni az elhatárolást:

  1. Jól értem, hogy vásárláskor dönthetek úgy, hogy nem élek vele, de év végén viszont úgyis kötelező? Ha igen, akkor végülis csak az éven belüli eladásnál "úszom meg" az elhatárolás elszámolását, az éven túl nyúló ügyleteknél év végén mindenképpen el kell végeznem…

  2. Ha nyereséggel (névérték alatt) vettem meg egy kötvényt, akkor az év végén a névérték és a bekerülési érték nyereségével is hasonló a helyzet (a tárgyévre jutó nyereség elszámolására gondolok). Tehát nem csak a veszteség, hanem a nyereség elhatárolása is szükséges (az óvatosság elve miatt merült ez fel bennem, mert mintha úgy rémlene, értékpapírokat nem lehet felfelé értékelni…)

  Köszönettel,

  Zsolt

 15. Számvitel Navigátor 2017-12-05 - 19:50- Válasz

  Kedves Zsolt!

  Itt találod az egész elméletet, az 1c. pontban részletesen leírom: http://www.szamvitelnavigator.hu/2010/12/merlegkepes-konyvelo-tanoncok-anyagai.html

Hagyj üzenetet