Loading...

Terv szerinti amortizáció elszámolása 

Kell:

-mérlegképes könyvelő

-pénzügyi-számviteli ügyintéző
-pénzügyi számvitelt tanuló
Remélem, abban egyetértünk, hogy az értékcsökkenés:
-egyszer: csökkenti az adott tárgyi eszköz értékét (E-=K),
-másodszor: az amortizáció „veszteséget okoz” a cégnek, költséget jelent, így az csökkenti a vállalkozás eredményét. A számvitel alapjainál tanultad, hogy az értékcsökkenés az összköltség típusú eredménykimutatás a VI. sorában szerepel. (K+=T). Ez remélem világos: a költséget növelni kell ahhoz, hogy az eredmény csökkenjen, mert minél több a költségünk, annál kisebb az eredményünk!
Legyen a tárgyi eszköz bekerülési értéke 1 000, az elszámolandó értékcsökkenés 200
A könyvelés tehát:

Terv szerinti értékcsökkenés könyvelése
Terv szerinti értékcsökkenés könyvelése

Logikus, nem? De, igen!
De!
A számvitel képes néha első blikkre teljesen logikátlan dolgokat elkövetni. Na, az értékcsökkenés pont egy ilyen dolog.
Az értékcsökkenés helyes lekönyveléséhez ugyanis be kell vezetnünk az 1×9 Tárgyi eszköz értékcsökkenése számlát, és ezen keresztül kell az eszközünk értékét csökkenteni.
Az 1×9-es egy nagyon furcsa számla, GLOBÁLISAN kell értelmeznünk mint olyat, amely az tárgyi eszköz értékét korrigálja. Az amortizáció csökkenti az eszköz értékét, de ezt az 1×9-es korrekciós számlának a K oldalára tesszük, ezzel a tárgyi eszköz ÖSSZÉRTÉKÉT csökkentve. Az 1×1 és az 1×9 egymástól elválaszthatatlanok, azok az eszköz élete végéig együtt maradnak, együtt, összevontan mutatván annak könyv szerint (nettó) értékét.
Ilyenek ők: 
Korrekciós számla
1×1 és 1×9 egy életen keresztül elválaszthatatlanok
És ha ezt a képet nézed, akkor még az akasztófákat is látod:
Écs 1x9
1×1 és 1×9 akasztófái összetartoznak
-fiú=1×1
-lány=1×9
Ha a hölgy kezét fogná a gyermekük, akkor még az amortizációt is ábrázolná a kép (lásd a következő ábrát)
Számvitelesen unalmasan:
Terv szerinti écs mérlegképes tanoncoknak
Terv szerinti értékcsökkenés helyes elszámolása
Tehát a könyvelés:
Amortizációs költség nő (K+=T), a tárgyi eszköz értéke csökken (E-=K), de ezt nem az 1×1 K oldalára könyveljük, hanem az azt kiegészítő 1×9 K oldalára biggyesztjük, ezzel összességében csökkentve az eszköz értékét.

T 57 Értékcsökkenési leírás        K1x9 Tárgyi eszköz terv szerint értékcsökkenése
Látod, hogy a végeredmény ugyanaz lett, mint az első leegyszerűsített módszerrel!
-könyv szerinti érték a két főkönyvi számlából összesen: 800
-értékcsökkenés az eredménykimutatásban: 200

Tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos bejegyzések:

Tárgyi eszköz vásárlás (elmélet)
Belföldi beszerzés (1. feladat)
Belföldi beszerzés (2. feladat)
Import beszerzés (elmélet)
Import beszerzés (1. feladat)
Értékcsökkenés könyvelése (itt jársz)
Import beszerzés (2. feladat)
Import beszerzés (3.feladat)
Néhány alapfogalom (elmélet)

 

 Ha másoknak is ajánlanád az oldal, kérlek nyomd meg a tetszik gombot!