Loading...

Bekerülési érték (régi nevén bruttó érték)

A tárgyi eszköz beszerzésével, létesítésével kapcsolatban, az üzembehelyezésig felmerülő valamennyi költség

Részei:
•    vételár
•    engedmény (-)
•    felár
•    szállítási, rakodási költségek
•    alapozási, szerelési, üzembehelyezési költségek
•    a beszerzéssel kapcsolatos közvetítői költségek, bizományi díjak
•    tartozékok, tartalék alkatrészek értéke
•    vámterhek,
•    beszerzéshez kötődő adók, illetékek
•    üzembehelyezésig felmerült biztosítási díj
•    hatósági, igazgatási és szolgáltatási díjak (pl. környezetvédelmi termékdíj, szakértõi díj)
•    *az eszköz beszerzéséhez igénybe vett hitel, kölcsön költségei és üzembehelyezésig arányos fizetendő kamata,
•    **csökkenti a beruházásra adott előleg, vagy beruházási célra elkülönített összeg után kapott kamat (-), de maximum az
        előző pontban említett beruházási hitel miatt fizetett kamat mértékéig
•    ***beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó devizahitelek árfolyamvesztesége (+), vagy árfolyamnyeresége (-)
•    ****próbaüzemelés költségei(+), a próbaüzemelés során előállított termék értéke (-)

No, ezeket mind összematekolod és megkapod a bekerülési értéket!

Figyelem! Nem része a bekerülési értéknek!!! az előzetesen felszámított, levonható Áfa


Utólag növeli a bekerülési értéket, a már korábban használatba vett eszköz utólagos felújítási, bővítési, helyreállítási költsége.
Pl. egy iskola tetőszerkezetének teljes felújítása, új épületszárny hozzáépítése, karambolos gépkocsi felújítása

Nem növeli utólag a bekerülési értéket
a folyamatos, biztonságos, zavartalan üzemeltetést szolgáló javítási, karbantartási munkák értéke.
Pl. a focizó gyerekek által betört ablak üvegezése, vagy gépkocsi olajcseréje

Magyarázat:
* Logikus, hogy ha hitelt veszünk fel a tárgyi eszköz beszerzése miatt, akkor ennek a költségei végső soron az eszközt terhelik, így növelik a beszerzési értékét.
** Ha előre kifizetjük a vételár egy részét, de ezt úgy tesszük, hogy kamatot kérünk a kifizetett előleg után, akkor ez a bevétel szintén az eszköz beszerzése miatt merül fel. Ez a bevétel ebben az esetben a tárgyi eszközünk bekerülési értékét fogja csökkenteni, de maximum az előző pontban kifizetett kamat összegéig. (pl: Ha beruházási hitel miatt az üzembehelyezésig 1000 000 Ft kamatot kell fizetnünk, de a szállítónak átutalt előleg után 800 000 Ft kamatot kapunk, akkor az 1 000 000 Ft fizetett kamattal növeljük a bekerülési értéket, a 800 000 Ft kapott kamattal pedig csökkentjük csak. Ha a kapott kamat azonban 1 100 000 Ft, akkor csökkentő tételként csak 1 000 000 Ft-ot vehetünk figyelembe. Az erősebbek kedvéért: a fennmaradó 100 000 Ft pénzügyi bevétel lesz.)

***A devizában keletkezett szállítói tartozásunkat először a teljesítés napján érvényes árfolyamon könyveljük le. Később, amikor kifizetjük, már mások lesznek az árfolyamok, így nyereségünk vagy veszteségünk keletkezik. Miután ezek is a tárgyi eszköz beszerzése miatt merültek fel, logikus, hogy részei a beszerzési értéknek.

**** Pl: építünk egy erőművet. Hetekig, hónapokig folyik a próbaüzem, ennek összes költsége (legyen 100 millió Ft) érthetően növeli az erőmű (beruházás) bekerülési értékét. Igen ám, de a próbaüzem alatt előállítunk villamos energiát is (legyen 40 millió Ft), mely átvezetésre kerül pl. a késztermékek közé, úgy, hogy egyben csökkentjük vele az erőmű beruházás értékét. A végeredmény az, hogy a beruházáson marad 60 millió Ft, illetve less 40 millió Ft értékű késztermékünk is.

A lényeg: tök mindegy, hogy milyen költségeket írnak, add össze mindet, ami az üzembehelyezésig merült fel (persze vond le a bevétel jellegűeket) és jó lesz!

Kinek kell?
Mérlegképes könyvelőknek, főiskolásoknak teljesen, pénzügyi-számviteli ügyintézőknek a fizetett kamatig (* még kell)

Tárgyi eszközök főbb témakörei:

A tárgyi eszközök fajtái (elmélet)
A tárgyi eszközök bekerülési értéke (itt jársz)
Értékcsökkenés (elmélet)
Tárgyi eszköz vásárlás (elmélet)
Év végi értékelés, terven felüli écs. és értékhelyesbítés (elmélet)
Tárgyi eszköz értékesítés (elmélet)
Tárgyi eszköz apportba adása (elmélet)
Tárgyi eszköz térítés nélküli átadása (elmélet)
Tárgyi eszköz káresemény, hiány, selejt, megsemmisülés (elmélet)
Tárgyi eszköz: térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként átvétel, leltári többlet (elmélet)
Saját rezsis beruházás (elmélet)
  

 Ha másoknak is ajánlanád az oldal, kérlek nyomd meg a tetszik gombot!