Loading...

A tárgyi eszközök fajtái a mérlegben:

•    12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:
Ide tartoznak a föld és minden anyagi eszköz, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek pl. ültetvény, épület, építmény, valamint az Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok: földhasználati jog, haszonélvezeti jog, bérleti jog, szolgalmi jog

föld és építmény
Föld és épület

Figyelem: a vagyoni értékű jogok az immateriális javak között is megtalálhatók. Az ingatlanok (tárgyi eszközök) között csak a hozzájuk kapcsolódó jogokat mutatjuk ki, a többi megy az immateriális javak közé!

•    13. Műszaki berendezések, gépek, járművek:
A vállalkozás tevékenységét tartósan és közvetlenül szolgáló berendezések, gépek, járművek

Számvitel: műszaki gépek
Műszaki berendezések, gépek, járművek

•    14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek:
A vállalkozás tevékenységét tartósan, de közvetett módon szolgáló berendezések, felszerelések, járművek

Számvitel: egyéb berendezések
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
A műszaki berendezések tehát azok a tárgyi eszközök, melyek közvetlenül szolgálják a vállalkozási tevékenységet (pl. személygépkocsi egy taxis vállalkozásnál, vagy számítógép egy könyvelő irodában).
Az egyéb berendezések közvetetten szolgálják a tevékenységet (pl: személygépkocsi egy könyvelőirodában, vagy háttér adminisztrációt végző számítógép egy taxis vállalkozásnál)
De tovább is lehet finomítani: egy taxis cég 10 db ugyanolyan gépkocsit vásárol. Egyet a gazdasági igazgatónak (egyéb berendezés), kilencet a kocsizó kollégáknak (műszaki berendezés)
•    15. Tenyészállatok:
Azok az állatok, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket termelnek, és a tartási költségeit a termékek értékesítése vagy az állatok egyéb hasznosítása biztosítja, függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a vállalkozás tevékenységét

Tenyészállatok

•    16. Beruházások:
Az előállítás folyamatában lévő, illetve már beszerzett, de még rendeltetésszerűen használatba nem vett tárgyi eszközök 

A számvitelben van egy kötelező sorrend: bármilyen tárgyi eszközt szerzünk be, azt először mindenképpen beruházásként kell kimutatnunk. A beruházás a még „használatba nem vettséget” jelenti. A tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos valamennyi költséget itt gyűjtögetünk, majd a használatbavételkor egy lépésben az összes felmerült költséget átvezetjük a megfelelő tárgyi eszközök közé (12-15). Ez akkor is így van, ha a vásárlás pillanatában használatba vesszük az eszközt (pl. autóvásárlásnál azonnal beleülünk és elvezetjük a cég telephelyére, majd csak ezután könyveljük le). Ez így rendben is van, de ekkor is, legalább technikailag át kell futtatnunk a beruházások között.

Beruházás
Először beruházás, majd használatba vett eszköz

 Másképpen:

Beruházás számviteli elszámolása
Beruházásból üzembehelyezett ingatlan

•    352 Beruházásokra adott előlegek
Beruházásokra adott előlegként kell kimutatni a beruházási szállítónak átutalt (megfizetett, kiegyenlített) – a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összeget.

számviteli előleg
Beruházásokra adott előlegek

•    1×7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
Amennyiben egy tárgyi eszköz piaci értéke tartósan és jelentősen magasabb mint a könyv szerinti értéke, a pozitív különbözet értékhelyesbítésként mutatható ki (vagyis nem kötelező, számviteli politikai döntést igényel). Beruházásnál, adott előlegnél nem lehet.

Értékhelyesbítés számviteli elszámolása
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Gondolj bele: számvitelesként az a feladatunk, hogy a vállalkozás valós vagyoni helyzetét mutassuk be. Ha egy cég vásárolt egy ingatlant 20 évvel ezelőtt 100 000 000 Ft-ért, azóta elszámolt 60 000 000 Ft értékcsökkenést, akkor a könyv szerinti értéke jelen pillanatban 40 000 000 Ft. Igen ám, de az elmúlt 20 évben sokszorosára nőttek az ingatlanárak. Vagyis az akkor 100 000 000 Ft-ért vásárolt ingatlan most mondjuk 600 000 000 Ft-ot ér. Nálunk meg 40 000 000 Ft-os értéken van nyilvántartva. No, ennek az 560 000 000 Ft-os különbözetnek a kimutatására szolgál az értékhelyesbítés.

Miért 1×7?
Mert korrigálhatjuk az értékét az ingatlanainknak (127), műszaki gépeinknek (137), egyéb berendezéseinknek (147), sőt, ha a kiváló egészségnek örvendő tenyészbikánk végigverte kiállításokon az összes többi srácot és most minden tehenész Őt kívánja, akkor bizony a tenyészállatainknak is lehet értékhelyesbítése (157).

Figyelem: az 1×9 terv szerinti értékcsökkenés és a az 1×8 terven felüli értékcsökkenés nem önálló mérlegtétel, azok csak a többi mérlegtétel értékét korrigálják!

Kinek kell?

Mindenkinek, aki számvitelt tanul.
Pénzügyi-számviteli ügyintézőknek nincs a 352, illetve az 1×7 is csak érintőlegesen.  Tenyészállat: emlékeim szerint 2003-ban volt ilyen utoljára mérlegképes vizsgasorban, két házörző kutyát kellett elhelyezni 1-2 pontért a mérlegben. Nem is ide tartozott, hanem a készletek között lévő Növendék-, hízó- és egyéb állatok közé. Szóval, mi is kihagyjuk!

Tárgyi eszközök főbb témakörei:

A tárgyi eszközök fajtái (itt jársz)
A tárgyi eszközök bekerülési értéke (elmélet)
Értékcsökkenés (elmélet)
Tárgyi eszköz vásárlás (elmélet)
Év végi értékelés, terven felüli écs. és értékhelyesbítés (elmélet)
Tárgyi eszköz értékesítés (elmélet)
Tárgyi eszköz apportba adása (elmélet)
Tárgyi eszköz térítés nélküli átadása (elmélet)
Tárgyi eszköz káresemény, hiány, selejt, megsemmisülés (elmélet)
Tárgyi eszköz: térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként átvétel, leltári többlet (elmélet)
Saját rezsis beruházás (elmélet)

 Ha másoknak is ajánlanád az oldal, kérlek nyomd meg a tetszik gombot!